Logo Creative Society USTVARJALNA
DRUŽBA
Pridružite se

Potreba po izgradnji Ustvarjalne družbe. Zakaj pretekli poskusi niso bili uspešni

29. december 2020
Komentarji

Необходимость построения Созидательного общества


BITKA IDEOLOGIJ

Ne glede na to, katero obdobje zadnjega tisočletja obstoja naše civilizacije vzamemo, ne bomo našli časa, ko človeštvo ni iskalo sistema, ki bi ga vodil do najvišje stopnje človekove evolucije. V zadnjih stoletjih so si sistemi sledili s poskusi in napakami: fevdalizem, kapitalizem, socializem, komunizem in podobno. Poleg tega je ideologija vsakega novega sistema sprva navdihovala vero v doseganje želenih višin z izražanjem obljub, ki so si jih ljudje želeli, da bodo lahko dosegli boljše življenje, s tem ko je prinesla novosti in kanček upanja, ki so bili v presenetljivem nasprotju s prejšnjo zastarelo ideologijo. 

Nato je še ena »nova ideologija«, tako kot prejšnja, spet pokazala svoje omejitve v praksi in nezmožnost izpolniti pričakovanja celo majhnega dela družbe, da ne omenjamo vsakega njenega predstavnika. Vsak naslednji zlom pričakovanj in upov je bil vedno bolj boleč za množice. Tako je to razočaranje v spominu ljudi vsakič znova oblikovalo opomnik na neuspehe in napačno mnenje, da je nemogoče zgraditi družbo njihovih sanj.

Posledično je to privedlo do položaja, ko danes navaden državljan ne verjame več v »srečno življenje v stabilnosti in blaginji«, ne verjame v še eno geslo o neodvisnosti in enakosti. Pozna le laži, prevare in druge manipulacije politikov. Številni ne verjamejo obljubam o gospodarskem in tehničnem napredku, saj v resničnem življenju opazijo velik razkorak med bogatimi in revnimi in se zavedajo, da bo ta napredek vplival na le zelo majhen del prebivalstva, pri drugih pa se bodo izboljšave pojavile le na papirju. Kljub vsem empiričnim dokazom in izkušnjam neuspehov, pridobljenim skozi stoletja, človeštvo še vedno hrepeni po spremembi na bolje, vendar hkrati ne vidi izhoda iz te krize. Zakaj se je to zgodilo?

Danes smo vstopili v kritično fazo sodobne družbe. Kako jo premagati?

Najprej raziščimo razloge.


Zakaj je prišlo do tega?

Nezaupanje množic v voditelje, ki obljubljajo boljšo prihodnost, podprto z usodnim neukrepanjem, bo obstajalo, dokler ljudje ne bodo dobili odgovorov na nakopičeno zalogo vprašanj.

  • Zakaj so stare ideologije kljub obetavnemu začetku izginjale v zgodovino kot neuspeli eksperimenti? 

  • Zakaj kljub vsem zakonom o človekovih pravicah in svoboščinah, zapisanih v ustavah večine držav, danes v praksi vidimo nasprotno?

MOČ. Kljub ogromni raznolikosti predlaganih oblik obstoja družbe in zagovarjanju SVOBODE in PRAVIC boste opazili, da se je v praksi povsod vztrajno ohranjala ena in ista stvar: hierarhija moči, ki je izražena kot moč posameznikov nad družbo! To je v svojem bistvu pravzaprav ohranjen suženjski sistem; ideološko orodje njegovega upravljanja se je samo izpopolnilo. Maska se je spreminjala, vsebina pa je ostala ista! 

POTROŠNIŠKI FORMAT. Druga pomembna točka, ki je sama po sebi izničevala izgradnjo svobodne družbe, kljub uporabi njenih sloganov, je potrošniški format človeških odnosov, ki prevladuje v zadnjih 6.000 letih. Ta oblika osredotoča pozornost množic na sebičnost, ponos, željo po neskončni porabi in posedovanju nečesa, in kar je najpomembneje, na nepotešljivo žejo po moči! Nenasitni živalski nagon se aktivira in ustvari patogene pogoje v razvoju posameznika. To pa ustvarja patogene pogoje za razvoj družbe kot celote. Dokler si vsakdo prizadeva nenasitno uživati, se bo njegov obstoj omejil na vzorce, ki jih vsiljuje potrošniški format. Smisel življenja takšnega človeka, fiksiranega na materijo, je pogosto iskanje moči, priznanja in neomejenega povečanja kapitala.

Mimogrede, beseda »kapital« izhaja iz latinske besede »caput«, ki pomeni »glava«. Korenine tega koncepta segajo v čas, ko so govedo imeli za denarno enoto in so ga šteli po glavah, kar pomeni število živali. Medtem ko v suženjskem sistemu množice revnih ljudi (sužnjev) niso veljale za ljudi. Kupovali in prodajali so jih kot živino. Toda ali ni uvedba takega odnosa človeka do človeka v družbi zločin proti človeštvu?

Ali ni takšno iskanje domišljijske moči in materialne nenasitnosti posledica prevlade nizkotnih potreb v človeku? Rezultat so tekmovalnost, spori, prepiri, rivalstvo, neskladje, razredni sistem, hierarhija moči, vrzel med revnimi in bogatimi ter navsezadnje – hibridne in svetovne vojne. Ali ni potrošniški format posledično samomorilski za vse človeštvo? Vojne, ki se začnejo v človeški zavesti, usmerjeni v potrošniški format, vodijo do strahu, agresije in smrti. Ali ni res, da se uničujoč, zatiralen potrošniški format v glavah ljudi s svojo nenasitno željo po moči, vojnami, večnimi problemi živalskega preživetja, žejo po posedovanju ter svetle sanje vsakega človeka o mirnem, srečnem in varnem življenju – samodejno medsebojno izključujejo?


Созидательное общество


Človeštvo potrebuje drugo možnost:
USTVARJALNO DRUŽBO

  • Kaj bo sodobnemu človeku pomagalo, da si povrne ne le vero v svetlejšo prihodnost, temveč absolutno zaupanje, da je ta realna; pridobi razumevanje, kako jo zgraditi, in razume potrebe po aktivnem sodelovanju vseh v procesu izgradnje takšne družbe?

  • Kako lahko zgradimo Ustvarjalno družbo, kjer bodo vse koristi in viri pripadali človeku, in ne amorfnim nadstrukturam, ki ga obvladujejo? 

V sodobnem času, v dobi računalniških tehnologij in mobilne komunikacije med ljudmi, ki živijo na različnih celinah, je bolj kot kdaj prej mogoče zgraditi ustvarjalen format razvoja družbe. To pomeni gradnjo novega formata družbenih odnosov, namenjenega razvijanju najboljših človeških lastnosti, razvoju ustvarjalnega Človeka, združevanju ljudi na podlagi duhovnih in moralnih vrednot, spodbujanju dobrote, miru, človečnosti, poštenosti, medsebojne podpore, spoštovanja in ljubezni drug do drugega. Ali ni to tisto, o čemer sanja vsak razumen državljan našega planeta?

Ne prezrite, da je tu poudarek na nečem povsem drugačnem od potrošniške družbe. Ustvarjalna družba je usmerjena k temu, da v človeku kot enoti aktivira vse pozitivno, dobro, podpira dobre namene človeka, da izrazi svoje najboljše lastnosti in sposobnosti za svoj duhovni in moralni razvoj ter za dobro celotne družbe, posledično pa se bo enako zgodilo v celotni družbi. Navsezadnje lahko le z oblikovanjem zdrave Osebnosti oblikujemo zdravo družbo. V razmerah stabilnega načrtovanega svetovnega gospodarstva in razpoložljivosti vseh ugodnosti za vsakega človeka bo želja po tekmovalnosti in kopičenju presežkov izginila.

Razvoj gospodarstva in drugih panog bo osredotočen na zadovoljevanje potreb vsake osebe, in ne na splošni sistem, kakor je zdaj, kjer so moralne in etične vrednote človeka razveljavljene. Popolna preglednost in odprtost informacij sta v Ustvarjalni družbi naravno stanje. V tem smislu ustvarjalni format razvoja družbe z evolucijo, ki je v takšnih razmerah neizogibna, služi ravno kot prehodna stopnja za izgradnjo Idealne družbe, po kateri stremimo ves ta čas; to je tisti povezovalni člen, ki stoji na osmih stebrih – 8 Temeljih Ustvarjalne družbe.Veliko ljudi se morda sprašuje podobno: »Kaj pa moč v Ustvarjalni družbi? Navsezadnje je bistvena za vzpostavljanje odnosov ali za organizacijo družbene proizvodnje. Ali njena odsotnost ne bo vodila v anarhijo?« itd. In tu se spet vračamo h konceptu odgovornosti. Navsezadnje je človek na oblasti obremenjen z dolžnostmi, cilji in nalogami, ki se jih zaveže izpolniti za ljudi. Kako pa je v potrošniškem sistemu to videti v praksi? Vsi vidijo, da se ob vstopu v kroge moči in v podobnih razmerah razmišljanje take osebe na žalost spremeni, na žal ne najboljši način za volivce. Zato je za spremembo razmer treba spremeniti pogoje.

Če pa pogledamo z druge, ustvarjalne strani, bodo v takšni situaciji ljudje, če bodo želeli narediti kaj dobrega za druge in še izboljšati življenje vseh, prevzeli ODGOVORNOST do vseh ljudi in se zavezali, da bodo družbi odgovarjali za svoje besede, dejanja in za celoten rezultat svojih dejavnosti na položajih. In ljudje bodo sami postavljali naloge in nadzorovali kakovost njihovega izvajanja. Ta opredelitev korenito spremeni samo bistvo.Odgovornost izključuje vsiljevanje volje peščice posameznikov družbi. Služi kot orodje družbe za izpolnjevanje njenih potreb. Ustvarjalni sistem ustvarja pogoje ravno v korist človeka – vsakega človeka, in ne v korist amorfne besede »država«, določene organizacije in podobnega. Navsezadnje je človek tisti, ki je glavna sestavina vsega. Brez človeka ne bo nič.

Kar zadeva evolucijski razvoj človeštva, je ta danes neposredno odvisen od izbire vsakega Človeka, ki svojo zavest preoblikuje iz potrošnje v ustvarjanje in se na ta način združuje z drugimi. Toda te spremembe so tudi odvisne in bodo mogoče, ko bo družba sama ustvarila pozitivno okolje za duhovno in moralno rast človeka. Ti vidiki so tesno povezani, se dopolnjujejo in neposredno pospešujejo drug drugega ter celoten proces evolucije na poti človeštva do Idealne družbe. Formula je zelo preprosta: Človek ustvarja za družbo, družba ustvarja za Človeka, Človek in njegove koristi pa so na prvem mestu. V tem pogledu je udeležba vseh neizmerno pomembna pri skupni stvari, katere cilj je izboljšati življenje celotne družbe in posameznika v njej.

Kakšna človeška udeležba pa je mogoča v trenutnih razmerah? Danes, v tem obkrožajočem pretoku informacij s poudarkom na potrošniškem formatu, mnogi še vedno ne vidijo izhoda. In prav za to, da večina ljudi najde razumevanje prave poti in se utrdi, je treba obvestiti družbo, informirati ljudi, ustvarjati in širiti pozitivne vsebine ter z njimi zapolniti informacijski prostor. Pomembno je delovati v ustvarjanju, srečevati ljudi na pol poti, hkrati pa postati zgled pravega Človeka, ki je vreden takšne družbe in v praksi kaže, da je to povsem mogoče doseči. S sodobnimi tehničnimi zmožnostmi in različnimi načini posredovanja informacij lahko vsak, ki želi, že postane udeleženec pri ustvarjanju Ustvarjalne družbe.

Glavno je, da se zavedate, da niste sami! Gibanje v tej smeri že poteka po vsem svetu! Ustvarjalna družba, zgrajena z vašim sodelovanjem, je najboljša zapuščina za vaše potomce. Zdaj se moramo samo začeti premikati po tej poti in to bo pomemben korak k napredku celotne družbe. Skupaj lahko naredimo veliko! Prihodnost se poraja zdaj.


John Asher

Napiši komentar