Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Základ je ohľaduplnosť

Reportér: Dobrý deň. V rámci projektu “Budúcnosť je teraz”, ktorý sa robí vo viac ako 180 krajinách sveta, sme sa rozhodli položiť otázky o tom, v akej spoločnosti túžime žiť.


Michal Dávid: Hlavne by to mala byť spoločnosť, v ktorej by ľudia boli k sebe ohľaduplní. Spoločnosť, kde by základom bola rodina a samozrejme aj porozumenie. Proste, aby tieto základné hodnoty tá spoločnosť vyznávala. 


Reportér:  A keď sa pozrieme na jednotlivé aspekty tvorivej spoločnosti, tam je jedna z téz, aby sa pracovalo 4 dni 4 hodiny v týždni. Súhlasili by ste s týmto modelom?


Michal Dávid:  Samozrejme, nebolo by to zlé. Neviem, či by to bolo možné v súčasnom ekonomickom modele. Neviem...


Reportér: Ale keby to tak fungovalo, že by sme pracovali  kratšie, ale mali by sme dostatok finančných prostriedkov...


Michal Dávid:  Tak v tom prípade by to bolo dobre. Osobne si myslím, že by to tak malo byť, pretože človek by mal mať viac času na svoju rodinu, aj na svoje záľuby, koníčky. A v súčasnej dobe ako žijeme? V takej uponáhľanej dobe, kde sme možno viac v práci... Viac času trávime v práci, ako s rodinou. Asi tak.


Reportér: Ďakujem vám. Vlastne, čím viac ľudí sa začne zamýšľať nad tým, že by sa dalo žiť inak a bude túto myšlienku šíriť medzi ľuďmi, tým skôr sa aj  zrealizuje tento model tvorivej spoločnosti. To je aj cieľom Medzinárodného spoločenského hnutia Allatra. Všetko na to máme  a keď väčšina z nás vyjadrí jednoznačné áno, tak sa to aj zrealizuje.


Michal Dávid:  Áno, ja som jednoznačne za. Hovorím, bolo by dobré, keby ľudia mali viac času na seba, aj na svoje koníčky.  A samozrejme, musíme mať aj dosť peňazí na to, aby sme si zabezpečili rodinu, a tak.


Reportér:  Ďakujem vám veľmi pekne.