Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

V čom tkvie hodnota života?

Akú hodnotu má ľudský život?

V Charte základných práv a slobôd sa hneď na prvých riadkoch môžeme dočítať, že každý človek má právo na život, a to už pred narodením. Rovnako tak nikto nesmie byť zbavený života. Avšak my žijeme vo svete, v ktorom pretrvávajú vojny a konflikty, sociálno-ekonomické problémy, v dôsledku ktorých prichádza o život množstvo ľudí. Milióny ľudí po celom svete navyše stráca chuť k životu, čo je následkom nahromadeného stresu a starostí. Tento znepokojujúci fakt prinútil účastníkov projektu "Tvorivá spoločnosť" zamyslieť sa nad hĺbkou a cennosťou života každého Človeka. Veď Človek sa rodí, aby žil - žil v radosti. Ako by teda mala vyzerať spoločnosť, v ktorej je ľudský život na prvom mieste nielen na papieri, ale aj v praxi?

Odpoveď, milí čitatelia, nechávame na Vás. Avšak určite budete súhlasiť, že skutočne dôstojný život presahuje rámec spísaných zákonov a prejavuje sa prakticky vo všetkých oblastiach - v zdravotníctve, ktoré by malo byť dostupné pre všetkých - aby každý Človek na planéte, nech by sa nachádzal kdekoľvek, mal možnosť kvalitnej starostlivosti; v pracovných podmienkach, aby človek nemusel drieť od rána do večera; v sociálnom zabezpečení, aby mal zaistené všetky existenčné potreby a nedostával sa do zložitých životných situácií ... Iste by sa našlo mnoho ďalších aspektov, ktoré majú priamy aj nepriamy vplyv na život Človeka - na jeho kvalitu a zmysluplnosť.

Veď Človek nie je len schránka vykonávajúca rad úkonov v každom dni. A rozhodne nie je na baterky. Každý Človek je veľmi bohatý vo svojom vnútornom prežívaní a na to by sa nemalo zabúdať. Preto k ochrane ľudského života patrí aj ochrana jeho psychiky, vnútorných procesov a osobného vývoja.

Práve preto sa Život Človeka stal prvou osnovou Tvorivej spoločnosti.


Na internetových stránkach allatraunites.com vyšiel článok "Osnovy a etapy vybudovania Tvorivej spoločnosti", ktorí veľa ľudí z celého sveta oslovil a prinútil nielen sa zamyslieť nad tým, ako skutočne chceme žiť, ale aj konať a otvorene o tom hovoriť. Rovnako tak bol inšpiráciou pre mnoho ľudí z Čiech a Slovenska. Ako konkrétne vnímajú túto prvú osnovu Tvorivej spoločnosti, sa môžete pozrieť vo videu.