Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Spolu dokážeme veľa: Beseda o 6 podaní rúk. O projekte Tvorivá spoločnosť

Kolektív má v sebe obrovskú silu, preto ak sa ľudia zjednotia, môžu dokázať skutočne veľa. A to sa v praxi účastníkom projektu “Tvorivá spoločnosť“, v rámci iniciatívy “6 podaní rúk“, aj potvrdilo.

V piatok 22. mája sa uskutočnila online beseda s názvom “Spolu dokážeme veľa”, počas ktorej sa účastničky podelili o svoje skúsenosti. Za posledné dva mesiace sa im podarilo naviazať veľmi živú spoluprácu a vytvoriť priateľské prostredie otvorených vzťahov a rozhovorov, vďaka ktorým ešte hlbšie chápu, ako má vyzerať Tvorivá spoločnosť.

“V tíme funguje nádherná podpora i vzájomná pomoc. Zároveň všetci pri tejto práci zažívajú nepredstieranú radosť, ktorú si medzi sebou ďalej predávajú. Pri takejto spolupráci sa ukazuje, že vízia vybudovania Tvorivej spoločnosti je dnes niečo skutočne reálne a veľmi blízke,” hovorí Jarka.

Ďalší zaujímavý názor zaznel v priebehu besedy od Karolíny. Zmienila sa, že vďaka všetkým ľuďom, ktorí príjmajú pozvanie k rozhovoru, získáváme naprieč rôznymi odvetviami jasný signál o tom, že túha žiť v Tvorivej spoločnosti je vo vnútri každého z nás. “Rovnako tak, ako je každý člověk dôležitý pre spoločnosť, je dôležitý aj každý odbor, pretože jednotlivé odbory sú vzájomne prepojené a nadväzujú na seba,” hovorí Karolína.

Gabika naviazala na slová Karolíny a zároveň zdôraznila, že Tvorivá spoločnost je tvorivá práve vďaka tomu, že ju budujú samí ľudia. “Všetci totiž máme možnosť pridať svoju malú časť už len tým, že vyslovíme naše postoje. A akonáhle sa názory jednotlivých ľudí spájajú dohromady, vzniká to, čo skutočne chce,” popisuje Gabika.

S dobrým poznatkom prišla taktiež Amaya. Vyjadrila sa, že iniciatíva “6 podaní rúk” dokonale prezentuje vzájomnú prepojenosť. Vďaka tomu sa aj pojem “Ľudstvo je jedna rodina”, ktorý je v súčasnosti vnímaný viac ako abstraktný, môže premeniť v realitu. Ukazuje se, že je veľmi jednoduché, aby se ludia z celého sveta spojili a diskutovali spolu na rôzne témy. “My ľudia sme tu preto, aby sme sa podporovali. Nie preto, aby sme si konkurovali alebo sa súdili. Sme tu preto, aby sme pomohli jeden druhému rozvíjať v sebe to najlepšie a najkrajšie,” dodává Amaya.

Pozrite sa na záznam z vysielania a vypočujte si ďalšie praktické pochopenia, ktoré s nami účastničky zdieľali.