Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Rozhovor s Beátou Hlohovskou o Tvorivej spoločnosti

“Potenciál ľudskej spoločnosti je vo vzájomnosti, prepojení a jednote,” hovorí etikoterapeutka Beáta Hlohovská, ktorá už veľmi mnoho rokov podporuje ľudí na ich životných križovatkách. Beáta tiež vedie rôzne ženské kruhy a semináre a zároveň je spoluzakladateľkou a lektorkou univerzity Vedomého Života.

Podľa Beáty je najvyšší čas vrátiť sa naspäť k nášmu prirodzenému tvoreniu, od ktorého sme sa v rámci súťaženia a bojov v spotrebiteľskej spoločnosti vzdialili. Beáta hovorí: "Pre mňa tvorenie znamená, že som v súlade so svojím talentom a so svojím darom. Vytváram svoju víziu a vytváram ju pre dobro – pre zušľachtenie tejto spoločnosti, aby tento svet bol krásny a lepší. Pre mňa je tvorenie prepojiť ľudí a vytvárať niečo zmysluplné."

Pre Beátu je veľmi dôležitá vzájomnosť – teda vzájomné prepojenie ľudí. Nie je preto náhodou, že sa tak volá aj občianske združenie, ktorého sa Beáta stala v roku 2000 predsedníčkou a štatutárne zástupkyňou. Beáta dodáva: "My ako jednotlivec, tu, sami za seba, nedokážeme naplno fungovať – stráca sa tak náš potenciál sily. Ale vo vzájomnom prepojení a spolupráci dokážeme naozaj veľa."

A ako vidí Beáta Tvorivú spoločnosť? Beáta je presvedčená, že zdravú a tvorivú spoločnosť môžu tvoriť len zdraví a tvoriví ľudia, pretože takáto spoločnosť sa nedá vytvoriť nejakým zákonom. Je preto veľmi dôležité, aby sa ľudia podporovali vo vzájomnom raste. Beáta tvrdí: "Základom nášho života je rovnováha. Keď v živote niečo beriem, tak musím aj niečo odovzdať." Podľa Beáty by tieto princípy rovnováhy mali byť zakotvené vo všetkých oblastiach Tvorivej spoločnosti a v každom človeku.