Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Miluj. Raduj sa. Tvor. – Rozhovor s Katarínou Zacharovou

Katarína Zacharová je spisovateľka, transformačná koučka a zakladateľka organizácie RealWoman. Na svojej internetovej stránke má motivačné slogany: “Miluj. Raduj sa. Tvor. Inšpiruj & Naplň svoj najvyšší potenciál.” Jej knihy nesú názvy, ako: “Dobrý pocit”, “Končím so strachom”, “Vnútorná sila”.


Katarína rada povzbudzuje ľudí slovami, aby našli svoju vnútornú silu a autenticitu. Vraví: “Keď aktivujú svoj veľký potenciál, tak si vytvoria život po akom túžia. A tým naplnia osobný životný príbeh. Preto je potrebné vedome hľadať naplnenie života, lebo človek má v sebe silu nebyť len obeťou. Jedno z najdôležitejších poslaní je neustále osobnostne rásť, tvoriť a objaviť to, kým skutočne ste.”

Podla Katky človek dokáže svoj potenciál najviac rozvinúť vtedy, keď zistí, kto je a časť zo seba odovzdá druhým. Hovorí: “Skutočná tvorivosť vychádza zvnútra človeka.”

Na otázku, prečo si Katka vybrala prácu koučky, odpovedala: “Chcela som byť vždy užitočná. Hľadala som odpovede na otázky: Kto som? Prečo som tu? A čo mám vykonať?” 

Jej radostný prístup k životu nás oslovil, a preto sme s Katkou urobili rozhovor o spoločnosti, v ktorej by chcela žiť ona, aj všetci ľudia.

V tvorivej spoločnosti je dôležité, aby človek mohol byť slobodný vo svojom vyjadrení a prevzal zodpovednosť za svoje myšlienky i emócie, a tiež za svoju komunikáciu a reakcie. V tejto spoločnosti človek spozná seba a dokáže dávať to najlepšie v prospech ostatných. 

Ďalšou témou, ktorú sme s Katkou otvorili, bolo vzdelávanie a potrebné zmeny v školskom systéme, v ktorom by sa edukačný proces viac zameral na sebapoznávanie. Katka si predstavuje, že v tvorivej spoločnosti by súčasťou edukácie mohlo byť formovanie medziľudských vzťahov, sebareflexia a kooperácia nielen na papieri, ale aj v praxi.


Na otázku, či je dnes potrebné ukazovať dobré príklady aj v médiách, Katka odpovedala, že je to veľmi dôležité. Dodala: “Musíme si uvedomiť, že vždy je niekto, kto nás pozoruje a koho môžeme svojím konaním inšpirovať.”