Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Ide to aj inak? | Tvorivá spoločnosť ako ju vidia účastníci MSH ALLATRA

Na platforme MSH ALLATRA sa realizuje projekt TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ.

Čo vlastne tvorivá spoločnosť je a ako si ju predstavujú ľudia v Čechách a na Slovensku? Tvorivú spoločnosť vidia ako lepší formát života na zemi.


Účastníci videa prezradili, ako si predstavujú svet, v ktorom by sa všetkým žilo šťastne. Aby platilo, že život je LÁSKA a nie boj, aby vo svete zavládla rovnosť a pojem “cudzí človek” stratilo význam a hodnota peňazí sa stala bezpredmetná.


V odpovediach sme tiež mohli počuť, že svedomie, morálne hodnoty, láska, priateľstvo a rovnaké životné podmienky, práve tak ako rozvoj vedy a zdravotníctva sú základné piliere pri budovaní tvorivej spoločnosti. A naopak korupcia, podvody, egoizmus a osobné očakávania v tomto formáte spoločnosti nemajú miesto. 


A v akej spoločnosti by ste chceli žiť Vy?