Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Trailer Medzinárodného fóra „Globálna kríza. Sme ľudia. Chceme žiť“

18. januára 2022
Komentáre

„Posledná vojna ľudstva sa začala. Toto je nevyhlásená vojna“, tak začína oficiálny trailer pripravovaného medzinárodného online fóra „Globálna kríza. Sme ľudia. Chceme žiť“.

7. mája 2022 sa toto jedinečné podujatie stane možným vďaka úsiliu dobrovoľníkov a zjednoteniu neľahostajných ľudí. Účastníci zo 180 krajín zverejnia cez bázu „Tvorivá spoločnosť“ dôležité informácie súbežne na desaťtisícoch kanáloch sociálnych a mediálnych platforiem po celom svete.

Cieľom podujatia je úprimne a otvorene informovať ľudí o rastúcich nebezpečenstvách klimatického a ekologického charakteru, poukázať na zhubnosť spotrebiteľského formátu spoločnosti a skutočný rozsah globálnych kríz. Taktiež nájsť východiská zo vzniknutej situácie a praktické riešenia prostredníctvom vybudovania Tvorivej spoločnosti.

Na podujatí sa budú prejednávať globálne klimatické problémy: skutočné príčiny zmeny klímy, prečo sa
pred ľuďmi skrýva pravda, rekordné počty klimatických katakliziem, vplyv astronomických procesov a ich cyklickosti na klímu a mnohé iné. Bude povedaná pravda o súčasnom kolaborantstve a o tom, kto hrá na strane spoločného nepriateľa ľudstva. 7. mája 2022 sa celý svet dozvie fakty o reálnom živote utečencov a klimatických katastrofách očami očitých svedkov. Budú poskytnuté pravdivé informácie o kritickosti ekologickej situácie
v podmienkach narastajúcich katakliziem, o hrozbe hladomoru a nedostatku pitnej vody na planéte. Dostaneme odpoveď na otázku: „K akým ekologickým následkom priviedlo bezstarostné spotrebiteľské konanie človeka?“

Budú prezentované akútne sociálne problémy súvisiace s úverovým otroctvom, s rozsahom eskalácie násilia
v spoločnosti, s desivým rozmachom otroctva a obchodovania s ľuďmi. Taktiež sa otvorí téma o vplyve zmeny klímy a zhoršujúcej sa ekologickej situácie na ľudské zdravie. Na medzinárodnom fóre „Globálna kríza. Sme ľudia. Chceme žiť“ budú predstavené a preskúmané praktické riešenia ako vyjsť zo všetkých kríz vďaka vybudovaniu Tvorivej spoločnosti.  

Čas je teraz vzácnejší ako kedykoľvek predtým! Každý deň nás postihujú obrovské straty. Prichádzame o územia, domovy a životy ľudí. Je životne nevyhnutné, aby sme prestali kľačať, postavili sa a začali konať. A konať musíme dnes, priamo teraz, aby sme všetci mali zajtrajšok.Pridať komentár