Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Televízny kanál „Nové Arménsko“ o Tvorivej spoločnosti

Arménsko
30. augusta 2020
Komentáre

Zástupcovia projektu Tvorivá spoločnosť z Arménska aktívne pracujú. Šíria vlnu tvorenia nielen v rámci svojej krajiny, ale aj po celom svete. Dňa 22. 8. 2020 verejnoprávna televízia Nové Arménsko odvysielala program „Popravde s Gagikom Mkrtchyanom“, v ktorom člen hnutia z Arménska porozprával o myšlienke vybudovania Tvorivej spoločnosti a o spôsoboch prechodu našej spoločnosti od spotrebiteľského formátu k tvorivému. Táto myšlienka inšpirovala moderátora Gagika Mkrtchyana a tak navrhol uviesť sériu programov na túto tému: „Myslím, že sa budeme naďalej stretávať. Chcel by som navrhnúť, aby naše vysielanie pokračovalo aj naďalej. Veď ak ide o dobro a tvorenie, som vždy ZA všetkými desiatimi!“

O účasti v programe „Popravde s Gagikom Mkrtchyanom“

„Už dávno sme začali rokovania s mnohými médiami, vrátane verejnoprávnych televíznych kanálov. A poviem vám nasledovné: Kanál Nové Arménsko prevzal zodpovednosť. Sme veľmi vďační za odvahu a múdrosť, za prijatie tohto rozhodnutia aj nášmu drahému Gagikovi Mkrtchyanovi, aj celému vedeniu telekanála.

Vahan Hovhannisyan, politik, politológVahan Hovhannisyan, zástupca sociálno–politického hnutia Katedrála arménskej tvorby

Spolu sme prišli k rovnakému záveru, že začíname sériu vysielaní konceptu Tvorivej spoločnosti a neustále v nej pokračujeme, a to nielen kvôli ideológii, ale začíname aj tvoriť krok za krokom „mapu“ vybudovania Tvorivej spoločnosti“, dodal Vahan Hovhannisyan, zástupca sociálno–politického hnutia Katedrála arménskej tvorby."

Zdôraznil, že každý krok každého človeka je veľmi dôležitým krokom k víťazstvu. Vahan sa vyslovil, že jeho srdce prekypuje veľkou vďačnosťou ku všetkým ľuďom, ktorí nielenže prijali myšlienku vybudovania Tvorivej spoločnosti, ale aj prevzali na seba zodpovednosť robiť kroky na jej vybudovanie.

„Tvorivá spoločnosť to je spoločnosť, v ktorej človek zaujíma centrálne miesto, kde záujmy človeka sú najvyššími záujmami individuálneho rozvoja, šťastného a bezpečného života. A záujmy akejkoľvek nadnárodnej organizácie nemôžu byť v rozpore s prirodzenými záujmami a ľudskými právami človeka,“ poznamenal Vahan Hovhannisyan.

Odozva verejnosti. Aké možnosti sa pre nás otvárajú?

Na túto otázku odpovedal Ajk Avagjan, psychológ, inžinier, člen hnutia ALLATRA z Arménska. „Pokúsim sa porovnať ako to bolo pred a po vysielaní. Ak sa predtým ľudia dozvedeli o hnutí, o projektoch, o Tvorivej spoločnosti, tak si to vypočuli, pochopili – uvidíme čo bude. A keď sa začali vysielať programy vo verejnoprávnej televízii, mnoho ľudí bolo milo prekvapených, že je to všetko seriózne, že hnutie naberá na obrátkach každým dňom, každou hodinou. A u drvivej väčšiny ľudí sa objavil živý záujem o tento proces, o to, čo sa deje. Veľmi veľa ľudí vyjadrilo odhodlanie vynaložiť svoje úsilie a pomôcť spoločnej veci. Záujem je obrovský, ľudia už vidia konkrétne činy. Existuje veľa ľudí, ktorí sa zboku prizerajú, a keď vidia konkrétne diela, pozerajú ohlasy ľudí, tak sa prebúdzajú a cítia svoju zodpovednosť za celé ľudstvo a za svoj život. Záujem je veľmi veľký. Program je veľmi potrebný.

Hayk Avagyan, psychológ, inžinierAjk Avagjan, psychológ, inžinier

Chcem poďakovať verejnoprávnej televízii „Nové Arménsko“ za takéto múdre a odvážne rozhodnutie. Poďakovať všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú a budú pomáhať celému nášmu hnutiu.“

Ajk Avagjan tiež poznamenal, že ľudia sa o tieto programy zaujímajú: mnohí ľudia, ktorí neovládajú arménsky jazyk, majú o programy záujem. Objavuje sa požiadavka preložiť tieto programy do ruštiny, angličtiny. Vidíme živý záujem o myšlienku budovania Tvorivej spoločnosti v celom svete.

Pridať komentár