Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Svetové fórum oznámilo, že v roku 2028 budú podmienky pre život ľudí na Zemi takmer neznesiteľné

18. novembra 2022
Komentáre

V sobotu 12.11.2022 sa konalo celosvetové online Fórum „Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení”, simultánne tlmočené do 150 jazykov, ktorými hovorí približne 90 % svetovej populácie. Fórum počas 12 hodín ukázalo riešenie narastajúcej globálnej krízy. Je ním zmena spotrebiteľského formátu spoločnosti na tvorivý, zavedením 8 osnov Tvorivej spoločnosti do Ústavy v každej krajine a následným zosúladením legislatívy s Ústavou. Zároveň model navrhuje zaviesť samosprávu a vytvoriť elektronickú elektorálnu platformu. Politik sa stane vykonávateľom vôle občanov so zodpovednosťou a nie mocou.

V klimatickej časti fóra zaznela kľúčová informácia o stave planéty: v roku 1998 sa posunulo jadro planéty a vďaka tomu sa rotácia Zeme zrýchlila. Podľa matematického modelu, ktorý vypracoval interdisciplinárny tím vedcov, je finálny dátum deštrukcie našej planéty bez vytvorenia Tvorivej spoločnosti október 2036. Už od roku 2028 budú podmienky pre život ľudí na Zemi takmer neznesiteľné. Matematický model je zostavený z verejne dostupných dát, ktoré sa dajú overiť a dohľadať.

E. Chromová, vedúca vedeckej skupiny, uviedla, prečo nie je možné vymenovať celý tím. Veľká časť vedeckej komunity je totiž vynútená zostať inkognito, aby si chránila život. „Mená skutočných autorov hypotézy prezentovanej v dnešnom doklade sa môžeme dozvedieť jedine v Tvorivej spoločnosti, a budete skutočne prekvapení, koľko veľkých mien medzi nimi nájdete,” dodala v závere.

V rámci podujatia vystúpil Robby Wells, americký politik a kandidát na prezidenta v roku 2020, ktorý najneskôr k 1.1.2023 vyhlási, či bude kandidovať v amerických prezidentských voľbách 2024. Uviedol: „Jadro mojej volebnej kampane, ak sa rozhodnem kandidovať, bude vybudovanie Tvorivej spoločnosti. Pretože jedine 8 osnov Tvorivej spoločnosti, zavedených do Ústavy, bude garantovať bezpečný, stabilný, pohodlný a šťastný život pre všetkých ľudí.” Podľa neho všetko, čo ľudia v USA a na celej Zemi potrebujú, je obsiahnuté v týchto 8 osnovách, pretože ľudia si ich sformulovali sami.

Vo fóre bolo prezentovaných množstvo dôležitých tém, ktoré širokej verejnosti doposiaľ neboli známe. Tu je len niekoľko z nich:

  • Aktuálny monitoring klimatických udalostí vo svete, výpovede očitých svedkov; téma utajovania údajov v databázach

  • Čo sa deje s jadrom Zeme

  • Kozmický destabilizačný vplyv na celú Slnečnú sústavu

  • Stav ekológie

  • Výhody Tvorivej spoločnosti (TS)

  • Samospráva, ekonomika, technológie a medicína v TS

  • Bezpalivové generátory energie

  • Film: Denník posledného človeka

  • Film: Príbeh gazdinky (ako sa zmení život ženy v domácnosti v TS)
Pridať komentár