Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

Spolupráca indického kanálu Prajaatantra TV a ALLATRA TV

India
9. februára 2020
Komentáre

Indický televízny kanál Prajaatantra TV nadviazal spoluprácu s dobrovoľníckou internetovou televíziou ALLATRA TV a aktívne sa zapojil do šírenia myšlienky Tvorivej spoločnosti po celom svete.

Tím televízie Prajaatantra sa inšpiroval medzinárodnými živými prenosmi, ktoré sa každý deň konajú na ALLATRA TV v rámci projektu Tvorivá spoločnosť. Zatúžili vytvárať také isté inšpiratívne programy, ktoré rozširujú obzor a spájajú ľudí. V súčasnosti spoločne prebiehajú živé prenosy a rozhovory s verejnosťou, profesionálmi z rôznych oblastí a sociálne aktívnymi ľuďmi z Indie.

Reportéri z Indie sa zúčastňujú na prenosoch Mimoriadnych správ. Televízia Prajaatantra spustila tiež vysielanie relácií ALLATRA TV na svojom kanále. To je príklad vzájomnej spolupráce založenej na túžbe všetkých ľudí žiť v láskavom, harmonickom svete, kde je pre spoločnosť hlavnou prioritou človek, jeho život a potreby.

Ako sa Prajaatantra TV zoznámila s ALLATRA TV?

Prvé zoznámenie s pracovníkom televízie Prajaatantra Deepakom Kumarom sa uskutočnilo v priamom prenose Live Conversation, na ktorý Deepaka pozvali členovia Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“.

Deepak je aktívnym členom spoločnosti, vyslancom mládeže Indie v Medzinárodnom parlamente pre mládež. Verí, že každý človek, pokiaľ je to možné , by sa mal starať o druhých a pomáhať im, pretože keď to urobí každý, náš svet sa zmení k lepšiemu. Všetci musíme chápať, aký cenný je prínos každého človeka pre rozvoj našej spoločnosti.

Keď Deepak zistil, že existuje medzinárodná televízia, kde dobrovoľníci, ľudia z celého sveta, vo svojom voľnom čase objasňujú aktuálne informácie z hľadiska tvorivého smerovania spoločnosti, tak sa s radosťou začal podieľať na projektoch hnutia. To ho natoľko inšpirovalo, že sa o myšlienku Tvorivej spoločnosti podelil so svojimi kolegami v televízii Prajaatantra. Tí túto myšlienku tiež podporili a teraz sa zúčastňujú vysielania v ALLATRA TV.

Deepak Kumar o spolupráci medzi Prajaatantra TV a ALLATRA TV

V priamom prenose spravodajskej relácie ALLATRA LIVE Deepak hovoril o mnohých pozitívnych reakciách divákov na nové programy v éteri ich kanála. A podelil sa o svoje nadšenie zo spolupráce Prajaatantra TV s ALLATRA TV.

Špeciálne vysielanie ALLATRA LIVE o spolupráci Prajaatantra TV s ALLATRA TV

„Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou televízneho tímu ALLATRA TV. Zapáčila sa mi myšlienka, že ľudia sa môžu zjednotiť a stať sa jedným veľkým svetom, zapáčilo sa mi 8 osnov Tvorivej spoločnosti. A pochopil som, že môžeme pracovať spoločne. Začali sme teda spolupracovať – ALLATRA TV a náš televízny kanál.

Vďaka spolupráci môžeme zvýšiť mier na planéte. Preto sme sa pripojili k iniciatíve a rozhodli sme sa pomôcť šíriť myšlienku Tvorivej spoločnosti po celom svete.

Je veľmi dobré, že existuje televízia ALLATRA - ľudia, ktorí vysielajú do spoločnosti správny odkaz. Je to možnosť pre ľudí na celom svete, ako ho počuť a vidieť. Teraz dostávame dobrú spätnú väzbu od ľudí v Indii, ktorí sledujú vaše vysielanie v televízii Prajaatantra.

Sme veľmi radi, že spolupracujeme s ALLATRA TV, sme radi za súčasné aj budúce projekty. Som rád a som hrdý na to, že môžem byť súčasťou rodiny ALLATRA. Ako už bolo spomenuté, jeden život, jedno ľudstvo, všetci sme zjednotení, všetci sme spolu. India aktívne podporuje projekt Tvorivá spoločnosť.“

O hodnote ľudského života

Zamestnanci televízie Prajaatantra sa taktiež zúčastňujú vysielania Mimoriadnych správ ako očití svedkovia. Objasňujú terajšiu aktuálnu situáciu v ich regióne. Jednou z tém Mimoriadnych správ boli aj klimatické udalosti v Indii. Deepak v tomto vysielaní porozprával o hodnote ľudského života a dôležitosti zjednotenia všetkých ľudí:

Vysielanie „Mimoriadnych správ“ za účasti Deepaka Kumara

„Je nevyhnutné vždy pamätať na to, že sme ľudia a musíme si navzájom pomáhať.

Rád by som uviedol príklad, ako sa teraz môžeme navzájom podporovať a spájať.

Keď hovoríme o hodnote ľudského života v Tvorivej spoločnosti, musíme sa navzájom chápať a pomáhať si. Všetci máme iba jeden život a každý človek je dôležitý.

Musíme vytvárať svet, ktorý by bol založený na hodnote ľudského života. Preto úprimne verím, že pracujeme pre ľudí.

Musíme sa učiť od iných národov, študovať ich kultúry a históriu celého sveta, pretože veľmi veľa znalostí možno nájsť v kultúrach rôznych krajín. Vďaka ALLATRA sme zjednotení do jedného celku. My všetci – to je jeden svet, my sme ľudia a máme jednu šancu.”

Deepak zdôraznil, aké dôležité je konanie každého človeka. Veď keď každý z nás vedome prevezme zodpovednosť za seba, potom my, ako spoločnosť budeme rásť, silnieť pri dosahovaní spoločného cieľa – pri získaní života, ktorý je naplnený radosťou, porozumením a vzájomnou láskou.


Myšlienka vybudovania Tvorivej spoločnosti inšpiruje ľudí, začínajú konať a my vidíme príklady zjednotenia a medzinárodnej spolupráce. Ľudia bez ohľadu na vzdialenosť, časový rozdiel, rôzne jazyky spolupracujú každý deň, aby sa Tvorivá spoločnosť stala realitou pre každého človeka. A vďaka konaniu samotných ľudí sa táto myšlienka šíri do celého sveta.

Pridať komentár