Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Medzinárodná tlačová konferencia "ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!"

Atlanta, USA
22. júna 2019
Komentáre

„ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!“

Medzinárodná tlačová konferencia nového formátu na platforme „ALLATRA“

22. júna  sa v Atlante (USA) uskutočnila tlačová konferencia „ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!“, ku ktorej sa cez on-line telemost pripojili ľudia z celého sveta – z Nemecka, Španielska, Ruska, Bieloruska, Poľska, Slovenska, Moldavska, Ukrajiny, Gruzínska, Maroka, SAE, Uzbekistanu, Kazachstanu a mnohých iných krajín. 

Na podujatí boli prítomní účastníci Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, zástupcovia spoločenských i sociálnych organizácií, masmédií, diplomatických a politických kruhov, národných a náboženských komunít.Konferencia bola otvorená príhovorom Robby Wellsa o naliehavých problémoch spotrebiteľskej spoločnosti, ktorá sa zrodila pred 6 000 rokmi, o príčinno-následkových väzbách, ktoré sa odrazili na súčasnom živote ľudí, o dôležitosti reforiem v spoločnosti, o unikátnej činnosti Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, ktoré svojím príkladom v praxi ukazuje možnosť zmeny vektora rozvoja spoločnosti zo spotrebiteľského na tvorivý pokojnou cestou.


Robby Wells vyhlásil zámer kandidovať na prezidenta USA, aby stelesnil do života hodnoty a osnovy ALLATRA. Svoj predvolebný program Robby Wells sformuloval vychádzajúc z prejavu vôle tisícok ľudí, ktorá bola ozvučená na širokej medzinárodnej konferencii „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“, ktorá sa uskutočnila 11. mája 2019 na platforme „ALLATRA“ a prostredníctvom on-line pripojenia spojila ľudí v konferenčných sálach i kongresových halách na celom svete (tlačovú správu z tejto konferencie možno pozrieť na stránke allatra.tv). Vo svojej reči Robby Wells ohlásil kľúčové tézy a priority týkajúce sa vybudovania tvorivej svetovej spoločnosti pokojnou cestou, reálne návrhy konkrétnych krokov a reforiem v tomto smere:

 • „Ľudia môžu žiť v mieri a zhode, ľudia môžu byť naozaj šťastní. Ľudia môžu zmeniť spotrebiteľský formát spoločnosti na tvorivý. Príklad toho existuje. Príklad toho je – „ALLATRA“. Ľudia sa zjednocujú na celom svete a konajú všetci spolu, nezávisle od krajiny pobytu, vierovyznania či sociálneho postavenia. A zjednocujú sa výlučne na najlepších ľudských vlastnostiach, na tých vlastnostiach, ktoré nás, ľudí, odlišujú od zvierat. Myslím, že nadišiel čas pre celé ľudstvo pripojiť sa k hnutiu „ALLATRA“ a navždy sa zbaviť toho, čo je v nás neľudské, a aby sme sa všetci spolu zjednotili na najvyšších ľudských kvalitách.“
 • „Dnes táto úloha stojí krajne naliehavo pred každým z nás, keďže všetci stojíme pred najvážnejšími, životne dôležitými výzvami za celú históriu ľudstva. Stojíme na prahu globálnych klimatických zmien, ktoré sa udejú v najbližšom desaťročí. K čomu to bude viesť, ak bude stále dominovať spotrebiteľský formát vzájomných vzťahov v našej spoločnosti? Zrútia sa ekonomiky všetkých krajín, začnú sa masové vojny o územia a potraviny. Bude to najstrašnejšia vojna v celých dejinách ľudstva – vojna o prežitie. Začne sa sebazničenie ľudskej civilizácie. Ak nezahynieme kvôli zmenám klímy, tak zahynieme kvôli jadrovej vojne. Hovorí to o tom, že pri dominancii spotrebiteľského formátu vzájomných vzťahov ako medzi štátmi, tak i medzi ľuďmi, sme všetci už vopred mŕtvi. Ale my chceme Žiť! Možno zmeniť budúcnosť teraz? Možno! A meniť ju musíme všetci spoločne, nestrácajúc čas. Len vtedy prežijeme, ale prežiť dokážeme iba ako jedna ľudská rodina! Oddelene umrieme. Musíme sa zjednotiť! V globálnom zmysle skutočne nemáme čo deliť! Veď všetci máme jednu národnosť – ľudstvo, jedno bydlisko – Zem!“
 • „Spotrebiteľský formát rozvoja našej civilizácie začal ešte u Sumerov, pred 6 000 rokmi. A jeho zmyslom je nesmierne bohatstvo jednotlivcov a zbedačenie más. Celá nám známa história ľudstva je postavená na vojnách a dobývaní, ktoré zrodili veľa zvučných mien. Ale dejiny mlčia o globálnom zotročení más, o tom, ako sa kvôli záujmom jednotlivcov zabíjali milióny ľudí. Chcem, aby sme sa nad tým zamysleli. Masy ľudí boli zlikvidované kvôli tomu, aby sa uspokojil živočíšny apetít malej hŕstky zlých ľudí, zvierat. Dejiny spotrebiteľskej spoločnosti – to sú dejiny vraždenia a zotročovania ľudstva, rozdelenie spoločnosti na bohatých a  chudobných, na slobodných a otrokov. Vari je to život, hodný nazvania Človeka? Nie.“
 • „Musíme v celom svete spoločne vybudovať jednotnú plánovanú ekonomiku tvorivej svetovej spoločnosti. Začiatok toho je – úplné vynulovanie všetkých dlhov medzi krajinami, vrátane súkromných úverov pre obyvateľov USA i celého sveta... Jednotlivo vzatý štát, nech by bol akokoľvek silný, to urobiť nedokáže. Začať novú ekonomiku z čistého listu.“
 • „Nebudeme obdivovať tých, ktorí nás zabíjajú a okrádajú, ale tých, ktorí tvoria pre spoločnosť!“
 • „Tvorivý formát spoločnosti sa už začína široko a aktívne komunikovať v medzinárodnej verejnosti. Som hrdý, že práve v USA, v Atlante (štát Georgia) sa 11. mája 2019 uskutočnila historická udalosť – prvá medzinárodná on-line konferencia nového formátu „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, kde sami ľudia z rôznych štátov sveta otvorene a čestne ozvučili to, o čom mlčia politici i svetová tlač. Ľudia ozvučili nielen problémy, ale čo je najhlavnejšie – cesty riešenia týchto problémov na celom svete.
 • „Rapídna zmena vektora rozvoja spoločnosti zo spotrebiteľského formátu na tvorivý je pre nás všetkých jedinou šancou prežiť. Tu nemajú miesto populizmus a špekulácie na túto tému. Tu sú nutné reálne konkrétne skutky od každého človeka. Budúcnosť ľudstva závisí od nás, teraz žijúcich. Musíme urobiť všetko, aby taký národ ako ľudstvo prežil.“


V nasledujúcom vystúpení Marina Ovcynova, účastníčka Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, jeden z hlavných rečníkov medzinárodnej konferencie nového formátu „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“, akcentovala pozornosť na dozretú nevyhnutnosť tvorivých reforiem vo svetovej spoločnosti:

 • „Ak by bolo menej hrania sa na politiku, tak by ľudia skutočne vedeli, čo ich čaká v najbližšej budúcnosti, poznali by celú pravdu o klimatickej situácii a perspektíve na najbližšie roky. Napríklad, ako je to poctivo opísané v správe o klíme, zverejnenej MSH „ALLATRA“ „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“. Avšak o tomto sa mlčí. Pre niekoho je nevýhodné hovoriť o tom? Ale mám ku nim otázku: „Ale bude pre ľudí výhodné lúčiť sa so svojimi domami, núdzovo migrovať na iné územia počas klimatických pohrôm, pričom sa vo svetovej spoločnosti bude stále zachovávať spotrebiteľský formát myslenia? Čo nás čaká? Vzájomná likvidácia?!“
 • „Ale kto vôbec dovolil politikom zahrávať sa so životmi ľudí? Vojna je hanbou ľudstva, je to zármutok matiek! V nej niet víťazov a porazených. V nej je smrť, ktorá hubí naše deti. Vo svete niet cudzích detí, všetky deti v tomto svete – to sú naše deti!“
 • „Čo je súčasný spotrebiteľský formát? Je to formát hry jednotlivcov s osudmi miliárd. Ľudia celého sveta chápu, že títo hráči sa nechali uniesť hrou. Za nás stačilo! Dosť bolo vašich hier!

Spotrebiteľský formát ubíja najdôležitejšie – ľudskosť.

Dosť bolo bojovať s následkami – treba odstrániť samotnú príčinu. My, ľudia, ktorí sme sa všetci spolu zhromaždili, môžeme spraviť náš život dôstojný.

Čo chcú ľudia na celom svete? Žiť čestne, spravodlivo, bezpečne, v dostatku, málo pracovať, veľa zarábať. Tak to má byť v tvorivej, technicky vysoko rozvinutej civilizovanej spoločnosti. 

Ak každý z nás, ľudí celého sveta, na svojom mieste urobí teraz všetko možné pre zmenu spotrebiteľského formátu existencie nášho svetového spoločenstva na tvorivý, tak naši potomkovia budú mať budúcnosť!

Naša planéta Zem je príliš malá a krehká. Prežiť v období jej otrasov dokážeme len všetci spolu ako naša všeľudská tvorivá, priateľská, jednotná rodina.

Toto chcú ľudia na celom svete. Ak ľudia na celom svete povedia „Áno“, potom to tak aj bude. Ak budú ľudia chcieť, tak svet sa zmení. Ak sa zmení svet, tak sa zmení aj budúcnosť.

Druhú májovú sobotu roku 2020 pozývame všetkých ľudí na generálnu medzinárodnú konferenciu „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“, kde budú občania z rôznych krajín sveta všetci spoločne rozhodovať, ako máme všetci žiť ďalej. Bude to práve čas, kedy budeme môcť spolu, všetci spoločne schváliť formát tvorivého rozvoja spoločnosti.

My, ľudia sveta, sami, svojimi rukami vytvoríme podmienky pre rozvoj tvorivej spoločnosti, v ktorej bude prekvitať stabilita, dostatok všetkého, nebude mať miesto nenávisť človeka k človeku, ale bude vládnuť láska a priateľstvo na Zemi.

Všetko závisí od spoločnosti, ale spoločnosť – to je každý z nás. Poďme spolu zmeniť svet!“  


Ex-konzul Indie v USA Chander Gambhir zasvätil svoju reč dôležitosti medzinárodnej činnosti MSH ALLATRA vo sfére zmeny vzájomných vzťahov vo svetovej spoločnosti ako odpoveď na výzvy svetových problémov klimatického a geopolitického charakteru: 

 • „Najväčšie víťazstvo – to je predovšetkým víťazstvo nad sebou. Je to Pravda a prostriedok dosiahnutia skutočnej slobody človeka. Je to duch AllatRa a s takým prekypujúcim duchovným ohňom medzi nami budeme spolu úprimne a vážne pracovať z pohľadu ľudskosti, jednoty a úcty ku všetkým. Berúc do úvahy ducha ľudskosti a cieľ rovnosti, chcel by som vás všetkých vyzvať nasledovať túto jedinú aktuálnu potrebu a postaviť sa na stranu „ALLATRA“, aby ste pomohli v popularizácii jej morálnych princípov a ideálov, ktoré prináležia aj Indii a obsiahnuté sú v dedičstve Mahátmu Gándího.“   
 • „Prosím, poďme sa zjednotiť kvôli rozšíreniu slov Láska a Priateľstvo vo všetkých častiach sveta a posilniť „ALLATRA“ na jej ceste k dosiahnutiu slobody a jednoty všetkých ľudí. Musíme urobiť všetko možné, aby sme zhromaždili predstaviteľov celej našej obrovskej ľudskej rodiny v roku 2020!!!“ 
 • „11. mája som bol prítomný na medzinárodnej konferencii „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“, ktorá prebiehala na platforme „ALLATRA“, tu v Atlante. Bol som veľmi dojatý cieľmi a úlohami „ALLATRA“ a dozvedel som sa o úprimných plánoch a snahe konať pre zjednotenie všetkých ľudí sveta kvôli dosiahnutiu skutočnej slobody a vzájomnej úcty. Ako sa hovorí v citáte Mahátmu Gándího: «Buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete».“ 


V závere sa o svoje skúsenosti budovania pevných väzieb medzi rôznymi štátmi a kultúrami, ktoré sú založené na vzájomnom priateľstve a partnerstve, podelil s medzinárodným auditóriom Robert Kennedy, prezident Rady pre medzinárodné vzťahy v Atlante, starší vedecký spolupracovník Inštitútu strategických štúdií Vojenskej vysokej školy armády USA, riaditeľ Európskeho centra výskumu bezpečnosti George Marshalla. Pán Kennedy konštatoval:

 • „Keď pozeráme na výstavbu lepšieho sveta v budúcnosti, potrebujeme poznanie – poznanie seba, poznanie iných, poznanie histórie národov, kultúr, tradícií, záujmov a medzi iným chápanie cieľov a úloh iných ľudí.“  
 • „Žijeme vo svete individuálnej i národnej globalizácie, preto to, čo každý z nás robí, a čo je dôležitejšie, ako to robíme, môže a bude určovať budúcnosť ľudstva. Pracujúc spoločne môžeme vybudovať perspektívnejšiu budúcnosť.“
 • „Nutná je oddanosť normám vnútorného i medzinárodného spoločenstva, založeným na univerzálnych princípoch. Tiež ste prečítali knihu „AllatRa“, chápete, o čom hovorím... A spolu s týmto je potrebná jasná a neprekonateľná snaha o spoločné blaho.“


Po ukončení konferencie na všetkých miestach pripojenia, nachádzajúcich sa v rôznych krajinách sveta, pokračovali ľudia v komunikácii, výmene myšlienok i konkrétnych návrhov. Vo video rozhovoroch mnohí vyjadrovali svoje nadšenie tým, čo bolo ohlásené hovoriacimi. Prítomní sa delili o pochopenie toho, ako sú dnes pre svetovú spoločnosť nutné také zmeny, veď dobrí, slušní ľudia na celom svete sú skutočne pripravení na zjednotenie a reálne tvorivé konanie.  

Ľudia poukazovali na to, že „ALLATRA“ je k dnešnému dňu skutočne unikátnou platformou, ktorá zjednocuje ľudí nezávisle na ich sociálnom statuse, národnosti či vierovyznaní v spoločnom cieli: transformácii našej spoločnosti zo spotrebiteľskej na tvorivú, začínajúc od seba.

Globálna konferencia ľudstva „SPOLOČNOSŤ 2020“, ktorá sa uskutoční druhú májovú sobotu v roku 2020, vyvoláva stále väčší záujem zo strany národov, prežívajúcich na rôznych kontinentoch. Ľudia chápu, že toto je reálna možnosť zjednotiť sa na verejnej nezávislej svetovej platforme „ALLATRA“ a nájsť spoločné riešenie znepokojujúcich otázok v dobe globálnych klimatických výziev a celosvetovo spoločne prijať tvorivý, ľudský vektor rozvoja našej civilizácie, kým nebude príliš pozde.  

Oficiálna stránka projektu MSH „ALLATRA” „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“: allatraunites.com

Oficiálny e-mail projektu: [email protected]

Video konferencia „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ je dostupné na stránke ALLATRA TV: allatra.tv

Pridať komentár