Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Leslie Magnum: Budeme spoločne chrániť čo je blízke našim srdciam

USA
11. februára 2022
Komentáre


Svet je na hrane. Fakty a dôkazy, ktoré odzneli na konferencii, nás o tom opäť presvedčili.

Vážime si každého, kto bol dnes s nami. Účastníci konferencie nám priblížili aktuálne zásadné problémy spotrebiteľskej spoločnosti, ktoré sa vyostrujú na pozadí klimatickej a environmentálnej krízy. Údaje, ktoré zazneli ohľadne monitorovania našich klimatických zmien a zmeny stavu ekosféry našej planéty, sú alarmujúce. Ľudstvo je vo vážnom ohrození. Môže to poprieť iba ignorant, ktorý si neuvedomuje, aká vysoká je cena za nečinnosť a stratený čas.

K dnešnému dňu prebiehajú vo svete mnohé spory o príčine klimatických zmien a o ich vinníkovi. Tieto spory však vyúsťujú len do nezhôd, rozdelenia a prenášania zodpovednosti jeden na druhého. Hľadanie vinníkov nezmení situáciu a nezachráni ľudstvo. Zatiaľ čo márnime čas, kataklizmy sa stupňujú. Planéta umiera kvôli našej nečinnosti, následkom čoho sa šanca na záchranu ľudstva každým dňom zmenšuje. My ako ľudstvo dosahujeme kritický bod, po ktorom už nebudeme schopní čokoľvek zmeniť. Ak nebudeme konať teraz, pripravíme celé ľudstvo o budúcnosť, zdôrazňujem – celé ľudstvo: zničíme sami seba, našich blízkych a drahých ľudí a našu celú civilizáciu kvôli našej ľahostajnosti, nedostatku pochopenia a neochote, kvôli našej nečinnosti.

Ekosystém planéty sa rýchlo zrúti v dôsledku antropogénneho faktoru: kontaminácia svetového oceánu, odlesňovanie, katastrofálny problém s odpadom a mnohé ďalšie. Avšak hlavný problém je ešte závažnejší. Koniec koncov, spoločnosť s konzumným pohľadom na svet zaobchádza so životným prostredím ako s nekonečným zdrojom, bezohľadne ho nadmieru využíva v prospech niečieho osobného zisku. Veru, sebectvo a chamtivosť nám zatemnili mysle. Ukázalo sa, že naša chvíľková snaha o obohatenie sa pre nás stala dôležitejšia než naša vlastná budúcnosť a budúcnosť našich blízkych. Najhoršie na tejto spotrebiteľskej otrockej ideológii je to, že my, ľudia, sme len zdrojom v rukách niekoho iného na zväčšovanie jeho sebeckých cieľov.

V dôsledku toho naša neľudskosť plodí globálne krízy nielen v oblasti životného prostredia, ekonomiky a iných oblastiach ľudskej činnosti. Hlavnou krízou je tá morálna. Prekročila všetky medze. V našom údajne civilizovanom svete je plno násilia, otroctva a zneužívania detskej práce. Zatiaľ čo na pozadí narastajúcich klimatických zmien sa objavil nový problém: narastajúce množstvo utečencov, ktorí potrebujú ľudskú pomoc a pochopenie. Ľudia, hnaní neznesiteľnými existenčnými podmienkami, prichádzajú do cudzej krajiny s nádejou na ľudskosť, ale stretávajú sa s nepriateľstvom, odmietaním, strachom a často dokonca aj nenávisťou. Dokáže takéto ľudstvo s konzumným prístupom k sebe navzájom prežiť v čase globálnych katakliziem? Odpoveď je zrejmá.

Veľa ľudí stále dúfa, že v čase katakliziem ich vláda alebo špecializované organizácie zachránia. Avšak účastníci konferencie ozvučili skutočné príklady zo života, ktoré dokazujú to, že tieto organizácie nie sú schopné ochrany preživších katakliziem a poskytovania potrebnej pomoci dokonca ani v dnešnom relatívne stabilnom období. Ale čo príde zajtra? Odpoveď je viac než zrejmá.

A predsa sme videli aj príklady vzájomnej ľudskej pomoci a starostlivosti v oblastiach, kde došlo k neštastiam. Tieto príklady nám dokazujú, že my ľudia, ako spoločnosť, vieme prísť jeden druhému na pomoc zjednotením sa a prijatím zodpovednosti, nie spoliehaním sa na niekoho iného. Toto je presne ten hlavný bod a podstata našej výzvy pre svet. Čím nás je viac, tým viac sme toho schopní a tým viac máme šancí na prežitie. Sila ľudského potenciálu je obrovská, ale sila zjednoteného ľudstva je nespočítateľná. To je presne podstata budovania Tvorivej spoločnosti.

Tvorivá spoločnosť je dnes jedinou ideou, ktorá dokáže spojiť absolútne všetkých ľudí, celé ľudstvo a nasmerovať obrovský všeľudský potenciál k vytvoreniu zjednotenej civilizácie a prežitiu celej ľudskej populácie v tejto katastrofálne ťažkej dobe, do ktorej sme ako ľudstvo vstúpili prvýkrát v našej histórii.

Prekonáme všetky výzvy a nebezpečenstvá jedine spoločne, ako zjednotené ľudstvo. Budeme spoločne chrániť čo je blízke našim srdciam. Spoločne oživíme tento svet, obnovíme našu planétu a nanovo vybudujeme náš spoločný Domov.

Dňa 20. marca 2021 sa uskutočnilo prelomové podujatie, celosvetová konferencia „Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci.“ Na nej sme sa my, ľudia z celého sveta, stretli so zástupcami rôznych náboženstiev a dospeli sme k záveru, že všetky sväté písma hovoria o  Tvorivej spoločnosti. To je pravá  tvár  všetkých  náboženstiev. Nezáleží
na tom, k akému náboženstvu patríte alebo či ste ateista. Tvorivá spoločnosť je pre všetkých.

Apoštolské požehnanie Hlavy svätej stolice a celej katolíckej cirkvi  pápeža Františka  je s nami,  jeho  modlitby sú
s nami! Dnes sa musí celý svet zjednotiť pri budovaní Tvorivej spoločnosti, v ktorej hrá ľudský potenciál hlavnú úlohu a kde život každého človeka je tou najvyššou hodnotou. Dnes sa vybudovanie Tvorivej spoločnosti musí stať úlohou číslo jedna pre každého rozumného človeka na tejto planéte.

Rád by som vyjadril vďačnosť každému účastníkovi projektu Tvorivá Spoločnosť. Vy ste tí, ktorí sú hnaní čistým svedomím, vyššími morálnymi  vlastnosťami,  najvyšším prejavom  altruizmu a lásky k blížnym, tí,  ktorí  konajú
na základe volania svojich sŕdc. Každý účastník projektu Tvorivá spoločnosť je inšpiratívnym príkladom neochvejnej viery v ľudskú schopnosť nielen zachrániť našu planétu, ale aj vybudovať nový, krásny svet pre každého občana našej zjednotenej spoločnosti. Som hrdý byť tu dnes s vami. Som hrdým účastníkom projektu Tvorivá spoločnosť. A je to pre mňa veľká česť stáť bok po boku s vami, Moji drahí priatelia.

Napriek kolaborácii spotrebiteľského formátu musíme vyhrať. Nemáme kam ustúpiť. Máme len jednu planétu. Musíme sa všetci spojiť a zvíťaziť. A víťazstvo bude naše. Nech nás Boh všetkých požehná.

Leslie Magnum z konferencie „Globálna kríza. Čas pravdy“

Pridať komentár