Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Jeden krok k Ideálnej spoločnosti

4. septembra 2020
Komentáre
 • Ako žijeme teraz a čo je v našich silách, aby sme to zmenili?
 • Ako prejsť od spotrebiteľského formátu existencie k tvorivému?
 • O čo sa usilujú všetci ľudia?

Textová verzia relácie „Tvorivá spoločnosť“. 1. časť 0:00:00 – 00:12:53


Žiť v minulosti alebo vykročiť vpred k ideálnej spoločnosti?

Tatiana: Dobrý deň, drahí priatelia! Dnes sa v štúdiu ALLATRA TV porozprávame s váženým Igorom Michajlovičom Danilovom. 

Igor Michajlovič: Dobrý deň!

Tatiana: Igor Michajlovič, prichádza k nám veľmi veľa otázok od ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, ako žili ľudia pred vyše šesť tisíc rokmi až do doby Sumerov. Sú to časy Hyperborey, teda hneď po Atlantíde, čiže keď sa ľudia obnovovali a aká bola táto spoločnosť. Pretože k dnešnému dňu je veľmi veľa príkladov toho, že táto spoločnosť žila bez vojen, bez ozbrojených konfliktov, bez vykorisťovania jedných ľudí druhými ľuďmi, bez chudoby. Teda v podstate ľudia žili veľmi pokojne a šťastne. 

Igor Michajlovič: Áno, zo začiatku to bola prakticky Ideálna spoločnosť, potom to už bolo to, čo my teraz nazývame tvorivou spoločnosťou. Je to, samozrejme, zaujímavé, len mám otázku na našich priateľov, ktorých to zaujíma: priatelia, jednoduchý príklad, a čo vám dá znalosť toho, ako niekto žil? Ako to pomôže vám a ako sa to odrazí na živote vašich detí, vašich vnukov, pravnukov a podobne? Nijako. Načo máme žiť minulosťou? Poďme budovať budúcnosť. Veď čo je dôležitejšie, pravda, veď skutočne, čo je dôležitejšie: budeme strácať čas, budeme sa rozprávať o tom, ako kedysi ktosi žil, alebo budeme robiť dnes to, čo nám dá život zajtra? Načo máme, povedzme, rozoberať ako žili v tvorivej spoločnosti kedysi, keď ju môžeme vybudovať teraz? Tak čo je lepšie? Nuž podľa mňa... Ale ako chcete. Ak je želanie – porozprávame, nie je problém. Ale aký bude koeficient užitočnosti nášho rozhovoru? Uspokojíme zvedavosť ľudí? A na ďalší deň na to zabudnú. Nijako to nezmení ich život. Veď je to pravda. No ako to zmení váš život, priatelia moji? Nijako.


História civilizácie – od ideálnej spoločnosti k spotrebiteľskej existencii


Ako žijeme teraz a čo môžeme zmeniť?

Igor Michajlovič: No, my môžeme zmeniť život a môžeme urobiť svet lepším. Vari nie je tak? Poď, vrátime sa k relácii Pravda a plevy, veď sme tam otvorili základné zákony: formovanie obrazu, našej pozornosti, sily našej pozornosti, jej vloženia – kam ju vkladáme, to realizujeme. Áno, teraz sme nejednotní. Nuž, tak je usporiadaný systém, že každý musí žiť, ako sa hovorí, svojimi myšlienkami, svojimi obrazmi bez jednoty. Preto aj Žijeme ako zvery už 6000 rokov, ako si si všimla, od čias Sumerov až do dnešného dňa. No, my môžeme všetko zmeniť a môžeme vybudovať dokonca Ideálnu spoločnosť, nehovoriac už o tvorivej. Správne? Poďme radšej o tomto porozprávať. Nuž toto je užitočnejšie.

Môžeme zmeniť všetko

Tatiana: Dobre, Igor Michajlovič. Úprimne povedané, ja som sa jednoducho pripravila na reláciu v takom historickom zmysle, o tom, aké to bolo a ako žili ľudia vtedy, preto... No, skutočne, predsa len správne hovoríte. Teraz chápem, že smer nášho rozhovoru sa trošku mení už na inú stranu, smerom k budúcnosti, pretože súhlasím s vami v tom (IM: A čo je cennejšie?), že osoh z tohto minulého (IM: Žiadny) skutočne nie je.

Igor Michajlovič: Minulé už odišlo a teraz budeme hovoriť o tom, čo už nie je. Alebo budeme hovoriť o tom čo môže byť? A od nás závisí, či to bude alebo nie. Čo je lepšie?

Tatiana: Dobre. Nuž teda mám 8 Osnov Tvorivej spoločnosti.

Igor Michajlovič: No tak vidíš.


Čo je to Tvorivá spoločnosť a za koľko rokov ju môžeme vybudovať?

Tatiana: Igor Michajlovič, skôr ako prejdeme k 8 osnovám chcela by som vedieť toto: čo je to v skutočnosti Tvorivá spoločnosť? Ako ju vidíte vy? Teda na koho je orientovaná táto spoločnosť?

Igor Michajlovič: Na človeka. Tvorivá spoločnosť, podľa mňa... Samozrejme, koľko ľudí, toľko názorov, no opäť, Tvorivá spoločnosť, ona je jednoduchá, veľmi komfortná a príjemná pre človeka. Prečo? Pretože je orientovaná na blaho a slobody človeka. A v tom je celý zmysel Tvorivej spoločnosti. Nie je tam klam, nie je tam podvod a čo je najdôležitejšie – nie je tam moc, pretože všetku moc má človek. Nie je žiadna nadstavba nad ním – v tom je zmysel. A pozri, koľko vzniká u nás vojen, revolúcií všelijakých ľudských povstaní. Však? A čo vždy hľadáme? Kvôli čomu povstaneme jeden proti druhému?

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ JE JEDNODUCHÁ

Tatiana: Lebo hľadáme šťastie, hľadáme ideálnu spoločnosť, slobodu.

Igor Michajlovič: Slobodu a všetko ostatné. A čo budujeme? To isté. Hovorí sa: zabiť draka nemožno (T: Tými istými metódami). Zvíťaziac nad drakom, sám sa stávaš drakom. Prečo? Jednoduchá otázka. Lebo samotný spotrebiteľský formát diktuje tento scenár. Správne? Ľudia robia revolúciu, napríklad, túžia po lepšom, národ povstáva. K moci sa dostávajú rovnakí tyrani, ktorí, opäť, tak isto manipulujú nami a my nezískavame nič. Prečo? Pretože taký je zákon spotrebiteľského zriadenia. Tak ako je sformovaný, takým aj bude, pretože my ostaneme nejednotní, zostanú nám naše záujmy a najdôležitejšie – žijeme podľa práva zverov. Však? Teda tak ako zvery, tak aj my zaobchádzame jeden s druhým. Nuž, hoci máme predpísané zákony: napríklad OSN a ďalšie organizácie určujú, deklarujú ako máme žiť. No žiadna z týchto deklarácií nefunguje. Prečo? Lebo dominuje spotrebiteľský formát, teda neľudský formát, čo sa týka vzťahu jedného človeka k druhému.

Je možné zmeniť to? Ľahko priatelia moji. Všetko závisí od nás. A znovu sa vraciame k čomu? K jednote našej pozornosti, kam ju vkladáme všetci spoločne. Ak chceme žiť dobre, ak chceme žiť dôstojne človeka, to znamená, že do tohto musíme vkladať našu pozornosť, teda náš čas, naše sily na vytvorenie budúcnosti pre seba a poviem to tak, pre naše deti a potomkov.

My môžeme vybudovať šťastnú budúcnosť

A ak sa pozrieme na súčasnosť, tak v skutočnosti vybudovať Tvorivú spoločnosť je veľmi ľahké. Poviem to tak: ak skutočne po tom zatúžime a všetci, ktorí pochopili celý zmysel a podstatu samotnej Tvorivej spoločnosti, o ktorej budeme teraz hovoriť, tak vybudovať ju je reálne za desať rokov. Desať rokov (T: Super) – a budeme žiť v tejto Tvorivej spoločnosti. No znovu, toto závisí od ľudí, od ich želaní, ich úsilia. Ak nebudú nič robiť a budú dúfať v niekoho, že niekto sa toho chytí a urobí to – nevybuduje sa, pretože Tvorivá spoločnosť, ona je práve dielom všetkých ľudí. Nie je to jednoducho dielo, povedzme, akýchsi ideových súdruhov, ktorí musia niečo niekomu urobiť, ale je to dielo všetkých a každého, je to naše dielo. Správne?

Tatiana: Áno.

Igor Michajlovič: Takže, v tom je aj zmysel. A všetci spolu to teda urobíme.


Kto je proti šťastným ľuďom, ten vystupuje proti celému ľudstvu

Igor Michajlovič: V každom prípade sa nájdu sociopati, teda povedzme nepriatelia ľudstva, ktorí sa postavia do cesty Tvorivej spoločnosti. Prečo? Nuž, po prvé budú sa rúcať ich plány na vytvorenie vlastného impéria, na to, že oni môžu panovať a národ im bude slúžiť ako otroci. Nuž, sú takí chorí ľudia. Áno, dokonca to sú neľudia, ľuďmi ich nazvať nemožno. Ak človek vystupuje proti ľudstvu v prospech svojich osobných ambícií a želaní, tak stráca status Človeka. Už nie je Človekom, on je zverom. On je už natoľko nebezpečný, ako, prepáčte, nebezpečné choré zviera.

Napríklad besný pes: je užitočný alebo nebezpečný pre ľudstvo? Možno ho vypustiť tam kde sú ľudia? (T: Pravdaže nie) Tak ľudia v parku oddychujú a my tam vypustíme choré, nezdravé zviera, napríklad také ako doberman alebo bulteriér, nakazený besnotou v štádiu agresie a my ho vypustíme. Je to správne konanie alebo zlé?

Tatiana: Samozrejme zlé, áno.

Igor Michajlovič: A čo treba urobiť?

Tatiana: Izolovať, samozrejme, pravdaže.

Igor Michajlovič: Aby nespôsobilo škodu ľuďom. Správne? Správne. A ktokoľvek, kto vystúpi proti Tvorivej spoločnosti, teda proti človeku, odlišuje sa niečím od tohto chorého zvieraťa? No úprimne. Veď nad týmto sa treba zamyslieť. Správne? Veď ani jeden normálny, zdravý človek nikdy nevystúpi proti Tvorivej spoločnosti. Prečo? Vysvetlíme si to. 

Čo je to Tvorivá spoločnosť? Ona bola, ako hovoríš, pred šesťtisíc rokmi. Nuž pred šesťtisíc rokmi to ukončilo svoju, povedzme, existenciu. Nebudeme sa vracať, už sme o tom hovorili, ako sa to stalo a prečo Ideálna spoločnosť prešla do Tvorivej. Nastal taký proces degradácie. A potom Tvorivá spoločnosť prešla do takého spotrebiteľského formátu, kde je človek človeku vlkom. Už sme o tom rozprávali.

Podporujeme Tvorivú spoločnosť


Čo chcú všetci ľudia?

Igor Michajlovič: Pohovorme si o tom, čo je to v skutočnosti k dnešnému dňu Tvorivá spoločnosť. To je to, čo chcú všetci ľudia. A my sme robili množstvo ankiet počas niekoľkých rokov po celom svete. A všetci ľudia otvorene hovoria jedno a to isté, že chcú žiť v mieri, chcú žiť v láske, vo vzájomnej úcte, v slobode. Oni nechcú, aby nad nimi boli akési nadstavby, ktoré ich riadia. Čo sa myslí týmito nadstavbami? Keď si malá skupina ľudí, povedzme, uzurpuje všetky práva a blahá celého ľudstva, alebo tých ľudí, ktorí ich zvolili. A táto nechuť, povedzme, žiť v spotrebiteľskom formáte, je u nich vyjadrená túžbou žiť ako jedna rodina slobodne.

A tu sa myslí: čo znamená sloboda? Veď sloboda je… Nuž, pozrime sa do histórie, k dnešnému dňu: všetci bojujú za slobodu, za akési práva a slobody. Ale za aké práva a slobody bojujú ľudia v skutočnosti? Práve za Tvorivú spoločnosť: tam, kde sú si všetci rovní, kde sú všetci slobodní, tam, kde nie je zločinnosť.

Práva a slobody ľudí v Tvorivej spoločnosti


Textová verzia relácie „Tvorivá spoločnosť”. Časť 2

Pridať komentár

Komentáre (2)

 • Lucia K
  31.01.2021   |   17:45
  Každý človek chce žiť v dôstojnejšie a v lepšej spoločnosti ako doteraz. Preto sa aj ja pripájam k projektu Tvorivej spoločnosti:-)
 • Jaro
  16.01.2021   |   22:27
  Som velmi rad, ze sa mozem zapojit do tohto projektu a sirit tieto hlboke myslienky, ktore v konecnom dosledku pomozu zmenit tuto spolocnost a vytvorit spolocnost stastnych ludi...