Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

Je v našich silách vybudovať bezpečný svet

24. septembra 2020
Komentáre

Vybudovať bezpečný svet, to je reálne! Ako odstrániť príčiny trestnej činnosti a zbaviť sa tohto javu? Čím by mal byť človek zabezpečený podľa práva narodenia? Aký môže byť pracovný týždeň a výška platu v Tvorivej spoločnosti?

Textová verzia relácie „Tvorivá spoločnosť” Časť 2 – 00:12:53-00:21:56


Hlavná príčina trestnej činnosti a ako ju odstrániť?

Igor Michajlovič: Čo to znamená, že nie je zločinnosť? To je dobrá otázka. Však? Zločinnosť nie je tam, kde nie sú podmienky pre jej existenciu. A úplne prvá podmienka pre existenciu samotnej zločinnosti – to je, prepáčte, ľudská bieda. Tá postrkuje človeka k tomu, aby šiel nesprávnou cestou. Správne? Ale keď človek žije v dostatku, keď má všetko, keď mu je, prepáčte, garantovaná sociálna ochrana, tak stojí pred voľbou konať trestnú činnosť alebo nekonať? Všetko má, je mu dobre. Načo by páchal trestnú činnosť? Aby stratil tieto blahá, ktoré má? A jedna z Osnov, povedzme, no alebo to, čo poskytuje Tvorivá spoločnosť – to je práve uspokojenie všetkých potrieb človeka. Však? Teda to je aj bývanie, veď, prepáčte, človek musí byť sociálne zabezpečený, to je aj vysokokvalitná medicína, to je aj vzdelanie, aj právo na prácu, aj všetko na svete, ak chce.

Odstránením príčin trestnej činnosti, odstranime trestnú činnosť


Igor Michajlovič: No ale tu je ešte jeden malý moment, teraz sme sa dotkli práva na prácu. Ak človek nechce pracovať? Aj tak musí byť v Tvorivej spoločnosti zabezpečený, povedzme tak, musí mať byt. Musí byť zabezpečený, aby bol sýty, obutý, oblečený. Musí mu byť garantovaná aj medicína, aj všetko na svete. Teda nesmie mať predstavu, že niekomu niečo dlhuje alebo, prepáčte, že mu vypnú svetlo kvôli nedoplatkom alebo mu vytvoria podmienky, keď bude musieť, preto aby prežil, vykonať trestný čin.


Pracovný týždeň – najviac 16 hodín

Igor Michajlovič: Teraz mnohí povedia: ľudia prestanú pracovať. Však? Nie, priatelia moji, neprestanú. Samotné vybudovanie Tvorivej spoločnosti, ono odstraňuje nepotrebné. Povieme si, prečo sa tam hovorí: štyri hodiny denne, štyri dni v týždni bude človeku stačiť pracovať, aby žil prekrásne. Teda žiť normálne bude jeho právom preto, že sa narodil. Jeho už, povedzme, spoločnosť bude musieť zabezpečiť všetkým. Ale ak chce žiť oveľa lepšie a krajšie, bude musieť ísť a pracovať.

Igor Michajlovič: Znovu, je pochopiteľné, že jedna práca môže byť platená viac, druhá menej. Ale je právom človeka, že si vyberá sám. Nikto neruší ani súkromné podnikanie. Správne? V primeraných, rozumných hraniciach, poviem tak. No, myslím, že o tom si ešte porozprávame. Ale pre pochopenie, ak človek chce žiť lepšie, môže to urobiť doslova, nuž povedzme, tým, že minie štyri hodiny denne, štyri razy v týždni, tým, že pôjde do práce niečo tvoriť, niečo predávať, niečo povedzme budovať – to je viac než dostatočné na to, aby človek žil prekrásne. To znamená, že mzda za prácu musí byť vysoká.


Ako zabezpečiť vysoké výplaty všetkým ľuďom?

Igor Michajlovič: Teraz povedia: a odkiaľ sa naberie? Priatelia, jednoducho sa nebude platiť tým, ktorí nič nerobia. Ani si neviete predstaviť, koľko je dnes v skutočnosti ľudí, ktorí sa opierajú o lopatu. Vieš, je taký výraz: jeden kope a siedmi sa opierajú o lopatu. No je to skutočne tak. A nech si vezmeme čokoľvek, počnúc vzdelaním, vedou, prakticky akúkoľvek profesiu – nuž, všade dookola je veľmi veľa ľudí, ktorí jednoducho dostávajú mzdu a pritom nič užitočné neprinášajú. Nuž, je to tak. A znovu prerozdelenie alebo mzda za prácu – nuž, tie sú dnes absolútne nespravodlivé.

Vezmime si jednoduchý príklad. Je podnik a je majiteľ podniku. Pochopiteľne, on ho zorganizoval a tak ďalej, on dáva ľuďom mzdu, možnosť zarobiť. Ale koľko dostane percentuálne majiteľ a koľko sa platí človeku? Nuž takéto jednoduché príklady. Správne?

Tatiana: Nuž, áno.

Igor Michajlovič: Plus sebestačnosť no a mnohé iné… nuž to si ekonómovia vyjasnia, povedzme, nebudeme teraz zachádzať do ekonomiky. No skutočne, ak sa všetko usporiada čestne a správne, oslobodí sa ohromné množstvo prostriedkov. A ukazuje sa, že človek nemusí pracovať osem hodín, alebo aj viac, preto, aby zarobil oveľa viac, než zarába teraz. Tak je to. Toto všetko je prepočítané, opäť, toto všetko nie je vycucané z prsta. Nuž, a to bola podobná spoločnosť.

Tatiana: Áno. Taká bezpečná spoločnosť.

Igor Michajlovič: Samozrejme.


Bezpečný svet – človeka si to zaslúži

Igor Michajlovič: A znovu, teraz si sa dotkla bezpečnosti. Povedzte, vari to nie je prekrásne, keď prichádzaš z obchodu, vystupuješ z auta, kľúče necháš v aute, aj taška s peniazmi ostala v aute, vzal si si, koľko potrebuješ, aby si si kúpil žemľu, vošiel si, kúpil si si žemľu, prišiel si, všetko stojí na mieste a všetko leží na mieste, pretože nikomu ani na um nepríde vziať cudzie. Vari to nie je prekrásne, povedzme, spať s otvorenými dverami, však? Napríklad ani byt, ani dom sa nezamyká, nepotrebuješ množstvo signalizácií, lebo nikto k tebe nepríde a nič ti neukradne a zlé ti neurobí. Vari tento svet, taký slobodný a bezpečný, vari to je zlé? Alebo človek nie je hodný takéhoto sveta? Podľa mňa je hodný. (Tatiana: Je hodný) A vari toto nemôžeme urobiť? Môžeme.


Jediná bezpečnostná služba na celom svete

Igor Michajlovič: A teraz mnohí povedia: „Nuž a čo zločinci… no veď sú aj chorí.“ Pochopiteľne, že musí existovať služba, ktorá dohliada, povedzme, na čistotu mravov a bezpečnosť, no musí to byť jednotná služba, ktorá úplne zodpovedá za bezpečnosť človeka. Nuž, tak ako máme teraz u nás Ministerstvo mimoriadnych situácií. Však? Akýmikoľvek hrozbami a akýmikoľvek nebezpečenstvami sa musí zaoberať práve jedna služba, no musí byť jednotná pre celý svet. A aj súčasné technické možnosti umožňujú urobiť svet absolútne bezpečným, pretože trestný čin nemôže zostať nepotrestaný. A prepáčte, ak dopredu vieš, že keď vykonáš trestný čin, budeš potrestaný, nuž akosi neveľmi sa ti už chce vykonať ho, tým skôr, ak žiješ v dostatku a nepotrebuješ to. Správne? Teda všetko je veľmi jednoduché.

Metódy odstránenia príčin trestnej činnosti


Odstrániť príčiny trestnej činnosti a vybudovať bezpečný svet – je jednoduché

Igor Michajlovič: A ešte, nebudú zainteresovaní, takí, ktorí by podporovali a páchali zločiny. A tu je veľmi zaujímavá otázka. Málokto z ľudí sa nad tým zamýšľal, no, povedzme, samotný systém je vytvorený tak, že… Nuž poviem to jednoduchšie: ak existuje polícia, musí existovať zločinnosť. Polícia sa vytvárala preto, aby bojovala so zločinnosťou. Povedzme, ak je lúka, existuje aj majiteľ lúky, teda včely musia prinášať med. Správne? Tak aj samotná zločinnosť rodí celý systém boja a kontroly, milióny a milióny ľudí na celom svete je zapojených do tohto systému, ale zločinnosť ako bola, tak aj bude. Prečo? Pretože sa vytvárajú podmienky pre to, aby existovala. Ak odoberieme zločinnosť, tak kam sa podejú tieto milióny ľudí? Nuž, všetci to veľmi dobre chápu. Hoci, je možné poraziť zločinnosť? Ľahko.

Tatiana: Je to možné.

Igor Michajlovič: Ľahko. Veď my všetci sme ľudia. Aj títo zločinci, keď si ich vezmeme, tak v skutočnosti sú to... No ja nehovorím o ľuďoch, ktorí sú skutočne chorí, ktorých ľuďmi nazvať nemožno – to sú zvieratká. No, vo všeobecnosti tí, ktorí vykonávajú trestné činy, sú k tomu donútení, sú to ľudia riskujúci. Je tak? Oni riskujú svoj život, riskujú zdravie. Áno, idú proti človeku, idú, povedzme, konajú protiprávne skutky, no oni majú sklony k riskovaniu, takí, čo hľadajú adrenalín.

Tatiana: Áno, takí, čo hľadajú adrenalín.

Igor Michajlovič: Áno. A vari sa pre takých ľudí nenájde v Tvorivej spoločnosti práca, povedzme taká, ktorá je spojená s rizikom, tam, kde sa môžu prejaviť a zarobiť oveľa viac, než čo si nakradnú? Aj žiť budú oveľa lepšie a bezpečnejšie než teraz, keď kradnú a konajú trestné činy. A ešte, čo je najdôležitejšie: ak teraz zločinec žije a pľujú na neho a to nuž... nuž zločinec je zločinec. Však? No na druhej strane, ak bude v Tvorivej spoločnosti tento človek pracovať pre blaho ľudstva, tak prepáčte, všetci mu budú ďakovať a chváliť ho. Vari to nie je príjemné?

Tatiana: Áno, s veľkou úctou.

Igor Michajlovič: Veď jednoducho povedzte, priatelia moji, čo je pre vás príjemnejšie: aby na vás pľuli, alebo aby vám darovali kvety? Taký jednoduchý návrh. (Tatiana: Výborne) Nuž tak je? A zároveň viac zarábaš a zarábaš čestne, spíš spokojne a s hrdosťou na teba pozerajú, povedzme, tvoji príbuzní a blízki. Správne? (Tatiana: Veľmi dobre) No, je to lepšie? Všetko je možné. Všetko možno urobiť, všetko možno zmeniť a všetko je to v rukách ľudí, ak by si to priali.

Tatiana: Prekrásna alternatíva, áno.

Igor Michajlovič: No pravdaže.

Bezpečný svet je naša spoločná zodpovednosť


Textová verzia relácie „Tvorivá spoločnosť”. Časť 1

Pridať komentár

Komentáre (1)

  • Jaro
    16.01.2021   |   22:32
    Vsetko bude jednoduche ak potiahneme za jeden povraz a ak nam ude zalezat na zivote kazdeho cloveka...