Logo Creative Society TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ
Pridať sa

BUDÚCNOSŤ ĽUDSTVA: OD KAŽDÉHO ZÁVISÍ, AKÁ BUDE

KONFERENCIA: TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. CESTY K JEJ DOSIAHNUTIU 15. mája 2021

Každý človek chce byť šťastný. Ale môžeme nazvať šťastnou našu spoločnosť? Každý z nás by určite chcel žiť vo svete, v ktorom je naozaj šťastný on, jeho rodina i všetci ľudia. Ale aký svet vidíme dnes? Akú budúcnosť chceme pre ľudstvo?

CREATIVE SOCIETY. WAYS TO ACHIEVE IT

Reálie súčasnosti: vojenské hrozby a konflikty, geopolitické napätie, milióny utečencov, od hladu umierajúce deti, ekonomické krízy – a to všetko na pozadí prudko narastajúcich klimatických katastrof, ktoré stavajú ľudstvo pred kľúčovú voľbu medzi prežitím a záhubou civilizácie.

A toto všetko je výsledkom spotrebiteľského formátu spoločnosti. Snívame spolu o takomto svete? Vari chceme takúto budúcnosť pre naše deti a vnukov? Vari je toto ten svet, v ktorom chceme my sami žiť?

ALE ĽUDSTVO MÁ ŠANCU

Unikátna udalosť svetového rozsahu „TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. CESTY K JEJ DOSIAHNUTIU“ 15. mája 2021 na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA zjednotí v jednom on-line telemoste ľudí zo 180 krajín sveta v otvorenom globálnom dialógu:

„Chceme tvorivú spoločnosť? Akú budúcnosť si predstavujeme pre ľudstvo?“

V tejto celosvetovej udalosti 15. mája 2021 prijmú účasť tisícky ľudí, vrátane diplomatov, lídrov rozličných medzinárodných a nekomerčných organizácií, politikov, vedcov, predstaviteľov masmédií, kultúry a sociálne aktívnych ľudí z rôznych krajín. Interaktívny video prenos v reálnom čase so synchrónnym prekladom do rôznych svetových jazykov umožní viesť živý dialóg medzi ľuďmi rôznych kontinentov.

Na tejto historickej medzinárodnej videokonferencii budú mať tisícky ľudí z celého sveta možnosť zjednotiť sa a podeliť sa o svoje názory a pohľady na to, aká má byť budúcnosť nášho ľudstva.

CREATIVE SOCIETY. WAYS TO ACHIEVE IT

Udalosť 15. mája 2021 je následným krokom po prvej celosvetovej konferencii „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“ ktorá sa uskutočnila 11. mája 2019. Na nej ľudia ozvučili najnaliehavejšie otázky súčasnosti a pravdu, ktorá prebudila svet.

Ľudia pochopili, že aby sa vo svete skutočne odohrali zmeny k lepšiemu, je nutné zmeniť samotný formát svetovej spoločnosti zo spotrebiteľského na tvorivý a to mierovou cestou. A urobiť to môžu iba samotní ľudia. Dnes je pre nás, ľudstvo, také dôležité vidieť tú spoločnú budúcnosť, ku ktorej chceme prísť ako jednotná všeľudská rodina.

Výsledkom medzinárodnej konferencie 11. mája bola po celom svete silná vlna v podobe ďalších medzinárodných konferencií a telemostov, početných okrúhlych stolov, rozhovorov s odborníkmi z rôznych sfér, rozsiahlych sociálnych video ankiet na tému: „Potrebujeme tvorivú spoločnosť a akú ju vidíme?“

Aktívna činnosť ľudí na celom svete ukázala v praxi, že sa všetci môžeme zjednotiť v spoločnom tvorivom cieli, ak nebudeme prekladať zodpovednosť na niekoho a začneme spoločne tvoriť pre blaho všetkých obyvateľov planéty Zem.

Tvorivé zmeny sa začínajú rozhodnutím ľudí a toto rozhodnutie sa stáva počiatkom budúcnosti!

Veľkolepý telemost 15. mája 2021 organizujú sami ľudia svojimi silami vo svojich krajinách a regiónoch!

Medzinárodná konferencia „TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. CESTY K JEJ DOSIAHNUTIU“ 15. mája 2021. Budúcnosť ľudstva je v tvojich rukách. Zjednocuj a tvor!
I.M.Danilov

„Už dnes by sme žili v tvorivej spoločnosti, ak by sme včera začali konať. A včera by sme začali konať, ak by sme predvčerom začali o nej hovoriť“.

/I. M. Danilov/