Logo Creative Society SOCIETATEA
CREATOARE
Alăturați-vă

Valoarea vieții Omului este reperul principal al Societății Creatoare

10 octombrie 2020
Comentarii

Valoarea vieții Omului este reperul principal al Societății Creatoare

Astăzi, majoritatea populației planetei este departe de a fi în cele mai bune condiții de viață. Mulțimi de oameni suportă greutăți, restricții, procentul celor care trăiesc sub pragul sărăciei crește rapid. Foamea, bolile, problemele cu apa potabilă, războaiele, devastarea, refugiații climatici, mortalitatea datorată nivelului scăzut al medicinii, copiii abandonați de care nimeni nu are nevoie, lucrul constant în locuri de muncă grele cu un salariu mizer, sau invers, lipsa oportunităților de angajare ca modalitate de a supraviețui și, în același timp, impozite uriașe pentru tot ceea ce este prestat spre utilizare — toate acestea au loc peste tot în secolul 21 „civilizat” al nostru, în secolul tehnologiilor înalte și al descoperirilor științifice. Cauza este formatul consumerist de relații, când în cursa inumană după profit și îmbogățirea constantă a minorității, viața a miliarde de oameni este depreciată, iar drepturile lor sunt încălcate.

Astăzi, în majoritatea țărilor lumii, există legi privind drepturile și libertățile. Dar, în realitate, conceptul valorii vieții omului a rămas la nivel de teorie. În practica oricărui stat, organizarea ordinii publice, a medicinei, a educației și a altor domenii vizează asigurarea existenței a unui număr restrâns de oameni, o economie axată pe bunăstarea acestora și alți factori, dar nu și satisfacerea beneficiilor fiecărui cetățean. Îmbunătățirea vieții populației, din păcate, nu este obiectivul primordial.

Majoritatea locuitorilor planetei noastre continuă să viseze la disponibilitatea medicinii de calitate, la un venit normal stabil, la satisfacerea nevoilor de bază pentru existența lor și a urmașilor. Dar realitatea îi readuce la fuga în căutarea hranei pentru familie, lăsându-i să se mulțumească doar cu vise despre condiții mai bune. În lumea modernă, omul este lăsat în grija sa. Dacă e să te uiți la nevoile populației preponderente, de fapt, ea nu cere nimic de prisos, transcendental, imposibil. Oamenii vor ceea ce ar trebui să fie a lor de drept. Oamenii doresc pace în întreaga lume, drepturi și oportunități egale și bunăstare materială suficientă pentru a satisface nevoile de bază.

Criza recentă a expus totalmente problemele societății consumeriste. Acum fiecare înțelege că acest lucru nu poate continua și că trebuie schimbat ceva. Mulți sunt în căutarea unui nou mod de gândire și a orientărilor valorice.

Familiarizându-mă cu ideile Societății Creatoare, simt un deplin acord cu inițiativele pe care le promovează acest proiect, înțelegând la scară globală importanța implementării unui nou format de relații umane. Pe lângă asta, nu pot să nu accentuez prezența bazelor fundamentale în construirea sa, care sunt cele opt fundamente ale Societăți Creatoare. La urma urmei, ceea ce constituie baza reperelor societății stabilește vectorul de activitate al tuturor direcțiilor sale și, ulterior, determină calitatea vieții societății în sine și a fiecărei persoane în ea. În acest articol aș dori să discut despre importanța primului fundament — Viața Omului.

Primul fundament al Societății Creatoare: Viața Omului.

Primul fundament al Societății Creatoare

Familiarizându-ne cu cele opt fundamente ale Societății Creatoare, vedem că deja primul fundament acordă locul cuvenit subiectului valorii vieții fiecărui om. Dacă să ne adâncim în profunzimea esenței acestui subiect, vom înțelege că, în astfel de stare a lucrurilor, orice dezvoltare, orice direcție, orice activitate, orice am lua, totul în societate va viza în primul rând îmbunătățirea vieții fiecărui om. Doar într-o astfel de societate, bazată pe valoarea vieții omului, toate celelalte repere vor acționa în consecință. Adică, existența celor săraci, flămânzi, abandonați și bolnavi va fi exclusă în mod deliberat. Viața fiecăruia va fi mai presus de toate, cu o garanție de satisfacere a nevoilor sale, cu salarii mari și un nivel la fel de ridicat și accesibil al medicinei pentru toți. La fel, nu vor exista precedente pentru niciun conflict, violență și cu atât mai mult pentru orice fel de război.

Având în vedere starea umanității noastre contemporane, cu o înclinare spre formatul de relații consumeriste, luând în considerare numeroasele evenimente care au loc în lume, cunoscute pentru inumanitatea lor, îndreptate împotriva omului, împotriva vieții sale, împotriva vieții a milioane de oameni, cuvintele citate mai sus din primul fundament sunt izbitoare prin umanitatea lor și adânci în esența lor. Sunt extrem de relevante în timpul nostru dificil. Doar citindu-le, înțelegi că formarea Societății Creatoare este extrem de solicitată de oamenii care au suferit îndelung. Pentru noi toți, Societate Creatoare este acel colac de salvare în oceanul periculos și furios de neliniște și adversitate a unei societăți de consum.

Acum omenirea trece printr-o serie de încercări în diferite constrângeri și crize, dar, de fapt, este o singură încercare — a nivelului umanității noastre, a disponibilității noastre pentru unificare și unitate. Societatea însăși trebuie să decidă dacă este capabilă să se unească și să se consolideze în direcția corectă. Etapa maturizării omenirii a sosit, când mulți se trezesc deja, văd imaginea acestei lumi și caută cum să o schimbe. Există deja precedente în implementarea construirii Societății Creatoare. Suntem în pragul schimbărilor majore în civilizația noastră.

Și aici trebuie să ne dăm seama cu toții că elementul constitutiv fundamental al societății ca atare este invariabil Omul, fiecare om, noi toți. Noi suntem cei care creăm această societate, stabilim vectorul dezvoltării sale. Nu trebuie să ne ferim de responsabilitatea pentru casa noastră comună, pentru singura noastră familie — omenirea. Nu trebuie să așteptăm condiții mai bune, putem începe să le creăm astăzi.

Allatraunites | Societatea CreatoareVrem să creăm o societate care să excludă în mod deliberat apariția conflictelor, războaielor și a precedentelor care încalcă siguranța oricărui locuitor al planetei noastre? Vrem să creăm o societate cu cel mai înalt nivel de medicină disponibilă în mod egal pentru fiecare? Vrem să creăm Societatea Creatoare cu scopul general de a asigura valoarea vieții fiecăruia? Bineînțeles că da. Fiecare om rațional dorește o astfel de societate. Fiecare merită o astfel de societate prin dreptul de naștere. Societatea Creatoare este garanția că toți oamenii se nasc egali și că viața în astfel de condiții de egalitate și libertate este absolut posibilă.

Noi decidem. Ori putem continua să existăm într-un mod limitat, într-o societate de consum cu regresie finală, cu o reală lipsă de realizare a drepturilor și libertăților noastre, cu finalul său inevitabil — autodistrugere. Ori putem alege o cale diferită — construirea unei noi Societăți Creatoare cu un reper dominant spre păstrarea vieții fiecărui Om, a sănătății lui, a confortului și a beneficiilor necesare. Iată două căi ce stau în fața lumii. Una dintre ele a dominat multe secole și milenii și prevalează și astăzi. Formatul consumerist a arătat deja suficient în ce impas am ajuns, ca umanitate. Oamenii nu mai pot trăi așa.

Cealaltă cale constă în construirea Societății Creatoare, care în etapa finală va duce la o societate ideală. Dar deja Societatea Creatoare în sine ne dezvăluie noi orizonturi ale libertății, egalității, fără clase și alte inegalități, dă oportunități pentru o existență sigură absolut fiecăruia, oferă încredere în ziua de mîine cu o garanție de a-și păstra viața în deplină siguranță.

Viața Omului reprezintă cea mai mare valoare

Unii nu au realizat încă pe deplin măreția direcției pentru omenire cu denumirea de „Societatea Creatoare”. Ea reprezintă o nouă eră pentru întreaga omenire, care ne va lumina pe toți cu un semn de schimbări spre bine. Numai în așa direcție omenirea va supraviețui. Numai în așa direcție viața fiecăruia va fi apreciată cu adevărat, oferind tuturor condiții pentru existența sa prosperă și fericită. Numai în așa direcție putem opri cu adevărat toate războaiele, excluzând cu bună știință apariția oricărui precedent negativ. Este singura modalitate de a păstra viața celor care trăiesc astăzi și, în viitor, de a dărui o viață fericită miliardelor de urmași ai noștri. Marea misiune revine generației contemporane — construirea unei societăți pentru Om. Să fim, deci, demni de titlul de Om și Omenire. Să dăruim un viitor minunat urmașilor noștri. Să dăm sprijin pentru o continuare a civilizației noastre.

E o adresare către tine, cel care citești aceste rânduri, către societatea noastră, către întreaga omenire. Oare nu vrei să uiți de toate grijile tale pentru ziua de mâine, pentru tine, pentru cei dragi, pentru a rezolva problemele legate de locuință și hrană? Dar aceasta este o mică parte din ceea ce vei primi garantat tu și fiecare om într-o Societate Creatoare. Acum ai șansa reală de a contribui acesteia. Fiecare din cei care participă activ la construirea Societății Creatoare, acționând pentru binele societății și, prin urmare, pentru binele fiecărui om, are deja sprijinul oamenilor din întreaga lume, a vastei comunități mondiale. Există o mulțime de oameni care nu sunt indiferenți. Cei care nu sunt încă alături de noi, pur și simplu, nu știu încă despre această alternativă, dar sunt deja în căutarea informației necesare, a răspunsurilor necesare pentru a acționa în direcția corectă. Pur și simplu, e necesar doar să le transmitem că există o cale de ieșire, că există o mișcare a oamenilor din întreaga lume cărora le pasă, către viitorul nostru comun fericit uman. Și deja mâine, fiecare dintre ei va fi alături de noi pentru a vedea începutul apariției unei noi societăți a creației, măreției, onoarei, dreptății și libertății. Fiecare dintre noi va putea privi cu mândrie în ochii urmașilor noștri, fiind unul dintre participanții la formarea Societății Creatoare, lăsându-le drept moștenire o nouă lume minunată.

Progresul este posibil atunci când oamenii se unesc într-un scop comun. Și scopul nostru final este să ajungem la Societatea Ideală prin Societatea Creatoare. Viitorul umanității e doar în mâinile noastre, în unitatea mișcării spre scopul nostru cu o alegere corectă comună. Fie ca inimile noastre să fie unite în eforturile de a ne schimba lumea în bine! Fie ca apărarea și asigurarea vieții pentru fiecare din această lume să fie un obiectiv important al noii societăți! Să fie Societate Creatoare, unde fiecare locuitor al acestei mari familii își va găsi fericirea și încrederea în ziua de mâine!

Alex Friedman

Lasa un comentariu