Logo Creative Society SOCIETATEA
CREATOARE
Alăturați-vă

Necesitatea de a construi Societatea Creatoare. De ce încercările precedente au eșuat

10 octombrie 2020
Comentarii

Necesitatea de a construi Societatea Creatoare


Lupta ideologiilor

Oricare ar fi epoca ultimelor milenii ale existenței civilizației noastre pe care să le studiem, nu vom găsi un timp în care omenirea să nu fi fost în căutarea unui sistem care să o conducă la stadiul cel mai înalt al evoluției umane. În ultimele secole, sistemele s-au succedat prin încercări și erori: feudalism, capitalism, socialism, comunism și altele asemenea. Mai mult, la început, ideologia fiecărui nou sistem a inspirat credința în realizarea înălțimilor dorite, exprimând promisiunile dorite de oameni pentru a obține o viață mai bună, aducând noutate și o licărire de speranță, contrastând în mod izbitor cu ideologia anterioară depășită.

Apoi, aceeași „nouă ideologie”, la fel ca și cea precedentă, și-a arătat din nou limitele în practică, precum și incapacitatea de a satisface așteptările chiar și ale unei mici părți a societății, ca să nu mai vorbim de fiecare dintre reprezentanții ei. Fiecare colaps următor al așteptărilor și al speranțelor a fost din ce în ce mai dureros de suportat de către mase. Și, de fiecare dată, această dezamăgire a format în memoria oamenilor o amintire a eșecurilor și o falsă părere că este imposibil să construiască societatea viselor lor.

Drept urmare, acest lucru a dus la situația că în zilele noastre, un cetățean obișnuit nu mai crede „într-o viață fericită în stabilitate și prosperitate”, el nu crede în aceleași slogane despre independență și egalitate. Tot ce știe este minciuna, înșelăciune și alte manipulări din partea politicienilor. Mulți nu cred în promisiunile de progres economic și tehnic, observând în viața reală un decalaj uriaș între bogați și săraci și realizând că acest progres va afecta doar o parte foarte mică a populației, în timp ce pentru alții, îmbunătățirile vor apărea doar pe hârtie. În ciuda tuturor dovezilor empirice și a experienței eșecurilor acumulate de-a lungul secolelor, omenirea încă tânjește după o schimbare în bine, totuși, în același timp, nu vede o ieșire din această criză. De ce s-a întâmplat asta?

Astăzi, am intrat în faza critică a societății contemporane. Cum să o depășim?

Să examinăm motivele, în primul rând.


De ce așa s-a întâmplat?

Neîncrederea maselor în liderii lor, care promit un viitor mai bun, alături de inacțiunea fatală completă a liderilor, vor exista până când oamenii vor primi răspunsurile la mulțimea de întrebări acumulate.

  • De ce ideologiile vechi, în ciuda începutului lor promițător, au dispărut în istorie, ca un experiment eșuat?
  • De ce azi, în ciuda tuturor legilor privind drepturile și libertățile omului scrise în constituțiile majorității statelor, în practică, vedem contrariul?

PUTEREA. În ciuda unei varietăți uriașe a formelor propuse de existență a societății și a pledoariei pentru LIBERTATE și JUSTIȚIE, veți observa că, în practică, unul și același lucru a fost păstrat persistent peste tot: ierarhia puterii care se exprimă ca puterea indivizilor asupra societății! Adică, de fapt, se păstra sistemul sclavagist; doar se perfecționa instrumentul ideologic de conducere. Se schimba panoul, dar nu se schimba conținutul!

FORMATUL CONSUMERIST. Un alt punct important care a negat în mod inerent construirea unei societăți libere, în ciuda utilizării sloganelor sale, este formatul consumerist al relațiilor umane care a dominat în ultimii 6.000 de ani. Acest format concentrează atenția maselor asupra egoismului, a orgoliului, a dorinței de consum nesfârșit și deținerea a ceva și, cel mai important, o sete de putere nestinsă! Se activează instinctul animal nesățios, creând condiții patogene în dezvoltarea individului. Ceea ce, la rândul său, creează condiții patogene pentru dezvoltarea societății în ansamblu. Atât timp cât fiecare om este focusat să consume nesățios, existența sa va fi redusă la tiparele impuse de formatul consumerist. Sensul vieții unui astfel de om, fixat pe materie, este adesea căutarea puterii, recunoașterea și creșterea nelimitată a capitalului.

Apropo, cuvântul „capital” este derivat din cuvântul latin „caput”, care înseamnă „cap”. Rădăcinile acestui concept datează de pe vremea când vitele erau considerate a fi o unitate monetară și erau numărate după capete, adică numărul de animale. Iar în timpul sistemului sclavagist, masele de oameni săraci (sclavi) nu erau considerați oameni, erau cumpărați și vânduți ca vitele. Dar oare introducerea unei asemenea atitudini a unul om față de alt om în societate nu este o crimă împotriva umanității?

O astfel de căutare a puterii imaginare și a insațietății materiale nu este oare o consecință a dominării nevoilor mărunte în om? Rezultatul este concurența, disputele, certurile, rivalitatea, luptele, sistemul de clase, ierarhia puterii, un decalaj între săraci și bogați și, în cele din urmă — războaie hibride și războaie mondiale. În consecință, oare formatul consumerist nu reprezintă un suicid pentru toată omenirea? Războaiele care încep în conștientul uman, orientat către formatul consumerist, duc la frică, agresivitate și moarte. Oare nu e adevărat că formatul consumerist distructiv și opresiv din capul oamenilor, cu dorința lor nesăbuită de putere, războaiele, problemele perene de supraviețuire a animalelor, setea de posesie și visul luminos al fiecărei persoane despre o viață pașnică, fericită și sigură — se exclud reciproc în mod implicit?


Societatea CreatoareOmenirea are nevoie de alternativă —

SOCIETATEA CREATOARE

  • Ce-i va ajuta unei persoane moderne să recâștige, din nou, nu doar credința într-un viitor mai luminos, ci și încrederea absolută că este real; să obțină înțelegerea cum să-l construiască, înțelegerea necesității unei participări active a fiecăruia în procesul de construire a unei astfel de societăți?
  • Cum putem construi o Societate Creatoare în care toate beneficiile și resursele să aparțină Omului și nu suprastructurilor amorfe care îl domină?

În epoca modernă, în epoca tehnologiilor computerizate și a comunicării mobile cu oamenii care trăiesc pe diferite continente, este mai posibil ca niciodată să construim un format creator de dezvoltare a societății. Această construire a unui nou format de relații sociale vizează cultivarea celor mai bune calități umane direcționate la dezvoltarea Omului creator, la unificarea oamenilor pe baza valorilor spirituale și morale, la promovarea bunătății, păcii, umanității, onestității, sprijinului reciproc, respectului și dragostei unul pentru celălalt. Nu asta visează fiecare cetățean normal al planetei noastre?

Vă rugăm să rețineți că accentul aici este complet diferit de cel al societății consumeriste. Societatea Creatoare are ca scop activarea a tot ceea ce este pozitiv și bun în om ca unitate, susținând bunele sale intenții; are ca scop manifestarea celor mai bune calități și abilități ale sale pentru dezvoltarea sa spirituală și morală și în beneficiul întregii societăți și, ca urmare, același lucru se va întâmpla în mod fractal în întreaga societate. La urma urmei, numai formând o Personalitate sănătoasă putem forma o societate sănătoasă. Iar în condițiile unei economii mondiale planificate stabile și a disponibilității tuturor beneficiilor pentru fiecare persoană, dorința de concurență și acumularea de surplus vor dispărea.

Dezvoltarea economiei și a altor sectoare se va concentra pe satisfacerea nevoilor fiecărui om și nu a sistemului general așa cum este acum, unde valorile morale și etice ale unei persoane sunt nivelate. Transparența completă și deschiderea informației sunt o stare naturală a lucrurilor în Societatea Creatoare. În acest sens, formatul creator al dezvoltării societății, prin intermediul evoluției inevitabile în astfel de condiții, servește tocmai ca etapă de tranziție pentru construirea unei societăți ideale la care s-a aspirat tot timpul; este acel pod de legătură, care stă pe 8 piloni — 8 Fundamente ale Societății Creatoare.Mulți oameni pot avea întrebări, cum ar fi: „Dar cum rămâne cu puterea în Societatea Creatoare? La urma urmei, ea este esențială pentru stabilirea relațiilor sau pentru organizarea producerii sociale. Absența ei nu va duce la anarhie?”, și așa mai departe. Aici ne întoarcem din nou la conceptul de responsabilitate. Căci, atunci când un om își asumă puterea, devine împovărat cu responsabilități, obiective și sarcini, pe care este obligat să le îndeplinească față de oameni. Cu toate acestea, cum arată practica, în sistemul consumerist modern? Toată lumea poate vedea că intrând în cercurile de putere și condiții similare acestora, mentalitatea unui astfel de om se schimbă și, din păcate, într-un mod care nu este favorabil pentru electorat. Prin urmare, pentru a schimba situația, este necesar să fie schimbate condițiile.

Cu toate acestea, dacă privim din partea cealaltă — creatoare: într-o astfel de situație, oamenii, dacă vor să facă ceva bun pentru ceilalți și să îmbunătățească viața fiecăruia și mai mult, își vor asuma RESPONSABILITATEA față de toți oamenii, angajându-se să fie responsabili față de societate pentru cuvintele, acțiunile și întregul rezultat al activității lor în pozițiile pe care le dețin. Între timp, oamenii înșiși vor stabili sarcini și vor controla calitatea implementării lor. Această definiție schimbă fundamental esența însăși.Responsabilitatea exclude impunerea voinței câtorva indivizi asupra societății. Acesta servește ca instrument al societății pentru a-i satisface nevoile. Sistemul creator creează condiții pentru beneficiul anume al omului — a fiecărui om, și nu pentru cuvântul amorf „stat”, a anumitor organizații și altele asemenea. La urma urmei, Omul este componenta principală a toate. Fără Om, nu va fi nimic.

În ceea ce privește dezvoltarea evolutivă a omenirii, astăzi aceasta depinde în mod direct de alegerea fiecărui Om, de formatarea conștientului său de la consum la creare și de unirea cu alții în acest context. Dar, și aceste schimbări depind și vor fi posibile atunci când societatea însăși va crea un mediu pozitiv pentru creșterea spirituală și morală a omului. Aceste aspecte sunt strâns legate, complementare și direct proporțional se accelerează reciproc și întregul proces de evoluție în calea omenirii către o societate ideală. Formula este foarte simplă: Om creează pentru societate, societatea creează pentru Om, iar pe primul loc e anume Omul și beneficiile sale. În acest sens, participarea fiecăruia este extrem de importantă în cauza comună care vizează îmbunătățirea vieții întregii societăți și a individului din aceasta.

Dar ce fel de participare a omului este posibilă în situația actuală? Astăzi, mulți oameni încă nu văd o ieșire în fluxul informațional înconjurător, cu accent pe formatul consumerist. Și tocmai pentru ca majoritatea oamenilor să găsească înțelegerea căii corecte și să se consolideze, este necesară informarea societății, informarea oamenilor, crearea și răspândirea conținutului pozitiv și umplerea spațiul informațional cu aceasta. Este important să acționăm în creație, să mergem în întâmpinarea oamenilor și, în același timp, să devenim un exemplu de Om adevărat care este demn de o astfel de societate și, în practică, arată că este absolut posibil de realizat. Prin intermediul posibilităților tehnice moderne și a unei varietăți de moduri de a transmite informația, fiecare care dorește este deja capabil să devină participant la construirea Societății Creatoare.

Principalul lucru e să realizezi că nu ești singur! Mișcarea în această direcție are loc deja în întreaga lume! Societatea Creatoare construită cu participarea ta este cea mai bună moștenire pentru urmașii tăi. Tot ce trebuie să faci acum e să începi să te miști în această direcție și acesta va fi un pas semnificativ către progresul întregii societăți. Împreună putem face multe! Viitorul îl facem acum.


John Asher

Lasa un comentariu