Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

Wartość życia Człowieka - główny punkt odniesienia Twórczego Społeczeństwa

14 kwietnia 2021
Komentarze

Wartość życia Człowieka -  główny punkt odniesienia Twórczego Społeczeństwa

Obecnie większość światowej populacji nie jest w najlepszych warunkach. Masy ludzi znoszą trudności, ograniczenia, szybko rośnie odsetek osób żyjących poniżej granicy ubóstwa. Głód, choroby, problemy z wodą pitną, wojny, zniszczenia, uchodźcy klimatyczni, śmiertelność z powodu złej opieki medycznej, porzucone nikomu niepotrzebne dzieci, ciągła ciężka  praca  za marne  wynagrodzenie, czy odwrotnie brak możliwości zatrudnienia jako sposobu na przetrwanie, w tym samym czasie ogromne podatki od wszystkiego co jest przeznaczone do użytku - wszystko to jest wszędzie w naszym „cywilizowanym” XXI wieku, w wieku wysokich technologii i odkryć naukowych. Przyczyna tego - format relacji konsumpcyjnych, gdy w nieludzkim wyścigu po zyski, ciągłym wzbogacaniu się mniejszości, życie miliardów ludzi się dewaluują , a ich prawa są naruszane.

Obecnie w większości krajów świata przepisy prawa i wolności mają swoje miejsce. Ale w rzeczywistości koncepcja wartości życia ludzkiego pozostaje na poziomie teorii. W praktyce każdego kraju organizacja porządku publicznego, medycyna, edukacja i tym podobne skierowane na zabezpieczenie istnienia jednostek, ekonomii, skierowana na dobrobyt tych jednostek, i inne czynniki, ale nie satysfakcja z korzyści każdego obywatela. Poprawa życia ludności niestety nie jest głównym celem.

Większość obywateli naszej ziemi nadal marzy o dostępności wysokiej jakości medycyny, o stabilne normalne zarobki, o  zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych siebie i swoich potomków. Ale rzeczywistość sprawia że wracają  do bieganiny w poszukiwaniu środków do życia dla rodziny, pozostawiając cieszyć się tylko marzeniami o lepszych warunkach. We współczesnym świecie człowiek jest pozostawiony samemu sobie. Jeśli spojrzysz na potrzeby przeważającej populacji, w rzeczywistości, oni nie wymagają niczego zbędnego, transcendentalnego, niemożliwego.Ludzie chcą tego co powinno należeć im prawnie. Ludzie chcą pokoju na świecie, równego prawa i możliwości, dobrobytu materialnego wystarczającego do zaspokojenia podstawowych potrzeb. 

Niedawny kryzys w końcu ujawnił problemy społeczeństwa konsumpcyjnego. Teraz każdy  rozumie, że tak dalej być nie może i że trzeba coś zmieniać. Wiele osób szuka nowego formatu myślenia i wartościowych kierunków.

Po zapoznaniu się z ideami Twórczego Społeczeństwa, w pełni zgadzam się z tymi inicjatywami, które niesie ten projekt, rozumiejąc  w skali globalnej ważność wprowadzenia nowego formatu relacji międzyludzkich. Osobno nie mogę nie zauważyć obecności fundamentalnych podpór w jego zbudowaniu, którymi są osiem podstaw Twórczego społeczeństwa. Przecież to, co jest ustanowione w podstawie ukierunkowania społeczeństwa, wyznacza wektor działania wszystkich jego kierunków, a następnie określa jakość życia samego społeczeństwa i każdej osoby w nim żyjącej.  W tym artykule chcę się omówić znaczenie pierwszego fundamentu - Życie Człowieka.

Pierwsza podstawa Twórczego społeczeństwa Życie Człowieka.

Pierwsza podstawa  Twórczego społeczeństwa: Życie Człowieka

Zapoznając się z ośmioma podstawami Twórczego społeczeństwa, zobaczymy że w pierwszej podstawie należytą uwagę poświęca się tematowi wartości życia każdego człowieka. Jeśli zagłębić się w istotę tego pytania, przychodzi zrozumienie, że w tym stanie rzeczy, każdy rozwój w jakimkolwiek kierunku, jakimkolwiek działaniu, cokolwiek podejmiemy, wszystko w społeczeństwie będzie miało na celu przede wszystkim poprawę życia każdego człowieka.Tylko w takim społeczeństwie, opartym na wartości ludzkiego życia, wszystkie inne wytyczne będą działać odpowiednio. Oznacza to, że obecność ubogich, głodnych, opuszczonych i chorych zostanie celowo wykluczona. Życie każdego człowieka będzie na pierwszym miejscu, z gwarancją zaspokojenia jego potrzeb, z wysokimi zarobkami, i równie wysokim i  dostępnym dla wszystkich poziomem medycyny. Tak samo nie będzie precedensu dla żadnego konfliktu, przemocy, a tym bardziej żadnej wojny.

Biorąc pod uwagę stan naszego współczesnego człowieczeństwa z nastawieniem na konsumpcyjny format relacji i wiele aktualnych wydarzeń na świecie, znane ze swojej anty ludzkości, skierowane przeciwko człowiekowi, przeciwko jego życiu, przeciwko życiu milionów ludzi, przytoczone powyżej słowa z pierwszej podstawy są uderzające w swoim człowieczeństwie i głębokie w swej istocie. Są niezwykle istotne w naszych trudnych czasach.  Czytając je, rozumiesz, że budowanie Twórczego Społeczeństwa jest niezwykle pożądane przez cierpiących ludzi. Twórcze Społeczeństwo dla wszystkich nas jest kołem ratunkowym w niebezpiecznej przeszłości oceanu niepokojów i przeciwności konsumpcyjnego społeczeństwa.

Teraz ludzkość przechodzi serię prób w różnych ograniczeniach i kryzysach, faktycznie to jest jedna próba - na poziom naszego człowieczeństwa, na naszą gotowość do zjednoczenia i jedności. Samo społeczeństwo musi zdecydować, czy jest w stanie zjednoczyć się i skonsolidować we właściwym kierunku. Nadeszła faza dojrzałości ludzkości, kiedy wielu już się budzi, widząc obraz tego świata i poszukuje sposobu, jak go zmienić. Istnieją już precedensy w realizacji budowy Twórczego Społeczeństwa. Jesteśmy u progu wielkich zmian w naszej cywilizacji.

I tutaj wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że podstawowym składnikiem społeczeństwa jest niezmiennie właśnie Człowiek, my wszyscy. To my tworzymy społeczeństwo, wyznaczamy wektor jego rozwoju. Nie możemy rezygnować z odpowiedzialności za nasz wspólny dom, za naszą zjednoczoną rodzinę - ludzkość. Nie trzeba czekać lepszych czasów, lepszych warunków, możemy zacząć tworzyć już dziś.

Allatraunites | Twórcze społeczeństwo

Czy chcemy stworzyć społeczeństwo, które wcześniej wyklucza występowanie konfliktów, wojen i precedensów zagrażających bezpieczeństwu któregokolwiek mieszkańca naszej planety? Czy chcemy stworzyć społeczeństwo z najwyższym poziomem medycyny dostępnym jednakowo dla każdego? Czy chcemy stworzyć Twórcze społeczeństwo, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie wartości każdemu życiu? Oczywiście, że tak. Każdy rozsądny człowiek pragnie takiego społeczeństwa. Każdy zasługuje na takie społeczeństwo z tytułu urodzenia. Twórcze społeczeństwo - to gwarancja, że wszyscy ludzie rodzą się równi, a życie w takich warunkach równości i wolności jest absolutnie możliwe.

Mamy wybór. Albo możemy nadal egzystować ograniczono w społeczeństwie konsumpcyjnym z ostatecznym regresem, z rzeczywistym zaniechaniem realizacji naszych praw i wolności, z jego nieuniknionym finałem - samozniszczeniem. . Lub możemy wybrać inną drogę - budować nowe Twórcze społeczeństwo którego nadrzędnym celem jest zachowanie życia każdego Człowieka, jego zdrowia, komfortu i niezbędnych dóbr. To są dwie drogi, które stoją przed światem. Jeden z nich panował przez wiele stuleci i tysiącleci i nadal przeważa dziś. Format konsumencki już dostatecznie pokazał, do jakiej ślepej uliczki doszliśmy jako ludzkość. Ludzie nie mogą już tak żyć.

Innym sposobem jest zbudowanie Społeczeństwa Twórczego, które w końcowej fazie doprowadzi do idealnego społeczeństwa. Ale już samo Twórcze Społeczeństwo odsłania nam nowe horyzonty wolności, równości, bez klas i innych nierówności, daje możliwość  zapewnionego istnienia absolutnie każdemu, daje wiarę w przyszłość z gwarancją pełnego bezpieczeństwa życia.

Życie ludzkie jest najwyższą wartością

Niektórzy nie zdają sobie jeszcze w pełni sprawy z wielkości kierunku dla ludzkości zwanego „Twórcze Społeczeństwo”. To nowa era dla całej ludzkości, która oświetli nas wszystkich znakiem lepszych zmian. Tylko przy takim kierunku ludzkość przetrwa. Tylko dzięki takiemu kierunku życie każdego zostanie naprawdę docenione, zapewniając każdemu wszelkie warunki do jego dobrej i szczęśliwej egzystencji. Tylko taki kierunek może naprawdę zatrzymać wszystkie wojny, świadomie wykluczając pojawienie się jakiegokolwiek negatywnego precedensu. To jedyny sposób, aby zachować życie tych, którzy żyją obecnie, i w przyszłości dać szczęśliwe życie miliardom naszych potomków. Wielka misja przypada współczesnemu pokoleniu - budowaniu społeczeństwa dla Człowieka. Bądźmy godni tytułu Człowiek i Człowieczeństwo. Dajmy naszym potomkom wspaniałą przyszłość. Damy oparcie dla  kontynuacji naszej cywilizacji.

To apel do ciebie, kto czyta te słowa, do naszego społeczeństwa, do całej ludzkości. Czy  nie chcesz zapomnieć o wszystkich zmartwieniach na nadchodzący dzień, o siebie, swoich bliskich, o rozwiązanie problemów z mieszkaniem i jedzeniem?  W końcu jest to niewielka część tego, na co ty i każda osoba w Twórczym społeczeństwie otrzyma gwarancje. Teraz masz realną szansę przyczynić się do tego. Każdy, kto aktywnie uczestniczy w budowaniu Twórczego społeczeństwa, działając dla dobra społeczeństwa, a tym samym dla dobra każdej osoby, już ma poparcie ludzi z całego świata, ogromnej światowej społeczności. Jest wielu  ludzi którym zależy na tym. Tym, których jeszcze z nami nie ma, po prostu jeszcze nie wiedzą o tej alternatywie, ale już szukają niezbędnych informacji, niezbędnych odpowiedzi, aby podjąć działania we właściwym kierunku. Im trzeba tylko pokazać, że istnieje wyjście, że istnieje już ruch troskliwych ludzi na całym świecie w kierunku naszej wspólnej, szczęśliwej przyszłości. I już jutro każdy z nich będzie z nami, aby obserwować początek wyłaniania się nowego społeczeństwa tworzenia, wielkości, honoru, sprawiedliwości i wolności. Każdy z nas będzie mógł z dumą spojrzeć w oczy swoim potomkom, będąc jednym z uczestników budowy Twórczego społeczeństwa, pozostawiając w swoim dziedzictwie wspaniały nowy świat.

Postęp jest możliwy, gdy ludzie jednoczą się we wspólnym celu. Naszym ostatecznym celem jest osiągnięcie Idealnego społeczeństwa poprzez Twórcze społeczeństwo. Tylko w nas samych , w naszej jedności w dążeniu do celu ze wspólnym właściwym wyborem jest przyszłość ludzkości. Niech nasze serca  będą zjednoczone w dążeniu do zmiany naszego świata na lepsze! Niech zachowanie i zapewnienie życia każdemu na tym świecie będzie ważnym celem nowego społeczeństwa! Niech powstanie Twórcze społeczeństwo, gdzie odnajdzie szczęście i wiarę w przyszłość każdy mieszkaniec tej wielkiej rodziny!

Alex Fridman

Zostaw komentarz