Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

Twórcze społeczeństwo. Lepsza przyszłość dla każdego

13 lipca 2021
Komentarze


СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Dla większości społeczeństwa światowego jest już oczywiste, że my, jako cywilizacja formatu konsumpcyjnego, znaleźliśmy się w ślepym zaułku. Ostatnie wydarzenia są tego jeszcze lepszym potwierdzeniem. Tendencje są takie, że jeśli nic nie zrobimy, wejdziemy w fazę nieodwracalnych następstw, które położą ostateczny kres istnieniu całej naszej cywilizacji.

Jeżeli spojrzymy trzeźwo na nasz współczesny świat, to jest to świat bezbronności i braku bezpieczeństwa przeważającej większości ludności świata, świata nieustannego ryzyka i zagrożeń dla życia ludzkiego. Niezwykle pilne problemy społeczne, związane z bezpieczną egzystencją każdego człowieka, albo nie są brane pod uwagę przez specjalne agencje, samorządy, albo są przemilczane lub spychane na peryferia. Potrzeby ludności cywilnej nie są dostrzegane w trakcie politycznych wyścigów i ciągłej konfrontacji sił. Siły te prowadzą swoje regularne gry, kłamstwa i oszustwa. Obecność powszechnej korupcji, popularyzacja mody, wzbogacanie się kosztem innych i konsumpcja, świadomie wykluczają możliwość poprawy dobrobytu społeczeństwa. Szukając winnych swoich kłopotów, zwykli ludzie często obwiniają tych, których widzą na ekranie i którym przekazali władzę nad sobą.

Każdy chciałby żyć w społeczeństwie, które gwarantuje mu bezpieczeństwo, dostatek i stabilność. Każdy chciałby zapewnić bezpieczny byt swoim potomkom. W różnych okresach, potrzeba ta skłaniała wielu ludzi do podejmowania ryzyka, w nadziei na spełnienie ich ukochanych marzeń o lepszym życiu. Historia pokazuje, że wielokrotnie podejmowano próby zmiany sytuacji, w tym czy innym regionie, poprzez obalanie rządów, rozpalanie rewolucji, powstań i buntów, zastępowanie jednej ideologii inną. Takie przykłady historyczne nie tylko nie spełniły oczekiwań ludzi na lepszą zmianę, ale też utrwaliły w pamięci ludzi negatywne momenty, które następują po upadku innej ideologii. Wszystko to przyczynia się do śmierci ogromnej liczby ludzi, znacznego pogorszenia się dobrobytu obywateli, upadku gospodarczego, powszechnego zubożenia i głodu ludności, jak i niegodnych warunków życia, na progu możliwości przetrwania. Doświadczenia przeszłości wyryły w umysłach mas, że podobne idee lepszego życia dla społeczeństwa, są w realiach niemożliwe do zrealizowania, a wszelkie deklaracje na przyszłość o możliwości budowy społeczeństwa równości i wolności, to niebezpieczna utopia, która może ponownie doprowadzić do podobnych bolesnych strat i niedostatków.

Obecnie, w konsekwencji, samo społeczeństwo, będąc świadkiem obecnego stanu kryzysu na świecie, jest w większości pasywnym świadkiem tego regresu, nie widzi wyjścia, nie znajduje rozwiązania, ale jednak nie przestaje odczuwać potrzeby zmiany na lepsze. Pozostała część społeczeństwa również nie widzi wyjścia z sytuacji, ale kieruje się drugą skrajnością, która przejawia się w ekstremizmie i radykalizmie poprzez regularne rewolucje i zamieszki, wprowadzając zakłócenia w spokojnej cywilnej egzystencji. Gdzie jest jakieś wyjście? Czy jest możliwe dla naszej ludzkości wyjście z obecnej sytuacji wyłącznie poprzez zdobywanie wiedzy i doskonalenie się, bez powtarzania gorzkich doświadczeń minionych lat oraz kreowanie lepszego, piękniejszego świata dla nas wszystkich?

 

ODPOWIEDZI ZOSTAŁY UDZIELONE

Program na kanale YouTube ALLATRA TV „Twórcze Społeczeństwo jednoczy wszystkich” z udziałem Igora Michajłowicza Daniłowa ujawnił mi informacje, które w pełni odpowiadają na te i inne pytania. Uważam, że informacje zawarte w tym programie są jak najbardziej racjonalne i uzasadnione. Obejmuje ona zarówno poziom globalny świata, jak i poziom indywidualny, osobisty. Jest to program wyjaśniający błędy naszej przeszłości i przyczyny opłakanej sytuacji teraźniejszości. Biorąc pod uwagę najnowsze wydarzenia na świecie, przekazywane informacje są bardziej aktualne i istotne niż kiedykolwiek.

Jednak co najważniejsze — daje ona drogę wyjścia z ślepego zaułka, w jakim nasza ludzkość znalazła się dzisiaj, a także daje zrozumiałe dla każdego narzędzia, niezbędne do osiągnięcia obecnego szybkiego rozwoju naszego społeczeństwa, prowadzącego do dalszego skoku ewolucyjnego. Przedstawione informacje wyjaśniają krok po kroku, jak osiągnąć lepsze życie dla nas wszystkich, stworzyć wymarzone społeczeństwo drogą pokojową bez cierpień i strat, bez przemocy i rewolucji, a jedynie w zwiększaniu dobrobytu każdego mieszkańca planety, a nie mniejszości, jak to jest teraz.

Jedyną alternatywą dla naszej ludzkości jest budowa Twórczego Społeczeństwa. Biorąc pod uwagę to, co udało mi się usłyszeć w programie „Twórcze Społeczeństwo jednoczy wszystkich”, można zrozumieć, jak idea Twórczego Społeczeństwa jest kolosalnie jakościowo różna od wszelkich innych idei, które kiedykolwiek istniały przez ostatnie 6000 lat historii ludzkości. Dla bardziej całościowego zrozumienia samej idei Twórczego Społeczeństwa oraz dla pełniejszego zrozumienia opisanych etapów budowy Twórczego Społeczeństwa, konieczne jest uświadomienie sobie różnic i kluczowych błędów przeszłości, które były przyczyną upadku każdego systemu, każdej ideologii, a także zrozumienie przyczyn obecnej trudnej sytuacji naszego społeczeństwa.

Альтернатива - это построение Созидательного общества


BŁĘDY PRZESZŁOŚCI. CO JEST PRZYCZYNĄ WSZYSTKICH NIESZCZĘŚĆ, KTÓRE MAJĄ MIEJSCE W DZISIEJSZYM ŚWIECIE?

W czyich rękach znajduje się władza?

Kiedy zarządzanie społeczeństwem jest skoncentrowane w rękach jednej osoby lub małej grupy osób, kiedy my, jako ludzie, powierzamy komuś nieograniczoną władzę, jest to ostatecznie brzemienne w skutki dla całego naszego społeczeństwa i nie mniej destrukcyjne dla tych jednostek, którym przekazaliśmy władzę nad nami. Przecież ci, którzy są u władzy, to zwykli ludzie z podobnymi potrzebami, pragnieniami i ludzkimi słabościami jak każdy człowiek. Jedyną różnicą są warunki, jakie im towarzyszą i to, co aktywizują w samych delegatach.

Orientacyjnym przykładem historycznym jest ideologia komunizmu. Ideologia ta początkowo niosła ze sobą ideę wykluczenia nierówności społecznych i klasowych oraz powrotu władzy w ręce zwykłych ludzi, co było korzystne dla społeczeństwa. Ale niechęć polityków tamtych czasów do rozstania się z władzą i spełnienia początkowych idei i obietnic, stała się początkiem upadku komunizmu, a następnie jego ostatecznego upadku. Podobna sytuacja ma miejsce w każdym innym przykładzie władzy mniejszości nad większością.

Informacja z programu „Twórcze Społeczeństwo jednoczy wszystkich” o komórkach lustrzanych, jest bardzo jasnym wyjaśnieniem tego, jak dokładnie warunki władzy niszczą człowieka od środka. W mózgu człowieka zachodzą zmiany, które wpływają na empatię. Jak Igor Michajłowicz Daniłow wyjaśnił w swoim programie, dotknięte są całe grupy neuronów lustrzanych, co oznacza, że czynnik wywyższania się ponad innych, prowadzi do upadku stanu moralnego i wartości takich ludzi. W rezultacie brak jest miłości do ludzi i empatii, niezdolność do odpowiedniej interakcji z ludźmi, do uczenia się od innych. Jak taka osoba może dbać o potrzeby ludzi? Jak można w takim stanie trzeźwo ocenić sytuację w kraju i w razie potrzeby podjąć niezbędne działania? Ludzie, którzy wielokrotnie obserwowali różnicę między początkowymi obietnicami jednostek a ich późniejszą działalnością na stanowiskach władzy, stają się mimowolnymi świadkami tego, jak przejawia się ona w praktyce. W warunkach władzy, procesy myślowe i wnioskowania, postrzeganie otoczenia odbywają się w zupełnie innej rzeczywistości, za pomocą samowywyższania się i wyłącznej selektywności. Oznacza to, że ten stan tworzy ogromną przepaść między suwerenem a elektoratem.

Nie mogę nie wspomnieć o przykładzie, który uderzył mnie głęboko w programie o czasach drugiej wojny światowej, o okresie oblężenia Leningradu. Dla ludności znajdującej się w tym regionie nastały naprawdę ciężkie czasy, nie tyle nawet wyjątkowo nieludzkiej wojny, co totalnego głodu, a nawet kanibalizmu. I to jest potwierdzone przez żyjących świadków i kronikę wojskową tych strasznych, piekielnych wydarzeń. Podczas gdy ludność umierała z głodu, dosłownie padając na ulicach, gdy ludzie jedli jeden drugiego, w tym samym okresie elita kierownicza zablokowanego Leningradu była zaopatrywana we wszelkiego rodzaju żywność, aż po różnego rodzaju kiełbasek i ciasta, odbywały się stałe dostawy żywności i wszystkiego innego. Jest to niesamowity, uderzający, nieludzki przykład.

Co gorsza, nie jest to wcale odosobniony przypadek w historii minionych i obecnych czasów. W jasny sposób ukazuje prawdziwy powód, dla którego chcą władzy w społeczeństwie konsumpcyjnym i jej pożądają. Nie chodzi tu o chęć pomocy ludziom i uczynienia życia społeczeństwa lepszym. Nie. To tylko zewnętrzna powłoka, za którą kryje się nieludzkie, egoistyczne pragnienie zapewnienia sobie bytu, aby nawet w ciężkich czasach żyć wystarczająco dobrze i nie odczuwać potrzeby wszelkiego rodzaju jedzenia czy innych przyjemności, nawet gdy ludzie pożerają się nawzajem w rozpaczy. Takie jest prawdziwe oblicze każdej władzy w nieludzkich warunkach konsumpcyjnego formatu relacji. Jednocześnie prawdziwa przyczyna tej sytuacji nie leży w konkretnej osobie, organizacji czy państwie, ale w warunkach które stwarza samo społeczeństwo i w tym, co przyczynia się do tworzenia takich warunków.

Musimy sobie uświadomić, że jedynym wrogiem ludzkości, jedyną przeszkodą na drodze do naszego lepszego życia, do pięknego, wymarzonego społeczeństwa nie jest wróg zewnętrzny, reprezentowany przez pewnych ludzi czy jakieś państwo, a właśnie konsumpcyjny format relacji. Wszystkie nieszczęścia, jakie dzieją się w dzisiejszym świecie, są konsekwencją dominacji tego formatu relacji w społeczeństwie. Żadna zmiana tych czy innych przedstawicieli władzy nie poprawi sytuacji w kraju i w społeczeństwie jako całości, dopóki nie zmienią się warunki, w które i przyjdzie kolejny delegat. I tu w pełni zgadzam się z Igorem Michajłowiczem, bo rzeczywiście w takim społeczeństwie jednego tyrana na pewno zastąpi drugi. I nawet jeśli nie jest on tyranem od samego początku, to jak już mówiłem, gdy tylko wejdzie w te patogenne, destrukcyjne warunki władzy, bardzo szybko zacznie się zmieniać w gorszą stronę. Konsumpcyjny format relacji w społeczeństwie jest dokładnie tym, co sprzyja obecności władzy w formie dominacji mniejszości nad większością.

Какой настоящий враг человечества

Władza w społeczeństwie konsumpcyjnym to podział narodów, to kontrola mas przez jednostki, to znaczy, większość populacji jest wykluczona z możliwości rządzenia społeczeństwem. Konsumencki format stosunków w społeczeństwie jest zawsze systemem politycznym (niewolniczym), który tylko udoskonala metody rządzenia masami, gdzie jest właściciel i są niewolnicy, gdzie mniejszość dyktuje całemu społeczeństwu, gdzie reszta populacji pracuje dla dobra jednostek. W związku z tym, ignorowanie życia ludzkiego w społeczeństwie konsumpcyjnym jest stanem naturalnym i jest widoczne we wszystkich sferach tego społeczeństwa. Ponadto warunki te przyczyniają się do ideologicznej i ekonomicznej fragmentacji społeczeństwa, co prowadzi do ostatecznej regresji.

To właśnie z powodu dominacji formatu konsumpcyjnego ludzkość znajduje się obecnie na skraju upadku. Format konsumpcyjny jest nie tylko nie do przyjęcia dla naszego społeczeństwa, ale z perspektywy przetrwania całej ludzkiej cywilizacji jest bezpowrotnie zgubny. Nadszedł czas, abyśmy wszyscy, zanim będzie za późno, pomyśleli o potrzebie globalnych społecznych zmianach.


JAK WAŻNE JEST ZJEDNOCZENIE SIĘ W JEDNYM CELU? TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO JEST KORZYSTNE DLA WSZYSTKICH

Jest absolutnie oczywiste, że ludzkość nie może przetrwać bez zjednoczenia. Wystarczająco dużo mamy podziałów, bratobójstwa i wrogości. Powiecie, że istnieje dużo przykładów tego czy innego rodzaju zjednoczenia, które się nie udały? Tak, to prawda. Ale powodem jest to, że takie próby były podejmowane w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego, a każda próba zjednoczenia w społeczeństwie konsumpcyjnym jest podobna do zjednoczenia wilków i owiec, co jest naprawdę utopią. Ostatecznie władza pozostaje w rękach tych, którzy rozpętują wojny i prowokują konflikty, ignorując interesy ludności cywilnej, ignorując życie milionów ludzi. Związek rozbieżnych grup ludzi o różnych celach i orientacjach również nie może przyczynić się do osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Brak jednej idei już świadomie wyklucza sam fakt zjednoczenia. Dla prawdziwego zjednoczenia całej ludzkości konieczna jest idea jednocząca, odpowiadająca interesom każdego z nich, a jednocześnie wykluczająca gorsze cechy i dzielące warunki konsumenckiego formatu stosunków.

Co może faktycznie zjednoczyć całą ludzkość? Odpowiedź na to pytanie leży w określeniu wspólnych celów i potrzeb wszystkich ludzi. Absolutnie każdy chce żyć w lepszym świecie, w bezpieczniejszych i wygodniejszych warunkach, każdy chce zyskać wiarę w przyszłość, chronić swoje dzieci i zapewnić im byt. Jedyną alternatywą w dzisiejszych trudnych czasach, która może zaspokoić wewnętrzne potrzeby każdego człowieka, dając jednocześnie realne rozwiązanie dla naszego przetrwania, jest idea zbudowania Twórczego Społeczeństwa. Zjednoczenie naszej ludzkości wokół idei zbudowania Twórczego Społeczeństwa jest w interesie każdego człowieka na świecie.

СО - в интересах каждого человека

Ludzie mają również pytania dotyczące tego, jak w praktyce realizować równość i równe warunki dla wszystkich w Twórczym Społeczeństwie? Z powodu tych lub innych nieporozumień niektórzy ludzie postrzegają ją jako zrównanie wszystkich i wykluczenie wszelkich form własności. Ale Twórcze Społeczeństwo to przede wszystkim społeczeństwo sprawiedliwe! Nie może być taka sama płaca dla wszystkich przy różnych godzinach pracy, różnej aktywności fizycznej lub umysłowej i różnej wydajności dla całego społeczeństwa. Możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych w społeczeństwie kreatywnym musi być darmową. Podstawowe i niezbędne potrzeby w Twórczym Społeczeństwie są zapewnione od urodzenia i zagwarantowane człowiekowi przez całe jego przyszłe życie, ale rodzaj aktywności w późniejszej samorealizacji każdy człowiek będzie wyznaczał sobie sam.

I znów wracamy do sprawiedliwości w Twórczym Społeczeństwie. W Twórczym Społeczeństwie nie będzie zrównania, ponieważ doceniany będzie sukces tych, którzy oprócz poprawy własnej egzystencji przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa jako całości, a tym samym tworzą jeszcze lepszą przyszłość dla swoich dzieci. Istnienie własności prywatnej i rozwijanie własnej działalności gospodarczej, jeśli nie stoi to w sprzeczności z prawami i wolnościami innych obywateli, będzie absolutnie możliwe i wspierane w Twórczym Społeczeństwie. Zaletą jest również to, że te warunki, które zapewniają wszystkim wygodną egzystencję, zapobiegają precedensom przestępczości i korupcji. Przecież mając wszystko, czego potrzebują, ludzie po prostu nie będą mieli ochoty na łamanie prawa, bo zniknie sama przyczyna, czyli dzisiejsza rozpacz i potrzeba przetrwania. Poza tym, jeśli się zastanowić, czy w ogóle komukolwiek potrzebna jest korupcja; czy ktokolwiek będzie chciał łamać prawo, okradać społeczeństwo lub występować przeciwko innym ludziom, jeśli korzystniej będzie żyć uczciwie i po ludzku, jeśli warunki zapewnią, że każdy człowiek od urodzenia będzie miał zapewnione wszelkie dobrodziejstwa i wygody? Wszystko to może stracić tylko wtedy, gdy złamie prawo.

Zjednoczenie wokół idei budowy Twórczego Społeczeństwa to zjednoczenie mentalne i intelektualne. W rzeczywistości mamy społeczeństwo ludzi naprawdę utalentowanych. Jeśli tylko zjednoczymy się i skierujemy nasze talenty w jednym kierunku, to bardzo szybko zrealizujemy Twórcze Społeczeństwo. I to jest właśnie sens zjednoczenia: kiedy wspólnie kierujemy nasze główne zasoby, naszą wiedzę, umiejętności i zdolności ku wspólnemu celowi, proces ten ulega wielokrotnemu przyspieszeniu.

Tak samo niemożliwe jest zrealizowanie idei Twórczego Społeczeństwa bez ogólnego zjednoczenia ludzi, jak niemożliwe jest stworzenie prototypu Twórczego Społeczeństwa w małym regionie, w jednym kraju, jeśli reszta świata nadal będzie istnieć na dawnych konsumpcyjnych, nieludzkich warunkach konkurencji i przechwytywania władzy, z tą samą obecnością podstawowego nieludzkiego systemu wartości, jak to ma miejsce obecnie. I dlatego konieczne jest, aby całe społeczeństwo odeszło od konsumpcyjnego, destrukcyjnego formatu relacji, którego działania ukierunkowane są na ciągły podział i wrogość.

 

TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO. INNE WARUNKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Tworzenie warunków do budowy Twórczego Społeczeństwa będzie polegało na uwzględnieniu obecności w człowieku zarówno cech pozytywnych, jak i negatywnych. To znaczy, że stworzone zostaną warunki eliminujące wszelkie przejawy nikczemnych cech, a popularyzowane i promowane będą najlepsze cechy w człowieku. Kierunki działania Twórczego Społeczeństwa będą ukierunkowane przede wszystkim na wartość życia każdego człowieka w społeczeństwie z gwarancją jego bezpieczeństwa i wolności. Bardziej wszechstronne, fundamentalne rozumienie tego zagadnienia przedstawiają 8 Podstaw Twórczego Społeczeństwa.

Главные ориентиры Созидательного общества

Ograniczenie przejawów „zwierzęcych zachowań” u osób obarczonych odpowiedzialnością, leży w interesie każdego rozsądnego człowieka, ponieważ przede wszystkim jest gwarancją bezpieczeństwa, spokoju i porządku w społeczeństwie. W Twórczym Społeczeństwie każdy człowiek, niezależnie od płci i wieku, będzie mógł być wszędzie o każdej porze, a jego bliscy nie będą musieli obawiać się o jego życie.

Oczywiście, nie można tego samego powiedzieć o naszych czasach, w których nie ma żadnych ograniczeń dla zwierzęcych zachowań w człowieku. Co więcej, obserwujemy ich aktywną promocję w społeczeństwie za pomocą tych samych treści informacyjnych. W efekcie sami zbieramy przykre owoce takiego środowiska. Ale kto na tym korzysta?Czy jest to korzystne dla matek i ojców, których życie dzieci jest codziennie narażone na ryzyko i niebezpieczeństwo? Czy jest to korzystne dla człowieka, który potrzebuje specjalistycznej opieki medycznej, na którą wydaje mnóstwo pieniędzy i czasu, a zamiast pomocy spotkał się z czyjąś chęcią zysku na ludzkim nieszczęściu? Czy jest to dla nas korzystne? Nam korzystne w akurat coś innego. Nam korzystne społeczeństwo, które zachęca i pielęgnuje wszystko, co ludzkie i korzystne dla naszego ewolucyjnego rozwoju, i wyklucza wszystko co negatywne, zwierzęce i nieludzkie. Nam korzystne wykluczenia wszelkich zagrożeń dla naszego bezpieczeństwa. Nam korzystne Twórcze Społeczeństwo.

Także owe ograniczenia, wraz z kontrolą społeczną, wykluczają jakąkolwiek możliwość uzurpacji władzy. Władza w Twórczym Społeczeństwie będzie należała wyłącznie do całej światowej społeczności. Ale odpowiedzialność będzie miała miejsce. To znaczy,odpowiedzialni, wyznaczeni przez społeczeństwo na te czy inne stanowiska, będą jedynie wykonawcami woli ludzi i niczym więcej niż koordynatorami następującej realizacji tych czy innych decyzji, zaakceptowanych przez całe społeczeństwo. W przypadku negatywnych precedensów ze strony wykonawców, osoby te zostaną natychmiast odwołane przez elektorat i będą odpowiadać przed społeczeństwem.

Jeśli chodzi o możliwość wyniesienia przedstawicieli władzy, lub możliwość nadużywania władzy, co obserwujemy obecnie w społeczeństwie konsumpcyjnym, w Twórczym Społeczeństwie jest to wykluczone. Nikt nie będzie wyższy ani niższy, a wszyscy będą mieli zagwarantowane te same prawa i możliwości. Stanowiska zajmowane w nowych warunkach są więc niczym innym, jak tylko niezbędną pracą, której wykonanie będzie miało na celu realizację przyjętych ustaw i zapewnienie każdemu człowiekowi w społeczeństwie wszystkich niezbędnych świadczeń. Te działania i decyzje, które w taki czy inny sposób mogą prowadzić do jakiegokolwiek pogorszenia bytu ludzi, po prostu nie będą akceptowane przez elektorat. Wola ludu będzie najwyższym i podstawowym prawem w Twórczym Społeczeństwie, a wartość ludzkiego życia będzie podstawowym punktem odniesienia i najwyższą wartością Twórczego społeczeństwa. Wspólna decyzja wyborców zawsze będzie miała ostatnie słowo.

Już teraz, dzięki dostępności sieci Internet, takie zarządzanie publiczne jest łatwe do zrealizowania poprzez stworzenie platformy elektoralnej. Ale dla terminowej praktycznej konieczności stworzenia tej platformy konieczne jest najpierw realizacja etapu informacyjnego, przyczyniającego się do zwiększenia świadomości elektoratu. Samo tworzenie nowego społeczeństwa o zupełnie innych, sprzyjających warunkach jest procesem etapowym, sekwencyjnym, zapewniającym płynne i bezbolesne przejście. W jaki sposób będzie to realizowane w praktyce?


OD CZEGO ZACZĄĆ? DLACZEGO UŚWIADAMIANIE JEST WAŻNE?

Już wiele osób na świecie uświadomiło sobie, jak ważne jest budowanie Twórczego Społeczeństwa, i w szczerych altruistycznych intencjach realizują ten pomysł w jak największym stopniu. Ale oczywiście to nie wystarczy do globalnego wdrożenia. Do zmian w całym społeczeństwie, do globalnej realizacji idei Twórczego Społeczeństwa potrzebna jest zgoda przeważającej większości mieszkańców naszej planety, potrzebny jest wybór każdego. Przyspieszeniu tego procesu sprzyja aktywne informowanie jak największej liczby osób.

W chęci działania ważne jest, abyśmy byli świadomi, że potrzebna jest sekwencja kroków. Ten etap świadomości społecznej jest niezwykle ważny i nie należy go lekceważyć. Nie można go pominąć, to znaczy, że nie ma sensu przechodzić do kolejnych etapów, dopóki nie zostanie zrealizowany. Wszystko musi się dziać prawidłowo, krok po kroku i zgodnie z prawem, czyli bezboleśnie dla społeczeństwa. Wszystko musi się dziać w sposób naturalny i pokojowy, poprzez świadomość większości, a następnie świadome wyrażenie woli przez wyborców. Tylko w tym przypadku przedstawiciele władzy nie mogą nie postępować zgodnie z wolą ludzi, tych, którzy przekazują im władzę. Głos każdego z nas jest tu ważny. Jak wasi przyjaciele będą głosować na Twórcze Społeczeństwo, jeśli nie wiedzą o tym, jeśli nie wiedzą o tych perspektywach i korzyściach, które czekają na nich w Twórczym Społeczeństwie? Kiedy ludzkość w swojej większości zostanie poinformowana, kiedy pełna świadomość prawdziwego, jedynego sposobu na przetrwanie dla nas wszystkich zostanie ujawniona, kiedy niezbędna przewaga głosów dla budowy Twórczego Społeczeństwa zostanie uzyskana, wtedy następne kroki nadejdą bardzo szybko.

To jest naprawdę proste! Często jesteśmy świadkami, jak szybko rozprzestrzeniają się plotki. W społeczeństwie konsumpcyjnym aktywnie popularyzuje się różne informacje, które nie przynoszą żadnej korzyści ludzkości, a często mają niszczący wpływ na stosunki międzyludzkie, na stosunki całych narodów, na stan psychiczny i moralny mas. Przepływ informacji jest zróżnicowany na zewnątrz, ale w rzeczywistości jest zbudowany na konsumpcji i oszustwie z popularyzacją podziałów i przemocy, korzystnych dla pewnych jednostek, przyczyniając się do degradacji psychicznej ludności. W rezultacie ludzie zapomnieli, jak brać odpowiedzialność i jak podejmować własne decyzje. Czy aby obudzić się z bezczynności, musimy czekać na jakiś zewnętrzny stresor — globalną wojnę, załamanie gospodarcze lub inną konsekwencję dominującego konsumpcyjnego formatu relacji? Czy też obudzimy się sami, a informując się, obudzimy resztę ludzkości?

Весь мир может узнать о СО

A to wcale nie jest trudne! Możemy tworzyć inne, pożyteczne dla ludzkości treści, wyznaczać nową informacyjną falę twórczą. W naszej mocy jest zrobić tak, żeby cały świat dowiedział się o alternatywie dla obecnego nieludzkiego przetrwania, o możliwości lepszego życia, o Twórczym Społeczeństwie! Obecnie na świecie istnieje mnóstwo sposobów na doniesienie informacji dla innych. Jest to coś, co każdy może zrobić. Ktoś może powiadamiac, rozmawiać i wyjaśniać; inny może stworzyć odpowiednie zasoby informacyjne i tak dalej. Możemy szybko zmienić sytuację, jeśli tylko przestaniemy przerzucać odpowiedzialność na kogoś innego.

Мы можем изменить мир

Przedstawiony w programie przykład społeczności LGBT i udanej integracji tej mniejszości społecznej ze społeczeństwem wyraźnie pokazuje, jak niewielka grupa ludzi w krótkim czasie wdrożyła tak zręczną politykę informacyjną działań, że zalegalizowała swoje prawa na całym świecie w wielu krajach, aż do ustanowienia kar za każde słowo, działanie czy zdarzenie, które może w taki czy inny sposób dyskryminować członków tej mniejszości. Choć na początku skuteczna realizacja ich praw wydawała się być niemożliwa dla społeczności światowej. Co więcej, dziś prawie żaden film nie może się ukazać bez popularyzacji tego nurtu. I takich przykładów jest dużo.

Takie przykłady dotyczą interesów tylko niewielkiej liczby osób. Ta propaganda nie jest ani dobra, ani zła, to osobiste prawo każdego człowieka i jego wybór. Ale jeśli spojrzeć globalnie, nie jest to korzystne dla ludzkości jako całości. Jedyną ideą na dziś, konieczną globalnie i dotyczącą bezpośrednio wszystkich, jest zmiana dominującego formatu relacji społecznych z konsumpcyjnego na twórczy. Budowanie Twórczego Społeczeństwa jest jedynym sposobem na przetrwanie nas wszystkich! Dotyczy to bezpośrednio interesów każdej jednostki i całej ludzkości. I pomimo tego, pomimo aspektu przetrwania całej cywilizacji, pomimo kwestii dalszego istnienia nas i naszych dzieci, wciąż są ludzie, w taki czy inny sposób, wahający się, czy mówić o Twórczym Społeczeństwie. W rzeczywistości, przy wyborze rozpowszechniania tej czy innej informacji, wyłączna prerogatywa powinna stać po stronie rozpowszechniania idei Twórczego Społeczeństwa. Jest bardzo ważne dla każdego człowieka i dla całej ludzkości, aby o tym wiedzieć. Jakakolwiek nieśmiałość w informowaniu ludzi o Twórczym Społeczeństwie jest równoznaczna z nieśmiałością w ratowaniu własnego dziecka przed śmiercią!

Важность информирования о Созидательном обществе

Na dzień dzisiejszy naszym celem jest zachowanie i odbudowa naszego wspólnego domu, dając w ten sposób naszym dzieciom możliwość istnienia w bezpieczeństwie i dobrobycie. Niezwykle ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że udział każdego z nas wpływa na ogólny rezultat. W związku z tym bez mojego udziału, bez twojego udziału i bez udziału każdej innej osoby, ogólny wynik i postęp będzie znacznie słabszy.Необходимо участие каждого


DRUGI ETAP BUDOWANIA TWÓRCZEGO SPOŁECZEŃSTWA

Mechanizm kontroli — platforma elektoralna

Gdy w danym kraju zbierze się ponad 50% aktywnego elektoratu, popierającego budowę Twórczego Społeczeństwa, wówczas następuje przejście do kolejnego etapu. Dla realizacji wyrażenia woli ludzi poprzez zapytanie elektoralne na drugim etapie tworzona jest platforma kontroli elektoralnej. Jaka jest korzyść z takiej platformy elektoralnej? Możliwość uczestniczenia w kierowaniu społeczeństwem i stanowieniu prawa dla każdego na równi ze wszystkimi innymi, czyli przyczynianie się do ciągłej poprawy swojego życia i życia swoich bliskich. Ponownie, jest to w naszym własnym interesie! Platforma ta jest prawdziwie epokowa, bezprecedensowa i wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy od 6000 lat zapewnia ludziom rzeczywistą, wyłączną prerogatywę do podejmowania decyzji, jakiej nigdy wcześniej nie widziano. Oznacza to, że wola ludu w praktyce będzie najwyższym prawem!

Następnie całe społeczeństwo wspólnie wyznacza odpowiedzialnych wykonawców woli swojego narodu. Absolutnie każde prawo, dekret, petycja i propozycja będą wysyłane do ludności za pośrednictwem list mailingowych. W ten sposób elektorat będzie wiedział, kto jest odpowiedzialny za koordynację spraw publicznych. W razie potrzeby społeczeństwo może w każdej chwili odwołać swoje głosy, unieważnić ustawę, a nawet wymienić kandydatów, którzy nie zdobyli zaufania ludu.

Wszystko, co negatywne, co w taki czy inny sposób zagraża życiu jakiejkolwiek osoby, co pogarsza jej egzystencję, wszystko, co nieludzkie, co jest dozwolone w społeczeństwie konsumpcyjnym, nie będzie dozwolone w Twórczym Społeczeństwie. Odpowiedzialność za życie ludzi i całego społeczeństwa będzie spadała na każdego człowieka. W związku z tym nie będziemy już mogli obwiniać kogoś innego za nasze kłopoty i zrzucać z siebie odpowiedzialności, ale nie będziemy też mieli kłopotów, tylko szczęśliwe życie w poczuciu bezpieczeństwa i stabilności z możliwością samorealizacji!

Potrzeba absolutnej przejrzystości informacji w celu likwidacji korupcji

Są ludzie, którzy nie mają dziś dostępu do Internetu. W rzeczywistości jednak zapewnienie wszystkim dostępu do Internetu i niezbędnych gadżetów jest mniej kosztowne dla społeczeństwa niż pozwolenie komukolwiek na przejęcie kontroli, a tym samym uzurpowanie sobie władzy. Co więcej, zagwarantowana absolutna przejrzystość informacji w Twórczym Społeczeństwie usunie możliwość jakichkolwiek podejrzanych machinacji, oszustw i korupcji, a także usunie ze stanowisk rządowych leniwców, którzy nie działają w rzeczywistości, ale stwarzają tylko pozory takich, bezmyślnie istniejących na koszt społeczeństwa, nie przynosząc ludziom żadnych korzyści, a jedynie szkody i straty.

Negatywnym przykładem jest dziś biurokratyczny system zarządzania. Sam system biurokracji jest postawiony ponad społeczeństwem. Oczywiście, w warunkach wywyższania się nad innych, żaden aparat nie jest zdolny zaspokoić potrzeby zwykłych ludzi. Ale w jaki sposób przedstawia się społeczeństwu znaczenie wykonywanej pracy? Bardzo dużo wysokopłatnych stanowisk zajmowanych przez państwa ma miejsce w tym systemie zarządzania. Ale gdzie jest obiecana korzyść dla społeczeństwa z pracy tak wielu biurokratycznych agencji? Główny odpływ kapitału idzie do tego aparatu, do jego nieodłącznej hierarchicznej struktury. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, gdzie i na co idą płacone przez nas podatki? A dzieje się to w czasie, gdy część ludności świata żyje ponad stan, a większość dosłownie tylko przeżywając. Opisane powyżej problemy nie są gorzką własnością żadnego konkretnego kraju, ale godną pożałowania sytuacją całej społeczności światowej, tylko w zależności od warunków tego czy innego państwa, regionu, kontynentu przejawiają się w różnych formach. Istnieje wiele wyraźnych przykładów, które to potwierdzają.

Obecnie na całym świecie ogromna część ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa, cierpi z powodu braku wody i żywności. Istnieją na świecie organizacje, które oficjalnie mają na celu eliminację tych problemów. W tym celu organizowane są nawet pewne działania publiczne, wieczory charytatywne, przemówienia lub po prostu darowizny, które następnie są aktywnie relacjonowane w prasie. Wydawane są też raporty o problemach i krokach, jakie należy podjąć dla ich realizacji, ale ze szczegółowymi wyjaśnieniami, dlaczego dany problem jest nadal nierozwiązywalny i jakie „ogromne przeszkody” stoją na drodze tych organizacji. W rzeczywistości jednak tak ważna działalność na rzecz eliminacji ubóstwa czy głodu nie prowadzi do logicznych i skutecznych wniosków, a głodni nie czują się dzięki niej lepiej. Przecież niemożliwe jest nakarmienie głodnych i zapewnienie środków potrzebującym tak długo, dopóki istnieją warunki pozwalające na korupcję i defraudację środków publicznych. To właśnie ta szeroko zakorzeniona korupcja i kradzież jest główną przeszkodą w eliminacji ubóstwa i poprawie dobrobytu wszystkich ludzi na całym świecie.

W tym miejscu należy zrozumieć, że problem nie leży po prostu w górnej części systemu zarządzania. Czynnik ludzki z obecnością podstawowych instynktów zwierzęcych i pragnieniem wzbogacania się jest nieodłączny wszędzie, w każdej strukturze, w każdym człowieku. Dopóki nie zostanie zlikwidowana korupcja i kradzież pieniędzy publicznych, nie da się pomóc finansowo żadnemu regionowi, krajowi czy instytucji. Tylko poprzez zniesienie hierarchicznej drabiny, poprzez likwidację korupcji, oraz poprzez usunięcie próżniaków, społeczeństwo uwolni ogromne fundusze, które będzie mogło naprawdę wydać na potrzeby ludzi, oraz zapewnić wygodne życie absolutnie każdemu.

Podobna sytuacja ma miejsce w medycynie. Ile pieniędzy publicznych przeznacza się co roku na opiekę zdrowotną na całym świecie? Czy są one wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem? To gdzie jest wynik tych inwestycji? Dlaczego obserwujemy opłakany stan medycyny? Dlaczego w przypadku poważnej choroby, zwykłego człowieka nie stać na leczenie, jest on zmuszony do zbierania pieniędzy i sprzedawania swoich ostatnich rzeczy, aby otrzymać niezbędną opiekę medyczną? Dlaczego ci, którzy mają możliwość zmiany sytuacji i rzeczywistej pomocy ludziom, po prostu igrają z losem ludzi w kategoriach przetrwania, bo dla nich kwestia polityki jest ważniejsza niż miliony ludzkich istnień? Niestety życie ludzkie nie jest nic warte w konsumpcyjnym formacie relacji. W takich warunkach panuje jedynie samo wzbogacanie się na ludzkim nieszczęściu. To, czego naprawdę potrzebujemy, to Twórcze Społeczeństwo, w którym życie każdego człowieka będzie cenione ponad wszystko, w którym będą równe prawa, gwarantowane korzyści i wielkie możliwości samorealizacji dla absolutnie każdego!


TWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWO TO DOPIERO POCZĄTEK!

W programie „Twórcze Społeczeństwo jednoczy wszystkich” Igor Michajłowicz wymienił pokrótce sześć poziomów globalnego rozwoju cywilizacyjnego. Twórcze społeczeństwo to dopiero pierwszy etap. To znaczy, że budowa Twórczego Społeczeństwa jest tylko początkiem w globalnym rozwoju ludzkiej cywilizacji. Jest to imponujące i otrzeźwiające. Pomyśleć, że my, jako ludzkość, z naszym obecnym formatem konsumpcyjnym, uważamy się za rozwiniętą cywilizację z postępem technologicznym i naukowym. Jednocześnie wciąż utrzymujemy normę rozłamu, podziału, konfliktów i wojen, braku wysokiej jakości lekarstw dla wszystkich, ubóstwa i głodu. W rzeczywistości my, jako społeczeństwo, nie jesteśmy jeszcze nawet blisko pierwotnego etapu prawdziwej cywilizacji. Ale jednocześnie mamy moc, by wszystko zmienić.

Ludzkość otrzymała już szczegółowe informacje o tym, jak doprowadzić do prawdziwej pozytywnej zmiany, w którym kierunku podążać i co robić. Niewiele nam pozostało do zrobienia: tylko ci, którzy zrozumieli, informują resztę społeczeństwa, informują, opowiadają i jednoczą. Samo zjednoczenie się w jednym celu, jakim jest budowa Twórczego Społeczeństwa, stworzy ten niezbędny impuls ewolucyjny, otwierając przed nami możliwość wolnego, spokojnego i pięknego życia, bez wojen i cierpienia. Jest już na świecie wielu fachowców w swojej dziedzinie, różnych specjalistów i po prostu mądrych, wykształconych ludzi, którzy wiedzą, jak poprawić tę czy inną sferę ludzkiej egzystencji. Ci ludzie to my wszyscy! Wszystko, co musimy zrobić, to zjednoczyć się. A wiedza i narzędzia, o których opowiada Igor Michajłowicz Daniłow, bezpośrednio przyczynią się do naszego rozwoju, bezbolesnego przejścia do lepszego społeczeństwa, pomogą nam nie popełniać błędów przeszłości i odrodzić jedną ludzką wspólnotę prawdziwych ludzi. Z jednością i spójnością całej ludzkości, możemy to łatwo zrobić!

Kiedy poprzez zjednoczenie zbudujemy Twórcze Społeczeństwo, nadejdzie era nowego skoku ewolucyjnego i otworzy się przed nami nowy, niezbadany, piękny świat wiedzy i prawdziwej nauki, świat wolnej energii. Wszystko, co jest potrzebne, to nasza ludzka jedność, nasz aktywny udział i wspólne cywilizacyjne dążenie do nowego społeczeństwa. Bądźmy godni tego nowego społeczeństwa i razem realizujmy marzenie — życia w pokoju, miłości i radości — poprzez szczere działania prawdziwego Człowieka! Stwórzmy lepszą przyszłość dla nas i dla przyszłych pokoleń!

John Asher


Program z udziałem Igora Michajłowicza Daniłowa „Twórcze Społeczeństwo jednoczy wszystkich”

Zostaw komentarz