Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO

Natacha Diaz Aguilera: „Życie na naszej planecie jest w wielkim niebezpieczeństwie”

23 listopada 2021
Komentarze

ALLATRA TV Hiszpania opublikowała pełny wywiad z Nataczą Diaz Aguilera w ramach przygotowań do Międzynarodowej Konferencji Online „Globalny Kryzys. To już dotyka każdego”. Natacza jest Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Kuby na Ukrainie i w Mołdawii. Z jej pomocą i udziałem powstał niezwykły film dokumentalny „Kuba. Twórcza esencja kubańskiej duszy”, która ukazała bogatą kulturę Kuby i jej mieszkańców.

Podczas konferencji, w swoim przemówieniu do ludzkości, senora Natacza Diaz Aguilera nakreśliła wyzwania, przed którymi stoi dziś nasza cywilizacja i zauważyła, że w obecnej sytuacji to zwykli ludzie cierpią najbardziej: „Niestety, w ostatnich latach jest więcej kryzysów niż dobrych wiadomości... Wraz z nadejściem pandemii koronawirusa nasiliły się wszystkie kryzysy na świecie, nie tylko kryzys zdrowotny. Świat odsłonił swoje najbardziej wrażliwe punkty. Nasilił się głód, wzrosły potrzeby, zwiększyły się niedobory i deficyty w krajach, a kryzys zdrowotny pokazał, że nie jesteśmy przygotowani, by stawić im czoła jako ludzkość.”

Zmiany klimatyczne — to już nasza rzeczywistość

Natacza poruszyła również kwestie klimatu i ekologii, wyjaśniając bardziej szczegółowo problemy, z jakimi borykają się już Kubańczycy w tej dziedzinie. Zwróciła uwagę, że nienormalny wzrost średniej temperatury na Ziemi już niszczy 30% nadmorskich mokradeł i zagraża całym ekosystemom. Aktywne wylesianie zmniejsza jeszcze bardziej szanse na przekształcenie dwutlenku węgla w tlen.

Dla krajów wyspiarskich zmiany klimatyczne nie są już czymś abstrakcyjnym, ale rzeczywistością, z którą borykają się na co dzień — zauważa Natacha. Biorąc za przykład Kubę, klimat staje się coraz cieplejszy i bardziej ekstremalny, co wpływa na produkcję żywności i potencjalnie może doprowadzić do kryzysu żywnościowego w przyszłości.

Kubańska Akademia Nauk od 1991 roku poświęciła się dogłębnym badaniom nad zmianami klimatycznymi. W tym okresie nastąpiła duża zmienność w strukturze opadów, wzrost częstotliwości i dotkliwości susz oraz przyspieszony wzrost poziomu mórz. Mieszkańcy bardzo często są narażeni na powodzie przybrzeżne spowodowane przypływami i falami, a także na huragany, zimne fronty i inne ekstremalne zjawiska pogodowe, które stanowią ogromne zagrożenie dla dziedzictwa przyrodniczego i historycznego kraju, a także dla ludzi.

Kubański plan przeciwdziałania zmianom klimatycznym Tarea VIDA

Kuba zdecydowała się stawić czoła wyzwaniu, jakie stawia przed nią przyroda, zagrażająca sposobowi życia jej mieszkańców i rozwojowi krajów w ogóle. Mając to na uwadze, w 2017 roku powstał rządowy plan walki ze zmianami klimatu, znany jako Tarea Vida. Plan ten obejmuje środki mające na celu zminimalizowanie wpływu człowieka na środowisko naturalne poprzez bardziej efektywne wykorzystanie gleby.

Działania strategiczne, na których skupia się ten cel, są następujące:

  • Zapobieganie rozwojowi nowego budownictwa mieszkaniowego w zagrożonych osadach nadmorskich
  • Dostosowanie działalności rolniczej i hodowlanej do zmian w użytkowaniu gruntów wynikających z podnoszenia się poziomu morza i suszy 
  • Ograniczenie upraw w pobliżu dotkniętych wybrzeży ze względu na wysokie zasolenie tych terenów
  • Hodowla i rozwój odmian, które są odporne na nowy scenariusz temperaturowy
  • Plany dotyczące przebudowy zagrożonych osiedli miejskich i infrastruktury, zgodnie z warunkami ekonomicznymi kraju

Натача Диаз Агилера, интервью для АЛЛАТРА ТВ

„Każdy z nas musi rozpowszechniać informacje dotyczące ratowania planety”

Takie projekty są rzeczywiście bardzo ważne, aby ludzie byli w stanie przetrwać globalne zmiany klimatyczne. Natacza Diaz Aguilera uważa jednak, że żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać problemów, z którymi się borykamy i skutecznie rozwijać się w oderwaniu od reszty świata: „Jeśli nie zrobimy tego wspólnie, jeśli nie zrobimy tego wszędzie, życie na naszej planecie będzie bardzo zagrożone.”

Dlatego też całe społeczeństwo oraz sfera nauki muszą być globalnie zjednoczone. Należy wezwać wszystkich do działania, zjednoczyć społeczność naukową, znaleźć właściwe rozwiązania i nowe technologie, powstrzymać autodestrukcję, którą wywołaliśmy przez naszą irracjonalną konsumpcję. Takie są wyzwania projektu Twórczego Społeczeństwa, który jest już realizowany przez miliony ludzi na całym świecie. Dziś każdy może stać się aktywnym uczestnikiem, rozpowszechniając ważne informacje, informując innych o międzynarodowym projekcie Twórcze Społeczeństwo, którego realizacja zapewni godne życie wszystkim ludziom.

Zostaw komentarz