Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO
Dołącz

Bezpieczeństwo dla każdego Człowieka jest możliwe tylko w Twórczym społeczeństwie

30 marca 2021
Komentarze

Bezpieczeństwo dla każdego Człowieka

Bezpieczeństwo-ważna część normalnego życia człowieka. Bezpieczeństwo jest niezbędnym elementem utrzymania zdrowia fizycznego, psychicznego ludzi, sprzyja pełnej współpracy człowieka ze społeczeństwem.

Ludzie wydają ogromną ilość pieniędzy, czasu i siły życiowej na zapewnienie bezpieczeństwa. Jednak przy konsumenckim formacie relacji w społeczeństwie, które inicjuje i utrzymuje warunki do ciągłego występowania konfliktów, przemocy, chorób, kryzysów, zapewnić pełne bezpieczeństwo dla każdej osoby jest naprawdę nierealne. Co postrzegamy na całym świecie? Nieustanne wojny, grabieże, morderstwa, katastrofy, przestępstwa i zamieszki, a ponadto pandemię i kryzys. Ciągła niestabilność gospodarcza prowadzi do niskiego poziomu życia ludzi i jest nie mniej silnym  psychologicznym czynnikiem, wywołującym niepokój wśród mas.To jest tylko mała część ogromnej liczby precedensów, które grożą życiu miliardów ludzi.

Strefa bezpieczeństwa zawiera w sobie zaspokajanie głównych podstawowych ludzkich potrzeb.Odpowiednio, jednym z podstawowych kryteriów bezpieczeństwa jest zapewnienie mieszkania. Dziś w społeczeństwie konsumpcyjnym sztucznie stworzono warunki, w których człowiek połowę swojego życia przeznacza na zakup domu, a kolejną połowę życia na jego utrzymanie, płacenie podatków i spłacanie długów.Przeżycie ciągłego dyskomfortu, niezadowolenia z otaczającej rzeczywistości, niezdolność do zapewnienia podstawowych potrzeb pobudza ludzi do niepokoju o swoją przyszłość, ciągły pośpiech w zdobywaniu kapitału, zmusza ich do jeszcze głębszego pogrążania w niekończącym się kręgu uzależnienia od długu.  Jednocześnie, pomimo wszystkich kolosalnych wysiłków, czasu i pieniędzy, które zostały dokonane, ludzie nie mają gwarancji zabezpieczenia swojej własności.

Nie mniej ważny kryterium bezpieczeństwa jest dbałość o zachowanie i utrzymanie zdrowia jako nieodłącznego czynnika w normalnym funkcjonowaniu człowieka.I tu poruszamy żałosny, a czasem nieludzki, poziom medycyny. Istnieje wiele przypadków zaniedbania opieki medycznej, postawienia błędnej diagnozy, kiedy przeprowadzają się nieuzasadnione operacji, które prowadzą do nieodwracalnych skutków, wyboru sposobu leczenia z punktu widzenia osobistej korzyści lekarza, a nie dla osiągnięcia potrzebnego pozytywnego wyniku dla pacjenta. W wielu krajach, w których opieka zdrowotna jest bezpośrednio uzależniona od ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli człowiek nie posiada ubezpieczenia-nie otrzyma odpowiedniej pomocy. Często w konsumpcyjnym społeczeństwie , jeśli diagnoza i leczenie nie są ekonomicznie opłacalne, czasami specjaliści nie przejmują się dalszym losem pacjenta, nawet jeśli istnieje groźba jego śmierci. Głównie ludzie, których nie stać na ubezpieczenie, są marginalnymi warstwami społeczeństwa. Płacenie za opiekę zdrowotną bez ubezpieczenia, lub płacenie za samo ubezpieczenie, jest dla nich tak samo finansowo niewykonalne. Czyli, w konsumpcyjnym społeczeństwie  nie jest doceniana najważniejsza rzecz  - ludzkie życie!

W konsumpcyjnym społeczeństwie  nie jest doceniana najważniejsza rzecz  - ludzkie życie

Co się dzieje w branży farmaceutycznej? Ceny leków są bardzo wysokie. W ramach jednej substancji czynnej wytwarzana jest ogromna liczba różnych leków generycznych, a wiele z nich jest nieskutecznych lub działa wyłącznie na poziomie placebo. Wiele leków ma poważne skutki uboczne, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia, skutki te nie są wykrywane natychmiast, a po kilku latach. Ceny preparatów z tą samą substancją czynną w zależności od nazwy firmy i kraju producenta, dzięki reklamie i PR, są zawyżone w dziesiątki, a nawet w setki razy, przy czym sama substancja czynna kosztuje dosłownie grosze. W konsumenckiej formie wzajemnych relacji zdrowie i bezpieczeństwo ludzi nie są nawet brane pod uwagę, dla wielu ludzi osobisty zysk jest ważniejszy niż ochrona życia ludzkiego. Takie merkantylnie cyniczne podejście jest widoczne w innych dziedzinach związanych z działalnością człowieka.

Inżynieryjna i społeczna infrastruktura wielu miast i krajów na całym świecie jest w stanie zaniedbania i jest bombą zegarową z niespodziewanym skutkiem. Pomimo wielu zlikwidowanych obiektów infrastruktury, społeczeństwo zwraca szczególną uwagę na stan tych samych budynków, mostów, dróg, przedsiębiorstw i innych obiektów technosfery jedynie w przypadku nagłej katastrofy, tj. w przypadku awarii, a nie jej zapobiegania.

Nie mniej ważnym momentem są wypadki drogowe. W naszym społeczeństwie na legislacyjnym poziomie istnieje zbiór ustaw, określone przepisy ruchu drogowego, określony stopień odpowiedzialności administracyjnej za ich naruszenie. W tym samym czasie na całym świecie średnio 1,25 mln osób rocznie umiera na drogach, a 30-50 mln osób rocznie jest rannych. Odpowiedzialność za wywoływanie niebezpiecznych sytuacji na drodze, nie jest zachęcającym czynnikiem dla kierowców i dla pieszych do przestrzegania przepisów. Ludzie mają formalne pojęcie o płaceniu tego samego mandatu, ale nie mają odpowiedniego pojęcia o odpowiedzialności za narażanie na niebezpieczeństwo innych.

Jeszcze jednym ważnym aspektem jest obecność przestępstwa. Jak pokazuje międzynarodowa praktyka różnych organizacji zwalczających przestępczość, żadne napisane nakazowe podwyższone cele sprawiedliwości ludzkiej na papierze, żadne poprawy profesjonalizmu tych czy tamtych specjalistów, żadne oficjalne głośne oświadczenia o najwyższych standardach sprawiedliwości w rzeczywistości w praktyce nie działa we współczesnym świecie, ukierunkowanym na ciągłej konsumpcji, egoizmie i wzbogacaniu w jakikolwiek sposób. W międzynarodowych deklaracjach pojęcie "przestępstwa" przedstawiane jest jako zagrożenie dla utrzymania prawa i porządku, ale nie jako zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Ludzie, którzy popełniają  przestępstwo, kierują się różnymi motywami, i jak początkowo się wydaje, sprzyja temu wiele czynników. Ale czym to naprawdę jest spowodowane? Czym kieruje się człowiek w takich sytuacjach? Dlaczego go nie powstrzyma nawet potencjalna kara? Co  zmusza wielu ludzi do działań niezgodnych z prawem, naruszających prawo i porządek oraz działań zagrażających życiu innych ludzi? Często główną przyczyną jest stworzona tym samym konsumpcyjnym formatem społeczeństwa związku potrzeba i ubóstwo, potrzeba utrzymania się przy życiu, nierówność, narzucenie konsumpcyjnego paradygmatu, który osiągnął dziś swój szczyt, jego zwierzęce niziny, które są podstawową przyczyną wszystkich problemów ludzkości. Konsumencki paradygmat obiecuje przeciętnemu człowiekowi tylko iluzję, nadzieję na komfort i bezpieczeństwo. Podobny obraz widzimy w polityce wewnętrznej każdego państwa i w międzynarodowych stosunkach politycznych państw.

Obecnie na świecie stworzono wiele koncepcji bezpieczeństwa narodowego państwa. Wyższe kręgi systemu politycznego informują masy o konieczności wzmocnienia siły i władzy państwa jako rzekomo ważnego elementu gwarantującego bezpieczeństwo jego obywateli przed ewentualnymi agresorami zewnętrznymi. Ale co jest władzą i siłą państwa w konsumpcyjnym formacie stosunków społecznych i do czego jest ona skierowana? Siłą i mocą zaawansowanych państw jest dostępność najnowszej broni, zaawansowane osiągnięcia naukowe i technologiczne w przemyśle wojskowym, posiadanie broni masowego rażenia, w tym jądrowej. W rzeczywistości, wszystko to jest skierowane  na zniszczenie jednymi ludźmi innych. Czy narzędzie, które sprzyja niszczeniu miliardów ludzi, może być gwarancją bezpieczeństwa ludzi? Zwykłych obywateli nie uważają za ludzi, a tylko za niezbędny środek na równi z zasobami materialnymi i ekonomicznymi w osiąganiu pewnych celów jednostek, aby jeszcze bardziej wzmocnić ich władzę. 

Teoretycznie służba paramilitarna każdego kraju jest stworzona po to, by stanąć w obronie ludzi. Ale problem polega na tym, że naród każdego państwa prezentuje tylko niewielką część ogromnego, ośmio miliardowego społeczeństwa. Odpowiednio służba wojskowa jednego państwa może być skierowana przeciwko służbie innego państwa jako przeciwnika zewnętrznego, co nie wzmacnia ludzkości, ale ją dzieli i osłabia. Obywatelom przedstawiają takie działania z pozycji rzekomo "obrony ich bezpieczeństwa, wolności i prawa". Jednak przy wszystkich interwencjach wojskowych w historii pod jakimkolwiek uzasadnionym pretekstem (w tym obrona wolności, promowanie demokracji, wprowadzenie humanitaryzmu, wprowadzenie walki z terroryzmem) nigdzie, żadnego razu ludziom nie zapewniono ani wolności, ani bezpieczeństwa, poza utratą zdrowia, utratą domów i ogromną liczbą utraconych ludzkich żyć.

A o czym mówi 3 Podstawa Twórczego społeczeństwa — Bezpieczeństwo Człowieka: "Nikt i nic w społeczeństwie nie ma prawa zagrażać życiu i wolności człowieka!" Bezpieczeństwo Człowieka

Bezpieczeństwo Człowieka 

Nikt i nic w społeczeństwie nie ma prawa zagrażać życiu i wolności człowieka. 

Każdemu Człowiekowi gwarantowane jest bezpłatne zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, w tym żywności, mieszkań, opieki zdrowotnej, edukacji i pełnego zabezpieczenia społecznego. 

Naukowa, przemysłowa i technologiczna działalność społeczeństwa powinna być ukierunkowana wyłącznie na poprawę jakości ludzkiego życia. 

Gwarantowana stabilność gospodarcza: brak inflacji i kryzysów, stabilne i równe ceny na całym świecie, wspólna waluta, stałe minimalne opodatkowanie lub jego brak. 

Bezpieczeństwo Człowieka i społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami jest zapewnione przez jedyną globalną służbę zarządzania kryzysowego. 


W konsumenckim formacie stosunków społecznych nie ma prawdziwej gwarancji bezpieczeństwa dla każdej osoby. Ten format stosunków opierał się na niewolnictwie, krwi i przemocy przez wszystkie sześć tysięcy lat swojego istnienia. Ludzie odczuwają lęki i obawy, które istnieją zgodnie z prawami tego nieludzkiego świata konsumentów. Każdy, starając się ochronić siebie, tworzy swoją własną strefę osobistego bezpieczeństwa, izolując się w ten sposób ze świata zewnętrznego pełnego napięć. Jakakolwiek ingerencja w życie ludzi jest przez nich postrzegana jako naruszenie ich bezpieczeństwa. Taka izolacja prowadzi do rozdzielenia ludzkości, a w przypadku nieprzewidzianych sytuacji - do agresywnych i wrogich nastrojów ludzi wobec siebie. Konsumencki format świadomie kieruje uwagę człowieka wyłącznie na siebie. Każdy stara się zachować i zabezpieczyć przede wszystkim swoje życie, często zaniedbując wartość życia drugiego człowieka. Takie pojęcia jak "jedno społeczeństwo", "jedna rodzina" są sztucznie wykluczane przez specjalnie stworzone nieludzkie warunki w istnieniu miliardów, przez obecność wielu niebezpieczeństw w ich codziennym życiu.

Ale w rzeczywistości strefą bezpieczeństwa powinna być cała ludzka rodzina. Nie możliwe jest stworzenie prawdziwego bezpieczeństwa oddzielnie. Oznacza to, że stopień jedności całej ludzkości wyznacza stopień bezpieczeństwa każdego człowieka. Jedne ludzkie społeczeństwo powinno służyć jako wsparcie dla każdej osoby. Tylko w ten sposób możliwe jest budowanie prawdziwego bezpiecznego środowiska dla wszystkich ludzi. W konsumpcyjnym formacie społeczeństwa z popularyzacją ludzkich relacji i aktywizacją zwierzęcych instynktów w ludziach, nie da się tego zrobić. Życiowo potrzebne zjednoczenie ludzkości w jedną rodzinę jest możliwe tylko poprzez zbudowanie nowego Twórczego społeczeństwa. Tylko taki twórczy paradygmat zjednoczenia i konsolidacji może wykluczyć wszelkie precedensy i zagrożenia dla życia i wolności każdego Człowieka na Ziemi.  

Jedyne ludzkie społeczeństwo

Rozdrobnienie społeczeństwa i ciągła konfrontacja państw są nieuniknione w konsumpcyjnym formacie wzajemnych relacji. Odpowiednio zawsze istnieje ryzyko konfliktów między państwami, często przechodzących w formę zbrojnej konfrontacji ich służb paramilitarnych, i w rezultacie prowadzących do działań wojennych i śmierci niewinnych ludzi. Na tej podstawie, jedynym sposobem na wyeliminowanie takich precedensów, które zagrażają życiu ludzi, jest zreformowanie zróżnicowanych służb wojskowych w jedną służbę światową, która byłaby prawdziwym bastionem pokojowego życia dla ludności.

Obecność w Twórczym społeczeństwie jednej ogólnoświatowej służby zarządzania kryzysowego ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania ochrony wszystkich. Usunie to sztucznie stworzonego, jak to ma miejsce obecnie, "wroga zewnętrznego" i zjednoczy społeczeństwo przeciwko prawdziwym zagrożeniom. Pomoże to zachować cenne surowce i skierować je na rozwiązanie prawdziwych, życiowych problemów, zapobiec wielu wypadkom i ocalić miliony i miliardy ludzkich żyć! Nawet w przypadku niebezpiecznej sytuacji, jedna ogólnoświatowa służba  pozwoli ludziom łatwo skonsolidować i skierować niezbędne fundusze, specjalistów i sprzęt do wymaganej lokalizacji oraz szybko wyeliminować powstałe zagrożenie. Osoby, które lubią ryzyko będą mogli wykorzystać swoje talenty i umiejętności nie w służbie pewnym jednostkom, które chcą zrealizować swoje plany rękami innych, a w uczciwej i szlachetnej obronie społeczeństwa. Każdy, kto chce bronić ludzi z honorem, będzie gwarantem ludzkiego bezpieczeństwa i uczciwej sprawiedliwości. Służba takich osób będzie honorowana, ceniona i wspierana przez całe społeczeństwo.

Istnienie gospodarki planowej w Twórczym społeczeństwie stworzy niezbędną stabilność gospodarczą, która, z kolei, świadomie wyklucza występowanie kryzysów i inflacji. Jedność społeczeństwa pozwoli poprawić komunikację i logistykę. Dzięki temu w Twórczym społeczeństwie nikt nic nie będzie potrzebował, ponieważ wszystko, co niezbędne do ludzkiej działalności, będzie dostępne dla wszystkich w każdej części świata ze stabilnymi i jednakowymi cenami. Z kolei gwarantowana możliwość posiadania dobrobytu, zamożności i stabilności w życiu każdego człowieka usunie precedensy nielegalnych działań i stworzy dobry grunt dla rozwoju osobistego.

Współczesne społeczeństwo stoi przed globalnym wyzwaniem - przetrwania całej ludzkości. Dla prawdziwego bezpieczeństwa miliardów ludzi i zachowania ich życia  jest konieczne przejście na twórczy format społeczeństwa. 8 Podstaw Twórczego społeczeństwa stanowią niezbędne ramy dla budowania nowego dialogu w poszukiwaniu sposobów ratowania naszej cywilizacji. W Twórczym społeczeństwie środki zapobiegawcze mające na celu zapewnienie życia, bezpieczeństwa i równości są zagwarantowane w równym stopniu dla wszystkich.

Wybór pomiędzy niszczącym ludzkość konsumpcyjnym formatem relacji a ludzko-twórczym formatem relacji jest ostatnią szansą na przetrwanie ludzkości: albo śmierć albo Życie. Albo zdradzamy samych siebie, naszych potomków, powstrzymujemy istnienie naszego człowieczeństwa, albo realizujemy Twórcze społeczeństwo. W konsumenckim formacie ludzkość osiągnęła już swój szczytowy punkt samozniszczenia i nie może tak dalej trwać.  Jednak to od nas zależy, jaki będzie wynik. Nadszedł czas, aby zdecydować o naszym wspólnym przeznaczeniu. Decyzja należy do każdego! Decyduje o tym czyjeś działanie w wybranym kierunku lub bezczynność.I tu na każdym z nas spoczywa równie ogromna odpowiedzialność. Nadszedł czas na pozytywne zmiany, osobistą transformację nas samych i globalne zmiany społeczne! Wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że jeśli nie teraz, to nigdy więcej!

Stabilność i bezpieczeństwo

Czy chcesz żyć w stabilnym i bezpiecznym świecie, aby słowo "wojna" nigdy w nim nie brzmiało? Chcesz, żeby życie twoich dzieci było bezpieczne? Czy chcesz naprawdę szczęśliwego, Twórczego społeczeństwa z równymi szansami dla wszystkich? Dzisiaj, Twórcze społeczeństwo jest nienaruszalną życiową koniecznością dla każdego rozsądnego człowieka na naszej planecie! Potrzeba Twórczego społeczeństwa jest kwintesencją każdego człowieka, który nie jest obojętny na swoją przyszłość i przyszłość swoich dzieci. Wszyscy tylko musimy  pamiętać, że nasza siła jest w jedności! Ludzie, którzy chcą lepszego świata, stanowią przeważająca większość. Warto więc zjednoczyć się i zacząć działać w nowym twórczym wektorze naszej cywilizacji a za niedługo pojawi się wymarzone społeczeństwo. Możemy to zrobić łatwo, jeśli każdy z nas dokona teraz swojego wyboru w realnym działaniu! Jeśli ludzie wybiorą Twórcze społeczeństwo, nikt inny nie będzie nas okłamywał, nikt nie będzie w stanie nas oszukać i manipulować nami. Tylko Twórcze społeczeństwo jest siłą, która może wyprowadzić ludzkość z kryzysu i dać sposób na rozwiązanie nagromadzonych problemów społeczeństwa. Razem będziemy w stanie przetrwać wszystkie próby i znaleźć nowy świat bezpieczeństwa, rozwoju i dobrobytu. Przyszłe losy ludzkości zależą od każdego!

Aleks Fridman 

Zostaw komentarz