Logo Creative Society TWÓRCZE
SPOŁECZEŃSTWO

Anatolij Matwijczuk: “Gdy człowiek zmienia swoją świadomość, zmienia się świat wokół niego”

13 października 2020
Komentarze

W studium ALLATRA TV w ramach serii transmisji na żywo „SZEŚĆ UŚCISKÓW DŁONI” odbyło się spotkanie z cudownym człowiekiem - Anatolijem Matwijczuk. Śpiewak, kompozytor, poeta, dziennikarz, prezenter telewizyjny, nauczyciel, naukowiec - to wszystko dotyczy jednej osoby. Swój talent Anatolij pokazuje w tych obszarach działalności, które są skierowane w twórczość i przekształcenie społeczności. 

W rozmowie Anatolij podzielił się swoim widzeniem ogólnych ludzkich problemów współczesnego świata, swoim rozumieniem życia i ważności zmian społeczeństwa w twórczym kierunku.

Wartości, którymi Anatolij Matwijczuk kieruje się w swoim życiu

Tatjana, uczestniczka “MOD ALLATRA”: “Bardzo duży odzew miały słowa które Pan powiedział w jednym z wywiadów: “Jedna z tych rzeczy, z której mogę być dumny - to czyste sumienie. Ja nikomu nie zrobiłem krzywdy i znam to”. To bardzo ważne. Chcę prosić więcej powiedzieć o wartościach którymi Pan kieruje sie w zyciu, w działalności zawodowej”.

Anatolij Matwijczuk: “Życie - długa rzecz. Dla kogo Bóg dał długie życie - to wielkie, jak to się mówi, doświadczenie duszy. Ale z drugie strony, człowiek w czasie swojego dojrzewania wielokrotnie się zmienia. Ale są zasady, podstawowe cechy, które nie powinni się zmieniać w człowieku, oczywiście, są dane z góry.

Ja aktywnie opieram się na jakieś religijne zasady, oprócz wszelkich wyznań, po prostu wyznaje istnienie duszy i to co ona formuje nas u prowadzi przez całą drogę życiową. Po prostu dużo ludzi  w swoim życiu przestają słyszeć ten głos -  on zaledwie wyczuwalny, on cichy, niepokaźny. I jakieś rozrywki, ciekawe rzeczy rozpraszają człowieka od odosobnienia - chwil samoświadomości.

To co jest w praktykach wschodnich, medytacjach. Bądź sam ze sobą, zapytaj w swojej duszy: “Czy tak przeżył dzisiejszy dzień? Czy wszystko zrobiłem aby świat się zmienił na lepsze?” W czym sens życia? Aby zmienić świat i ludzi na lepsze chociażby trochę,  co najmniej jedną jotę. I wydaje mi się, że ja w swoim życiu  codziennie robię wszystko dlatego aby nie pogarszać swoją karmę, nie nabierać na siebie jakiegoś zła i nie czynić niczego za co później będzie mi wstyd”.

Człowiekowi trzeba pracować nad sobą

Tatjana: “Każdy człowiek w środku wie, po co żyje i co ma robić. Jak zrobić tak aby ludzie brali na siebie odpowiedzialność, szukali odpowiedzi w sobie, jak temu sprzyjać?”

Anatolij Matwijczyk: “Idealistyczna filozofia mówi - wszystko w świadomości człowieka. Gdy człowiek zmienia swoją świadomość, świat wokół się zmienia. Dlatego, myślę, gdy miliardy ludzi zmieną  swoją  świadomośc, zacną myślić, po piersze, pozytywnie, i po drugie, rozumieć i odróżniać dobro od zła, to świat zacni szybko się zmieniać.

Anatolij Matwijczuk w studii ALLATRA TVAnatolij Matwijczuk, pojet, dziennikarz, prezenter telewizyjny, nauczyciel, naukowiec 

Przy narodzinach Pan Bóg tchnie w każdego człowieka duszę. Stąd koncepcja inspiration” (inspiracja, oddech) - wdychać tą dusze. I są ludzie, którzy każdą minutę, każdą chwile swojego życia czują ten powiew. I odczuwając to, człowiek tworzy, kreuje. On rozumie, gdzie czyn ma ludzką podstawę, a gdzie nieludzką. 

Mam wrażenie, że nasz świat jest w końcowej fazie ciąży. I zaraz powinien pojawić się nowy typ człowieka, który świadomie pracuje nad swoją duszą, a dusza z kolei już pracuje nad ciałem. Nie wiem, czy w słowniku filozoficznym jest takie pojęcie, ale dla siebie zidentyfikowałem “Homo perfectus” - człowiek doskonały. Ludzka doskonałość nie wynika po prostu z natury. Tak, dusza jest z pewnością, doskonała, ale można przestać ją słyszeć i żyć, ulegając pokusie”.  

O epoce konsumpcji

Anatolij Matwijczyk: “Świat materialny ze swoimi pokusami, z jego rzeczywistymi sytuacjami, pod wpływem innych ludzi ma wpływ na duszę. Jeśli dusza znajduje się w niekorzystnych, nieharmonijnych, bezprawnych, sprzecznych warunkach, wtedy ona cierpi.

Uważam że na Ziemi jest wielu ludzi, którzy cierpią zarówno fizycznie, jak i duchowo. A inni, mając dobrobyt finansowy i materialny, nadal cierpią duchowo, ponieważ wewnątrz - dysharmonia, ponieważ panują zasady innego świata.

Weszliśmy w erę informacji, zwaną erą konsumpcji, czyli konsumpcji materialnej. Kiedy człowiek jest prowadzony, jest zmuszony do konsumowania, konsumowania, konsumowania przez cały czas. Tak więc zbudowany jest paradygmat, że cała ludzkość jest podzielona na producentów i konsumentów. I niestety ogromny procent to producenci materiałów, a bardzo mały procent to producenci duchowości.

Teraz rozmawiam z wami i rozumiem, że przez bardzo długi czas nie mówiłem na innych kanałach o celu człowieka, jego duszy, o pewnych sprawach fundamentalnych.  

Cały czas rozmawiamy o jakiejś koniunkcji, prawdziwych wydarzeniach. Komentujemy polityków, działania innych ludzi, ale nie rozmawiamy o tym, czy odczuwamy naszą duszę, dlaczego przyszliśmy na ten świat, jaki jest cel naszego życia. W ogóle co jesteśmy w stanie zostawić po sobie, jaki wpływ mamy na innych ludzi”.

Na jakich zasadach powinno być utworzone społeczeństwo szczęśliwych ludzi?

Tatjana: “Jakie społeczeństwo chciałbyś zobaczyć, w którym Ty i Twoja rodzina będziecie żyć wygodnie? Jakie warunki są potrzebne do szczęśliwego życia?” 

Anatolij Matwijczuk: “Przede wszystkim społeczeństwo powinno być ludzkie, powinno mieć zasady empatii. Powinny istnieć instytucje społeczne pomagające słabym i wspierające prawdziwych kreatywnych ludzi.

Jest zasada - „od każdego według jego możliwości, każdemu według jego potrzeb”. I coś w tym jest, bo jako osoba kreatywna absolutnie nie potrzebuję jachty i samolotu. I kiedy mam jakiś pomysł i nagle jest sposób na jego realizację, to mi wystarcza. Jestem szczęśliwy, ponieważ nie jestem „uwięziony” w żadne materialne bogactwo. Oni nie są dla mnie środkiem rywalizacji z drugim człowiekiem. I wierzę, że to jest szaleństwo naszego świata - konkurować w gromadzeniu materiału. Mimo wszystko nasz materialny świat, nasza egzystencja w nim kiedyś się kończy, i nie ma sensu gromadzenie tych materialnych dóbr”.

Anatolij Matwijczuk o 8 podstawach Twórczego Społeczeństwa

W wywiadzie Anatolij podzielił się swoim rozumieniem 8 podstaw

Życie człowieka:

“Główny postulat, bo życie jest bezcenne”.

Wolność człowieka:

“Bardzo ważny priorytet, ponieważ bez wolności człowiek nie może swobodnie tworzyć.  On cały czas rozgląda się, albo ze strachu, albo z chęci komuś dogodzić”.

Bezpieczeństwo człowieka:

“Bezpieczeństwo  wynika z wolności człowieka”.

Przejrzystość i otwartość informacji

“Bardzo ważna zasada dla wszystkich. Weszliśmy w wiek informacyjny, który jest piekłem dla wielu polityków, ponieważ wyklucza możliwość zawierania zakulisowych umów i tajnych interesów”.

Twórcza ideologia

“To właśnie ma wiele kultur wschodu. Na przykład wszystkie dzieci rodzą się utalentowane. Ale ważne jest, aby budować ideologię tak, żeby dzieci rozwijały poczucie piękna i kreatywności”.

Rozwój Osobistości

“Rozwój osobistości pochodzi od Twórczej ideologii. Człowiek powinien czuć, że otaczający go ludzie, system państwowy zrobili wszystko, aby zapewnić mu wewnętrzne narzędzia, umiejętności do określonego rzemiosła”.

Sprawiedliwość i równość

“Jeśli istnieje sprawiedliwość, to każdy system, nawet istniejący, będzie wypychać na powierzchnię najbardziej utalentowanych, inteligentnych, duchowych, inicjatywnych, charyzmatycznych ludzi”.

Samorząd społeczny

“To ważna zasada. Nasze społeczeństwo - to taki organizm, jak ciało ludzkie. I teraz społeczeństwo jest chore, nam wszystkim trzeba coś robić z ludzkością. Jeśli pomyślimy o tych sprawach, świat zacznie się zmieniać na lepsze”.


Wywiad z Anatolijem Matwijczuk pokazał nam jaskrawy przykład, jakim ma być publiczny człowiek, -  to człowiek, który, codziennie komunikuje sie z ogromna liczba innych ludzi,  jest dla nich przykładem do naśladowania.  To wspaniała możliwość by szerzyć dobro w świecie i być użytecznym dla społeczeństwa

Anatolij wyraził głęboką wdzięczność zespołowi ALLATRA TV za możliwość porozmawiać na takie ważne tematy na kanałach telewizyjnych. Przecież to, jakie informacje są transmitowane w naszym społeczeństwie, do takiego rezultatu przychodzimy. 

Zostaw komentarz