Logo Creative Society CREATIEVE
MAATSCHAPPIJ
doe mee

Eén stap tot aan de Ideale Maatschappij

21 september 2020
Opmerkingen
  • Hoe leven we nu en wat kunnen we doen om te veranderen?
  • Hoe kan men van een consumptiemodel naar een creatief model overstappen?
  • Wat willen alle mensen?

De tekstversie van het programma ‘De Creatieve Maatschappij’. Deel 1. 0:00:00 - 00:12:53 


Om in het verleden te leven of om een stap vooruit te zetten naar een Ideale Maatschappij?

Tatiana: Hallo, lieve vrienden! Vandaag praten we in de ALLATRA TV-studio met de gewaardeerde Igor Mikhailovich Danilov.

Igor Mikhailovich: Gegroet!

Tatiana: Igor Mikhailovich, we ontvangen veel vragen van mensen die geïnteresseerd zijn in hoe mensen zes of meer duizend jaar geleden leefden vóór de tijd van de Sumeriërs. Dit is ook de tijd van Hyperborea, precies na Atlantis, ik bedoel hoe mensen herstelden en hoe deze maatschappij was. Omdat er tegenwoordig veel voorbeelden zijn dat die maatschappij leefde zonder oorlogen, zonder gewapende conflicten, zonder uitbuiting van mensen door anderen, zonder armoede. Ik bedoel, mensen leefden inderdaad heel vredig en gelukkig.

Igor Mikhailovich: Ja, in het begin was het bijna een ideale maatschappij, daarna was het wat we nu de Creatieve Maatschappij noemen. Het is natuurlijk interessant, maar ik heb een vraag voor onze vrienden omdat ze erin geïnteresseerd zijn: een eenvoudig voorbeeld, jongens, wat zal de kennis van hoe iemand leefde je geven? Hoe zal het jullie helpen en hoe zal het het leven van jullie kinderen, jullie kleinkinderen, achterkleinkinderen enzovoort beïnvloeden? Dat zal het niet. Waarom zouden we voor het verleden leven? Laten we de toekomst bouwen. Wat is eigenlijk belangrijker, echt, wat is belangrijker: zullen we tijd verspillen, zullen we praten over hoe iemand ooit heeft geleefd, of zullen we vandaag doen wat ons morgen leven geeft? Waarom zouden we, laten we zeggen, bespreken hoe ze ooit in de Creatieve Maatschappij leefden als we het nu kunnen bouwen? Wat is beter? Volgens mij... Eigenlijk, als jullie willen. Als jullie willen, dan praten we, geen probleem. Maar wat zal de efficiëntie van ons gesprek zijn? Zullen we de nieuwsgierigheid van mensen bevredigen? En ze zullen dit over één dag vergeten. Het zal hun leven op geen enkele manier veranderen. Nu, het is waar. Hoe zal het jullie leven veranderen, mijn vrienden? Dat zal het niet.


Geschiedenis van de beschaving — van Ideale Maatschappij tot het bestaan als consumentHoe leven we nu en wat kunnen we veranderen?

Igor Mikhailovich: Maar we kunnen het leven veranderen en we kunnen de wereld een betere plek maken. Klopt dat niet? Laten we teruggaan naar de video ‘De waarheid en het kaf’ omdat we daar de basiswetten hebben onthuld: de vorming van een beeld, onze aandacht, de kracht van onze aandacht en de investering daarvan. Waar we onze aandacht investeren is wat we realiseren. Ja, we zijn nu gescheiden. Welnu, dit is hoe het systeem is ingericht, dat we allemaal moeten leven, zoals ze zeggen, door onze eigen ideeën, door onze eigen beelden en zonder eenheid. Daarom hebben we, zoals u hebt opgemerkt, al 6000 jaar als dieren geleefd vanaf de tijd van de Soemeriërs tot nu. Maar we kunnen alles veranderen en we kunnen zelfs een ideale maatschappij opbouwen, laat staan een creatieve maatschappij. Is dat juist? Laten we hierover praten. Het is nuttiger.

We kunnen alles veranderen

Tatiana: Oké, Igor Mikhailovich. Eerlijk gezegd bereidde ik me eigenlijk voor op het programma in een historische context, over hoe het was en hoe mensen toen leefden, daarom... Maar je zegt echt het juiste. Ik begrijp nu dat de vector van ons gesprek al in een iets andere richting verandert, richting de toekomst, omdat ik het met u eens ben (Igor Mikhailovich: Wat is waardevoller?), Dat het inderdaad geen zin heeft in dit verleden (Igor Mikhailovich: Helemaal geen zin).

Igor Mikhailovich: Het verleden is al weg, en nu zullen we het hebben over iets dat niet bestaat. Of gaan we praten over wat er zou kunnen zijn? Het hangt van ons af of het zal gebeuren of niet. Wat is beter?

Tatiana: Dat is goed. Ik heb 8 Fundamenten van de Creatieve Maatschappij dan.

Igor Mikhailovich: Zie je.


Wat is een Creatieve Maatschappij en in hoeveel jaar kan die gebouwd worden?

Tatiana: Igor Mikhailovich, voordat we verder gaan met de 8 Fundamenten, zou ik het volgende willen weten: Wat is eigenlijk de Creatieve Maatschappij? Hoe ziet u het? Ik bedoel, op wie is deze maatschappij gericht?

Igor Mikhailovich: Op een mens. De Creatieve Maatschappij, volgens mij... Natuurlijk zijn er evenveel meningen als er mensen zijn, maar nogmaals, de Creatieve Maatschappij is gewoon heel comfortabel en gemakkelijk voor een mens. Waarom? Omdat het gericht is op de voordelen en vrijheden van een mens. En dat is de hele betekenis van de Creatieve Maatschappij... Er zijn daar geen leugens, geen bedrog, en het belangrijkste is dat er geen macht is, omdat een mens de volledige macht heeft. Er is geen bovenbouw — dat is het punt. En kijk eens naar het aantal oorlogen, revoluties, allerlei menselijke opstanden die we hebben. Ja? En wat zoeken we altijd? Waarom staan we op tegen elkaar?

Creatieve Maatschappij — het is makkelijk

Tatiana: Op zoek naar geluk, op zoek naar een ideale maatschappij en vrijheid.

Igor Mikhailovich: Vrijheid en al het andere. Maar wat bouwen we? Hetzelfde. Ze zeggen: je kunt de draak niet doden (Tatiana: Op dezelfde manier). Wanneer je de draak verslaat, word je zelf de draak. Waarom? Een simpele vraag. Omdat het consumptiemodel dit scenario zelf dicteert. Correct? Mensen maken bijvoorbeeld een revolutie, ze streven naar het beste. Het volk staat op. Maar dezelfde tirannen komen aan de macht die ons opnieuw op dezelfde manier manipuleren, en we krijgen niets. Waarom? Omdat het de wet is van de consumentenorde. Het zal precies blijven zoals het is gevormd, omdat we gescheiden blijven, we hebben onze eigen belangen, en vooral: we leven volgens de wet van de dieren. Correct? Ik bedoel, we behandelen elkaar net als beesten. Hoewel we wetten hebben opgesteld. De VN en andere organisaties hebben ze gecreëerd, en ze verklaren hoe we moeten leven, maar al deze verklaringen werken niet. Waarom? Omdat het consumptiemodel domineert. Met andere woorden, het onmenselijke format domineert in een relatie van de ene persoon met de andere.

Kan dit gewijzigd worden? Gemakkelijk, mijn vrienden. Het hangt allemaal van ons af. En opnieuw komen we terug naar de integriteit van onze aandacht, waar we die allemaal samen in investeren. Als we goed willen leven, als we als mens waardig willen leven, dan moeten we hier juist onze aandacht in steken, dat wil zeggen onze tijd en inspanningen die we moeten investeren in het opbouwen van de toekomst voor onszelf en voor onze kinderen en nakomelingen.

We kunnen een gelukkige toekomst opbouwen

Als we dit vanuit het perspectief van vandaag benaderen, is het eigenlijk heel eenvoudig om de Creatieve Maatschappij op te bouwen. Ik zeg het zo: als we dit echt willen, en iedereen die de volledige betekenis en essentie van de Creatieve Maatschappij heeft begrepen waar we het nu over zullen hebben, dan is het realistisch om het binnen tien jaar te bouwen. Tien jaar — en we zullen in deze Creatieve Maatschappij leven. Maar nogmaals, het hangt af van mensen, van hun verlangens en streven. Als we niets doen en hopen dat iemand anders het zal doen dan zal het niet worden gebouwd, omdat de Creatieve Maatschappij juist de zaak is van alle mensen. Het is niet alleen een zaak van bijvoorbeeld een aantal idee-gedreven kerels die iets voor iemand moeten doen, maar het is een zaak van ieder van ons, het is onze zaak. Correct?

Tatiana: Dat is zo.

Igor Mikhailovich: Hier is het punt. We zullen het allemaal samen doen.


Wie tegen gelukkige mensen is, is tegen de hele mensheid

Igor Mikhailovich: Er zullen nog steeds sociopaten zijn, ik bedoel, vijanden van de mensheid, die de Creatieve Maatschappij in de weg zullen staan. Waarom? Allereerst zal het een ineenstorting zijn van hun plannen om hun eigen imperium op te bouwen, zodat ze kunnen heersen over mensen die hen als slaven zullen dienen. Er zijn zo’n zieke mensen. Ze zijn zelfs niet-mensen, je kunt ze geen mensen noemen. Als een persoon tegen de mensheid ingaat om zijn persoonlijke ambities en verlangens te behagen, verliest hij de status van Mens. Hij is geen mens meer, hij is een dier. Hij is net zo gevaarlijk als, neem me niet kwalijk, een ziek dier.

Bijvoorbeeld een gekke hond: is deze nuttig of gevaarlijk voor de mensheid? Kan hij worden losgelaten als er mensen in de buurt zijn? (Tatiana: Natuurlijk niet) Mensen ontspannen bijvoorbeeld in het park en we komen met een ziek, ongezond dier, zoals een Dobermann of een besmette, gekke Bull Terrier die in het stadium van agressie is, en we laten hem los. Is dat een goede of een slechte daad?

Tatiana: Een slechte natuurlijk.

Igor Mikhailovich: Wat moeten we doen?

Tatiana: Natuurlijk moet het dier natuurlijk afgezonderd worden.

Igor Mikhailovich: Zodat het mensen niet schaadt. Juist? Dus, iedereen die zich verzet tegen de Creatieve Maatschappij, dat wil zeggen, zich rechtstreeks verzet tegen een mens, is hij anders dan dit zieke dier? Wees gewoon eerlijk. Dat is het waard om over na te denken. Correct? Immers, geen normaal gezond persoon zou zich ooit tegen de Creatieve Maatschappij verzetten. Waarom? Laat het ons uitleggen.

Wat is de Creatieve Maatschappij? Zoals je zei, bestond deze 6000 jaar geleden al. 6000 jaar geleden hield ze op te bestaan, laten we zeggen. Daar gaan we niet op terug, we hebben het er al over gehad: hoe het was, wat er gebeurde en waarom een ideale maatschappij veranderde naar een creatieve. Zo'n degradatieproces vond plaats. En toen veranderde de Creatieve Maatschappij naar zo’n consumptiemodel waarin een mens een wolf is voor de mens. Daar hebben we al over verteld.

Wij steunen de Creatieve Maatschappij


Wat willen alle mensen?

Igor Mikhailovich: Laten we het hebben over wat de Creatieve Maatschappij tot nu toe is. Het is wat alle mensen willen. We voeren al meerdere jaren veel onderzoeken uit over de hele wereld. En alle mensen zeggen openlijk hetzelfde: dat ze in vrede, liefde, wederzijds respect en vrijheid willen leven. Ze willen geen bovenbouw die hen bestuurt. Wat bedoelen we met deze bovenbouw? Het is wanneer een kleine groep mensen alle rechten en voordelen van de hele mensheid, of van die mensen die hen hebben gekozen, in bezit neemt. Deze onwil om te leven in een consumptiemodel komt dus tot uiting in hun verlangen om als één gezin in vrijheid te leven.

Wat wordt hier geïmpliceerd: wat betekent vrijheid? Vrijheid is... Laten we naar de geschiedenis kijken, vanuit een standpunt van vandaag: iedereen vecht voor vrijheid, voor sommige rechten en vrijheden. En voor welke rechten en vrijheden vechten mensen eigenlijk? En het is juist voor de Creatieve Maatschappij: waar iedereen gelijk en vrij is, waar geen misdaad is.

Mensenrechten en vrijheden in de creatieve maatschappij

De tekstversie van het programma ‘De Creatieve Maatschappij’. Deel 2

Laat een commentaar achter

Opmerkingen (1)

  • Angela
    28.09.2020   |   15:40
    Een Ideale Maatschappij of ik zou het noemen: een maatschappij van gelukkige mensen. Ik geloof dat het mogelijk is. Ooit geloofden mensen niet dat ze konden vliegen, maar nu vliegen we en denken niet dat het ooit gewoon iemands idee was. Het is goed dat iemand over een betere maatschappij zelfs durft te denken, ondanks de chaos en negativiteit in de huidige consumptiemaatschappij. En als er al een idee en zelfs manieren zijn om dit idee te implementeren, dan zullen we binnenkort in zo’n maatschappij kunnen leven, als we dat willen. Hoe vreugdevol! Het is zoals een lichtstraal in een donkere lange tunnel.