Logo Creative Society КРЕАТИВНО
ОПШТЕСТВО
Придружи се

ИДНИНАТА НА ЧОВЕШТВОТО:КАКВА ЌЕ БИДЕ, ЗАВИСИ ОД СЕКОЈ

Конференција: КРЕАТИВНО ОПШТЕСТВО. ПАТ КОН ПОСТИГНУВАЊЕ 15 Мај 2021

Секој човек сака да биде среќен. Но, дали можеме да го наречеме нашето општество среќно? Секој од нас сигурно би сакал да живее во свет каде што ние, нашето семејство и сите луѓе сме навистина среќни. Сепак, каков свет гледаме денес? Каква иднина сакаме за човештвото?

CREATIVE SOCIETY. WAYS TO ACHIEVE IT

Реалноста на нашето време: воени закани и конфликти, геополитички тензии, милиони бегалци, деца кои умираат од глад, економски кризи - и сето тоа е против позадината на рапидно растечките климатски катастрофи, кои се спротивставуваат на човештвото со клучниот избор помеѓу опстанокот или смртта на цивилизација.

Сето ова е резултат на потрошувачкиот формат на општеството. Дали е ова светот за кој сонуваме? Дали е ова иднината што ја сакаме за нашите деца и внуци? Дали е овој свет во кој ние самите сакаме да живееме?

НО ЧОВЕКОТ ИМА ШАНСА

Единствена манифестација од светски размери „КРЕАТИВНО ОПШТЕСТВО. ПАТ КОН ПОСТИГНУВАЊЕ“ на 15.Мај 2021 година, на платформата на Меѓународното Јавно Движење АЛАТРА, ќе обедини луѓе од 180 земји во светот во една онлајн видео конференција на отворен глобален дијалог:

„Дали сакаме креативно општество? Каква иднина предвидуваме за човештвото?“

Овој глобален настан 15 Мај 2021 ќе присуствуваат стотици иљади луѓе, вклучувајќи дипломати, лидери на разни меѓународни и непрофитни организации, политичари, научници, претставници на мас-медиуми и културен сектор, како и социјално активни луѓе од различни земји. Интерактивното видео емитувано во реално време со истовремен превод на различни јазици во светот, ќе им овозможи на луѓето од различни континенти да имаат дијалог во живо.

На оваа историска меѓународна видео конференција, илјадници луѓе од целиот свет ќе имаат можност да се обединат и да ги споделат своите мислења и ставови за тоа како треба да биде иднината на нашето човештво.

CREATIVE SOCIETY. WAYS TO ACHIEVE IT

Настанот од 15 мај 2021 година е следниот чекор по првата светска конференција "ОПШТЕСТВО.ПОСЛЕДНА ШАНСА" одржана на 11 Мај 2019 година. На конференцијата, луѓето ги изразија најострите теми на нашето време и вистината што го разбуди светот.

Луѓето разбраа: за светот навистина да се промени на подобро, потребно е да се промени самиот формат на светското општество од потрошувач во креативен, и да се промени мирно.И само самите луѓе можат да го сторат тоа. Денес, за нас како луѓе е исклучително важно да ја предвидиме заедничката иднина во која сакаме да дојдеме како едно човечко семејство.

Резултатот од меѓународната конференција на 11-ти Мај 2019 година беше голем светски бран на последователни меѓународни видео-конференции, бројни тркалезни маси, интервјуа со експерти од различни области, како и истражувања од големи размери на социјално видео на тема: „Дали ни е потребно Креативно Општество и како го предвидуваме тоа?“

Енергичната активност на луѓето ширум светот покажа во пракса дека сите можеме да се обединиме за заедничка креативна цел, ако не ја префрлиме одговорноста кон никого, и почнеме да создаваме заедно, за доброто на сите жители на планетата Земја.

Конструктивните промени започнуваат со одлука на луѓето, а оваа одлука станува почеток на иднината!

Голема видео конференција на 15-ти мај 2021 година ќе ја организираат самите луѓе во нивните земји и региони!

Меѓународна конференција „КРЕАТИВНО ОПШТЕСТВО. ПАТ КОН ПОСТИГНУВАЊЕ“ на 15 Мај 2021 година. Иднината на човештвото е во ваши раце. Обединете се и создадете!
I.M.Danilov

„Ние веќе би живееле во креативно општество денес, ако започнавме да дејствуваме вчера. И, ќе започнавме да дејствуваме вчера, ако почнавме да зборуваме за тоа, ден пред вчера“.

/И.М. Данилов/