Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

Drošība ikvienam cilvēkam ir iespējama tikai Radošā sabiedrībā

2020. gada 29. oktobris
Komentāri


Drošība katram cilvēkam ir iespējama

Drošība ir cilvēka normālas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Drošības klātbūtne ir nepieciešams faktors cilvēku fiziskās un psiholoģiskās veselības uzturēšanai, tā veicina indivīda pilnīgu mijiedarbību ar sabiedrību.

Cilvēki tērē milzīgas naudas summas, laiku un dzīvības enerģiju, lai nodrošinātu drošību. Bet, ņemot vērā patērētāju attiecību formātu sabiedrībā, kas rada un uztur apstākļus pastāvīgiem konfliktiem, vardarbībai, slimībām, kīzēm, patiesībā ir nereāli nodrošināt pilnīgu drošību ikvienai personai. Ko mēs redzam visur pasaulē? Nepārtraukti kari, laupīšanas, slepkavības, katastrofas, noziegumi un nemieri, turklāt vēl pandēmija un krīze. Pastāvīga ekonomiskā nestabilitāte veicina zemu iedzīvotāju dzīves līmeni un ir tikpat spēcīgs psiholoģisks faktors, lai radītu nemierus masu starpā. Šī ir tikai neliela daļa no milzīgā precedentu skaita, kas apdraud miljardiem cilvēku dzīvību.

Drošības zona ietver sevī cilvēka pamatvajadzību nodrošināšanu. Attiecīgi, viens no drošības pamatkritērijiem ir mājokļu pieejamība. Mūsdienās patērētāju sabiedrībā ir mākslīgi radīti apstākļi, saskaņā ar kuriem persona pusi dzīves pavada mājokļa iegādei, bet nākamo dzīves pusi pavada tā uzturēšanai, nodokļu maksāšanai, parādu dzēšanai. Pastāvīgu neērtību piedzīvošana, neapmierinātība ar apkārtējo realitāti, nespēja nodrošināt pamatvajadzības stimulē iedzīvotāju rūpes par savu nākotni, pastāvīgas sacīkstes par kapitāla uzkrāšanu, liekot vēl vairāk ienirt nebeidzamā parādu atkarības lokā. Tajā pašā laikā, neskatoties uz visiem milzīgajiem centieniem, laiku un naudu, cilvēkiem nav garantijas par viņu īpašuma saglabāšanu.

Tikpat svarīgs drošības kritērijs ir veselības saglabāšana un uzturēšana kā cilvēka normālas dzīves neatņemams faktors. Un šeit mēs pieskaramies nožēlojamajam un dažreiz necilvēcīgajam medicīnas līmenim.

Ir zināmi daudzi pavirši medicīniskās aprūpes gadījumi, kad tiek noteikta nepareiza diagnoze, kad tiek veiktas nepamatotas operācijas, kas noved pie neatgriezeniskām sekām, pie invaliditātes uz mūžu, kad ārstēšanas kursu izvēlas no ārstu personiskā labuma pozīcijas, nevis lai sasniegtu pacientam nepieciešamo pozitīvo rezultātu. Daudzās valstīs, kur medicīniskā aprūpe ir tieši atkarīga no veselības apdrošināšanas, ja tādas nav, personai netiks sniegta nepieciešamā palīdzība. Bieži patērētāju sabiedrībā, ja diagnostika un ārstēšana nav ekonomiski izdevīga, speciālistiem ir vienaldzīgs pacienta tālākais liktenis, pat ja draud nāve. Pārsvarā tie cilvēki, kuri nevar atļauties apdrošināšanu, ir atstumtie sabiedrības slāņi. Maksājums par medicīnisko aprūpi bez apdrošināšanas vai maksājums par pašu apdrošināšanu viņiem ir vienlīdz finansiāli neiespējams. Tas nozīmē, ka patērētāju sabiedrībā netiek novērtēts vissvarīgākais – cilvēka dzīvība!

Patērētāju sabiedrībā netiek cienīts pats svarīgākais – cilvēka dzīvība!

Kas notiek farmācijas nozarē? Zāļu cenas ir ļoti augstas. Ar vienu aktīvo vielu tiek izlaists milzīgs skaits dažādu zāļu, un daudzas no tām ir neefektīvas vai darbojas tikai placebo līmenī. Daudziem medikamentiem ir nopietnas, veselībai ļoti kaitīgas blaknes, kuru sekas netiek konstatētas uzreiz, bet pēc dažiem gadiem. Zāļu cenas ar vienu un to pašu aktīvo sastāvdaļu atkarībā no uzņēmuma nosaukuma un ražotāja valsts, pateicoties reklāmai, tiek uzpūstas desmitiem vai pat simtiem reižu, neskatoties uz to, ka pati aktīvā sastāvdaļa maksā burtiski centus. Patērētāju attiecību formātā cilvēku veselība un drošība pat netiek ņemta vērā, daudziem personīgā peļņa ir svarīgāka nekā cilvēku dzīvību glābšana. Līdzīgu merkantilu, cinisku pieeju var redzēt arī citās sfērās, kas saistītas ar cilvēka dzīvi.

Daudzu pasaules pilsētu inženiertehniskā un sociālā infrastruktūra ir nolietota, un tā ir kā laika bumba ar pēkšņu efektu. Neskatoties uz daudzajiem savu laiku nokalpojušajiem infrastruktūras objektiem, sabiedrība lielu uzmanību pievērš ēku, tiltu, ceļu, uzņēmumu un citu tehnosfēras objektu stāvoklim tikai, kad pēkšņi notiek negadījums, proti, katastrofas gadījumā, nevis lai to novērstu.

Tikpat svarīgs punkts ir ceļu satiksmes negadījumi. Mūsu sabiedrībā likumdošanas līmenī pastāv likumu kopums, tiek formulēti ceļu satiksmes noteikumi, tiek noteikta administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu. Tajā pašā laikā ceļu satiksmes negadījumos mirstības līmenis visā pasaulē vidēji ir 1,25 miljoni cilvēku un cietuši 30–50 miljoni cilvēku gadā. Atbildība par bīstamu situāciju izraisīšanu uz ceļiem ir, bet nav faktoru, kas mudina gan autovadītājus, gan gājējus ievērot likumus. Cilvēkiem ir formāla izpratne par naudas soda samaksu, bet nav nepieciešamās izpratnes par atbildību un draudu radīšanu citu cilvēku drošībai.

Vēl viens būtisks faktors ir noziedzības esamība. Kā rāda dažādu organizāciju, kas cīnās ar noziedzību, starptautiskā prakse, nekādi uz papīra izteikti cilvēcīga taisnīguma mērķi, nekāda speciālistu profesionalitātes uzlabošana, nekādi oficiāli skaļi paziņojumi par visaugstākajiem taisnīguma standartiem praktiski nedarbojas mūsdienu pasaulē, kas vērsta uz savtīgumu un jebkāda veida iedzīvošanos uz citu rēķina. Starptautiskajās deklarācijās jēdziens "noziedzība" tiek pasniegts kā drauds likuma un kārtības uzturēšanai, bet ne kā drauds iedzīvotāju dzīvībai un veselībai.

Cilvēkus, kas izdara noziegumus, virza dažādi motīvi, un, kā sākotnēji šķiet, to veicina daudzi faktori. Bet kāds tam ir patiesais iemesls? Pēc kā cilvēks vadās šādās situācijās? Kāpēc pat iespējamais sods viņu neaptur? Kas vairākumā daudzus mudina uz nelikumīgām darbībām, kad pārkāpj likumu un kārtību un vēl rada draudus citu dzīvībai? Bieži vien galvenais iemesls tam ir vajadzība un nabadzība, ko rada tas pats bēdīgi slavenais patērētāju attiecību formāts, nepieciešamība izdzīvot, nevienlīdzības esamība, patērētāja paradigmas uzspiešana, kas šodien ir sasniegusi savu dzīvnieciskā zemiskuma virsotni, kas ir visu cilvēces problēmu pamatcēlonis. Patērētāja formāta paradigma vidusmēra cilvēkam sola tikai ilūziju par cerību uz komfortu un drošību. Mēs novērojam līdzīgu ainu jebkuras valsts iekšpolitikā un valstu starptautiskajās politiskajās attiecībās.

Šodien pasaulē ir radītas daudzas tās vai citas valsts nacionālās drošības koncepcijas. Politiskās sistēmas augšējie slāņi informē masas par nepieciešamību stiprināt valsts spēkus un varenību kā par svarīgu faktoru savas valsts pilsoņu drošības garantēšanā no iespējamiem ārējiem agresoriem. Bet kas ir valsts spēks un varenība patērētāju attiecību formāta sabiedrībā, un uz ko tā ir mērķēta? Progresīvo valstu spēks un varenība ir jaunāko ieroču klātbūtne, progresīvi zinātniski un tehnoloģiski sasniegumi militārajā sektorā, masu iznīcināšanas ieroču, tostarp kodolieroču, glabāšana. Patiesībā to visu daži cilvēki vada, lai iznīcinātu citus. Vai instruments, kas palīdz iznīcināt miljardiem cilvēku, ir cilvēku drošības garants? Lai viņi vēl vairāk nostiprinātu varu un sasniegtu noteiktus mērķus, parastos pilsoņus neuzskata par cilvēkiem, bet tikai par nepieciešamiem resursiem, kas līdzvērtīgi materiālajiem un ekonomiskajiem resursiem.

Teorētiski konkrētas valsts militārais dienests tiek aicināts  aizstāvēt tautu. Bet problēma slēpjas faktā, ka jebkuras valsts iedzīvotāji pārstāv tikai nelielu daļu no milzīgās 8 miljardu sabiedrības. Attiecīgi vienas valsts militārais dienests var būt vērsts pret citas valsts dienestu kā pret ārēju ienaidnieku, kas nevis stiprina cilvēci, bet gan to sadala un padara vājāku. Iedzīvotājiem šādas darbības tiek piedāvātas no pozīcijas, kas it kā "aizsargā viņu drošību, brīvību un tiesības". Bet, ņemot vērā visu militāro iejaukšanās gadījumu skaitu vēsturē jebkura laba mērķa sasniegšanai (ieskaitot brīvības aizsardzību, demokrātijas veicināšanu, humanitārisma ieviešanu, pretterorisma ieviešanu), nekur cilvēki nekad nav saņēmuši ne brīvību, ne vēl jo vairāk drošību, tik vien kā zaudētu veselību, zaudētus mājokļus un milzīgu zaudēto cilvēku dzīvību skaitu.

Taču kā ir teikts 3. Radošas sabiedrības pamatā — Cilvēka drošība: "Nekam un nevienam sabiedrībā nav tiesību radīt draudus cilvēka dzīvībai un brīvībai!"

Cilvēka drošība

Cilvēka drošība

Nekas un neviens sabiedrībā nav tiesīgs radīt draudus cilvēka dzīvībai un brīvībai!

Katram cilvēkam tiek garantēta bezmaksas dzīves pamatvajadzību nodrošināšana, ieskaitot pārtiku, mājokli, medicīnisko aprūpi, izglītību un pilnu sociālo nodrošinājumu.

Zinātniskajai, rūpnieciskajai un tehnoloģiskajai sabiedrības darbībai jābūt vērstai vienīgi uz cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Garantēta ekonomiskā stabilitāte: nav inflācijas un krīzes, stabilas un vienādas cenas visā pasaulē, vienota valūta, fiksēta minimāla nodokļu aplikšana vai to neesamība.

Cilvēka un sabiedrības drošību no jebkādiem draudiem nodrošina vienots globāls ārkārtas reaģēšanas dienests.


Patērētāju formātā katrai personai nav reāli garantēta drošība. Šis attiecību formāts visu sešu tūkstošu gadu pastāvēšanas laikā ir balstīts uz verdzību, asinīm un vardarbību. Cilvēki izjūt nedrošību un bailes, dzīvojot saskaņā ar šīs necilvēcīgās patērētāju pasaules likumiem. Ikviens  mēģinot pasargāt sevi, izveido savu personīgo drošības zonu, tādējādi iekapsulējas no nemieru pilnās ārpasaules. Jebkādu iejaukšanos cilvēku dzīvē viņi uztver kā iejaukšanos viņu drošībā. Šāda iekapsulēšanās noved pie cilvēces noslāņošanās un neparedzētu situāciju gadījumā - agresīva un naidīga cilvēku noskaņojuma izrādīšanu vienam pret otru. Patērētāja formāts apzināti pievērš indivīda uzmanību tikai sev pašam. Ikviens cenšas saglabāt un nodrošināt, pirmkārt, savu dzīvi, bieži atstājot novārtā cita dzīves vērtību. Tādi jēdzieni kā "viena sabiedrība", "viena ģimene" ir mākslīgi izslēgti īpaši izveidotos necilvēcīgos apstākļos, kuros eksistē miljardiem cilvēku un kuru ikdienas dzīve ir pakļauta daudzām briesmām.

Bet patiesībā drošības zonā jāatrodas visai cilvēces ģimenei. Katram atsevišķi radīt reālu drošību nav iespējams. Proti, visas cilvēces kopības pakāpe nosaka katra Cilvēka drošības pakāpi. Vienotai cilvēciskajai sabiedrību jākalpo par atbalstu katrai Personai. Tas ir vienīgais veids, kā izveidot reālu drošu vidi visiem cilvēkiem. Patērēšanas formāta sabiedriskajās attiecībās ar necilvēcīgu attiecību popularizēšanu un dzīvniecisko instinktu aktivizēšanu cilvēkos, kas tamlīdzīgs nevar tikt realizēts. Vitāli nepieciešamā cilvēces apvienošana vienā ģimenē ir iespējama tikai uzbūvējot jaunu Radošu sabiedrību. Tikai šāda radoša paradigma, kuras pamatā ir apvienošanās un konsolidācija, var izslēgt jebkādus precedentus un draudus katra cilvēka dzīvībai un brīvībai uz Zemes.

Vienota cilvēku sabiedrība

Sabiedrības sašķeltība un pastāvīga valstu konfrontācija patērētāju attiecību formātā ir neizbēgama. Attiecīgi, valstu starpā vienmēr pastāv konfliktu risks, kas bieži kļūst par bruņotu konfrontāciju starp to militarizētajiem dienestiem un rezultātā noved pie karadarbības un nevainīgu cilvēku nāves. Pamatojoties uz to, vienīgais veids, kā novērst šādus precedentus, kas apdraud cilvēku dzīvības, ir dažādo militāro dienestu pārformatēšana vienotā pasaules dienestā, kas patiešām būtu iedzīvotāju mierīgas dzīves cietoksnis.

Vienota globāla ārkārtas reaģēšanas dienesta klātbūtne Radošajā sabiedrībā ir būtiska, lai garantētu ikviena cilvēka aizsardzību. Tas novērsīs mākslīgi radīto, kā tagad, "ārējo ienaidnieku" un apvienos sabiedrību pret reālām briesmām. Tas palīdzēs saglabāt vērtīgus resursus un ļaus tos novirzīt reālu aktuālu problēmu risināšanai, novērst daudzu negadījumu rašanos, saglabāt miljoniem un miljardiem cilvēku dzīvību! Pat bīstamas situācijas gadījumā, izmantojot vienu globālu dienestu, būs viegli apvienot nepieciešamos līdzekļus, speciālistus un aprīkojumu vajadzīgajā vietā un ātri novērst radušās briesmas. Cilvēki, kuriem patīk risks, varēs izmantot savus talantus un spējas, nevis kalpojot tiem dažiem, kuri vēlas realizēt savus savtīgos plānus citu rokām, bet gan godīgā un cēlā sabiedrības aizsardzībā. Ikviens, kurš vēlas godam iestāties par cilvēku aizsardzību, būs cilvēka drošības un godīga taisnīguma garants. Šādu cilvēku kalpošana būs godājama, novērtēta un atbalstīta visā sabiedrībā.

Plānveida ekonomikas klātbūtne radošā sabiedrībā radīs nepieciešamo ekonomisko stabilitāti, kas savukārt noteikti novērsīs jebkādu krīžu un inflācijas rašanos. Sabiedrības vienotība ļaus izveidot komunikāciju un loģistiku. Pateicoties tam, radošā sabiedrībā neviens neizjutīs trūkumu, jo viss, kas nepieciešams cilvēka dzīvei, ikvienam būs pieejams jebkurā pasaules vietā ar stabilām un visur vienādām cenām. Savukārt garantēta labklājība un stabilitāte ikviena cilvēka dzīvē novērsīs nelikumīgu darbību precedentus un radīs labvēlīgu vidi personības attīstībai. 

Mūsdienu sabiedrība saskaras ar globālu izaicinājumu – visas cilvēces izdzīvošanu. Miljardu cilvēku patiesai drošībai un viņu dzīvību saglabāšanai sabiedrībai ir nepieciešama pāreja uz radošu formātu. Radošas sabiedrības 8 Pamati ir nepieciešamais pamats jauna dialoga veidošanai, meklējot veidus, kā glābt mūsu civilizāciju. Radošajā sabiedrībā tiek garantēti preventīvi pasākumi, lai visiem nodrošinātu iztiku, drošību un vienlīdzību.

Izvēle starp cilvēci iznīcinošo attiecību formātu un cilvēci atjaunojošo radošo attiecību formātu ir pēdējā cilvēces iespēja tās izdzīvošanas jautājumā: vai nu nāve, vai Dzīve. Vai nu mēs nododam sevi, savus pēcnācējus, izbeidzot mūsu cilvēces pastāvēšanu, vai arī mēs realizējam Radošu sabiedrību. Patērēšanas formātā cilvēce jau ir sasniegusi savu maksimālo pašiznīcināšanās punktu, un tā tas nevar turpināties. Bet kāds būs rezultāts – tas ir atkarīgs no mums. Ir pienācis laiks izlemt mūsu kopīgo likteni. Tas atkarīgs no katra! Un to noteiks gan darbība izvēlētajā virzienā, gan bezdarbība. Un šeit vienādi liela atbildība gulstas uz katru no mums. Ir pienācis laiks pozitīvām pārmaiņām, personīgai sevis pārveidošanai un globālām pārmaiņām sabiedrībā! Mums visiem jāsaprot, ka: vai nu tagad, vai nekad!Stabilitāte un drošība

Vai tu vēlies dzīvot uzticamā stabilitātes un drošības pasaulē, kur nekad nedzirdētu vārdu "karš"? Vai tu vēlies garantēt saviem bērniem drošību? Vai tu vēlies patiesi laimīgu Radošo sabiedrību ar vienlīdzīgām iespējām visiem? Mūsdienās Radoša sabiedrība ir būtiska, vitāla nepieciešamība katram saprātīgam mūsu planētas iedzīvotājam! Nepieciešamība pēc Radošas sabiedrības ir katra cilvēka būtība, kas nav vienaldzīgs pret savu un savu bērnu nākotni. Mums visiem tikai jāatceras, ka mūsu spēks ir vienotībā! Cilvēki, kuri vēlas labāku pasauli, ir pārliecinošs vairākums. Tiklīdz mēs apvienosimies un sāksim darboties jaunajā mūsu civilizācijas attīstības radošajā vektorā, sapņu sabiedrība iestāsies pavisam drīz. Mēs to viegli varam izdarīt, ja katrs no mums veiks savu izvēli ar reālu rīcību jau tagad! Ja cilvēki izvēlēsies Radošo sabiedrību, neviens vairs mums nemelos, neviens nespēs mūs pievilt un manipulēt. Tikai Radošā sabiedrība ir tas spēks, kas spēj izvest cilvēci no krīzes un sniegt risinājumus uzkrātajām sabiedrības problēmām. Kopā mēs spēsim izturēt visus pārbaudījumus un iegūt jaunu drošības, attīstības un labklājības pasauli. Turpmākais cilvēces liktenis ir atkarīgs no mums katra!

Alekss Frīdmans

Atstāt komentāru