Logo Creative Society RADOŠA
SABIEDRĪBA
Pievienoties

BADS un NABADZĪBA. Ko darīt?

2021. gada 8. maijs
Komentāri
BADS un NABADZĪBA. Ko darīt?

Šodienas patērētāju pasaule – tā ir diskrimināciju pasaule, cilvēktiesību pārkāpumi, ļoti smags miljardu cilvēku stāvoklis. Lielākā daļa no tiem atrodas dažādās pasaules malās un nav spējīgi apmierināt dzīvošanai svarīgas pamatvajadzības. Šodien sabiedrības priekšā ir tādi jautājumi kā bads, nabadzība, ekonomiskā un humanitārā krīze, katastrofāla pārtikas trūkuma problēma. Pēdējo gadu desmitu sasniegumu realitāte tiek pasniegta skaisti tikai starptautiskajos ziņojumos un deklarācijās, bet skaitļi liecina par citu.

Pasaule saskārās ar asu pārtikas trūkumu. Vai jūs zināt, ka katru gadu vairāk nekā 9 miljoni cilvēku mirst no bada un no tā izrietošām slimībām? Neskatoties uz reālu cilvēku izdzīvošanas ainu, sabiedrībai tiek veidots viedoklis, ka mūsdienu organizācijām it kā izdodas cīnīties ar badu un nabadzību. Pretēji atskaitēm un oficiāliem starptautiskiem ziņojumiem par doto problēmu risinājumiem, patiesībā problēmas nav atrisinātas. Gluži pretēji, pēdējās desmitgades statistika liecina par nelabvēlīgu progresiju.

Pasaule saskaras ar nopietnu pārtikas trūkumu

Saskaņā ar ANO datiem, piecu gadu laikā no 2014. līdz 2019. gadam, izsalkušo skaits pasaulē ir pieaudzis par vairāk nekā 60 miljoniem. Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem laika periodā no 2017. līdz 2018. gadam izsalkušo skaits pārsniedz 820 miljonus (tas ir katrs 9. cilvēks pasaulē). Situācija strauji pasliktinājās 2020. - 2021. gadā, kad pasaule saskārās ar SARS-CoV-2 vīrusu. Koronācijas infekcijas pandēmija COVID-19 izraisīja ļoti negatīvas sociāli ekonomiskas sekas visā pasaulē. Pasaules sabiedrība pārdzīvo globālo ekonomisko krīzi, milzīga uzņēmumu skaita slēgšanu, daudzu darba vietu samazināšanu un daudzas citas no šī izrietošās problēmas. Nabadzības un bada rādītāji strauji pieaug.

Pārtikas krīzes jautājumā sliktāka situācija tiek novērota Āfrikas un Āzijas reģionos, īpaši vietās, kur notiek militārās darbības. Militārie konflikti izraisa daudzus postījumus. Nereti gadījumi, kad tika sagrauta pilsētas infrastruktūra, tai skaitā vietas ar dzeramā ūdens un pārtikas krājumiem (tie paši tirgi un fermas), kas ļoti pasliktināja jau bez tā vietējo iedzīvotāju nelabvēlīgo stāvokli.

Lielākā daļa cilvēku kļūst par bēgļiem vai nu kara dēļ, vai globālo klimata pārmaiņu seku dēļ, un ir spiesti izjust nepieciešamību pēc jumta virs galvas, kvalitatīvajā pārtikā un medicīniskajā aprūpē. Daudziem mūsdienās nav ko ēst, bet daudziem dažādu iemeslu dēļ nav kur dzīvot. Nepietiek ar to, ka patēriņa formātā cilvēki ir atstāti paši ar sevi, viņiem ir liegti kaut kādi apstākļi un iespējas veidot stabilu drošu dzīvi. Šajā “progresa gadsimtā”, mūsu “mūsdienu laikmetā” miljardiem Zemes iedzīvotājiem nav no kurienes un nav no kā gaidīt palīdzību. Patēriņa un pašbagātināšanas sabiedrībā dominē dzīvnieku pasaules likumi, nevis cilvēku, kā vajadzētu būt civilizētā sabiedrībā.

Miljardiem cilvēku uz planētas Zeme nav kur un pie kā meklēt palīdzību

Bet kā ar humānajiem atbalstiem, labdarības fondiem, starptautiskajām pārtikas programmām un tamlīdzīgi? Dažādās organizācijās pastāv uzrakstīti plāni, lai pakāpeniski samazinātu izsalkušo skaitu, bet arī to realizāciju dažādu iemeslu dēļ vilcina daudzus gadu sesmitus. Finanses, kuras oficiāli tiek iedalītas problēmu risināšanai, neietekmē lietu stāvokli un, vēl ļaunāk, lielākoties nenonāk līdz galamērķiem. Patēriņa formātā, kur dominē rūpes tikai par sevi, neviens nav atcēlis visur esošo korupciju, birokrātiju un līdzekļu izšķērdēšanu.

Proti, patiesībā neviens netiecās likvidēt badu un nabadzību pilnībā. Starptautiskajos ziņojumos atrodami tikai paziņojumi par kustību pareizajā virzienā bez jebkādas konkrētības, paziņojumi par nepieciešamību meklēt efektīvākus pasākumus, par detalizētāku problemātikas analīzes svarīgumu, kam noteikti jāpalīdz sabiedrībai nākotnē rast problēmu risināšanas veidus. Tajā pašā laikā tajos pašos ziņojumos sastopam daudzus “iemeslus”, kāpēc izvirzītajos termiņos uzlabojumu nav un kāpēc notiek situācijas pasliktināšanās pretēji paredzētajiem rezultātiem. Patiesībā situācijas pasliktināšanās notiek tikai viena iemesla dēļ, kas skar globālo vispārcilvēcisko eksistences faktoru, – tas ir patērētāju attiecību formāts, kas pasaulē dominē pēdējos 6 000 gadus.

Patērētāju formāts rada apstākļus, lai sabiedrībā būtu izsalkušie, nabadzīgie, trūcīgie. Kamēr globāli pati sabiedrība nemainīs savas attīstības vektoru no necilvēcīgā patēriņa uz radošo, kad dominēs cilvēcīgums, savstarpējā cieņa, labestība, rūpes par tuvāko, nekādi citi mēģinājumi nespēj pilnībā likvidēt badu, nabadzību un citas mūsdienu sabiedrības problēmas. Trūcīgo un slimo neesamība nav iespējama pasaulē, kurā pastāv hierarhisks paaugstinājums, dominēšana, dalījums nabadzīgajos un bagātajos, jo šādā sabiedrībā nav vietas vissvarīgākajam – cilvēciskās dzīvības vērtībai, vienlīdzībai un katra brīvībai.

r jāmaina sabiedrības attīstības vektors

Patērētāju pasaulē ir pieņemts klusēt par tās vai citas valsts pilsoņu izdzīvošanas reālo situāciju. Masu informācijas līdzekļos tās vai citas ziņas tiek pasniegtas atbilstoši vispārpieņemtajai dominējošajai rīcības un viedokļu politikai, afišējot tikai noteiktu informāciju zem noteikta redzes leņķa, stāstot tikai par “daudz svarīgākiem” jautājumiem, nevis, piemēram, par iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanu. Nabadzības reālos skaitļus neviens nestāsta. Neafišējas arī tas fakts, ka slimības un mirstības cēlonis no bada ne vienmēr slēpjas pašā pārtikas neesamībā, bet bieži vien iedzīvotāju līdzekļu neesamība, lai to iegādātos. Ārējais tēls, reputācija un starptautiskais viedoklis ir daudz vērtīgāks par cilvēku dzīvībām. Daudzās valstīs pilsoņi ir spiesti pārtikt no ļoti zemas kvalitātes pārtikas, tāpēc arī cieš no dažādām slimībām. Cilvēciskās dzīvības vērtība neatrodas pirmajā vietā, nav dominējoša un neatrodas mūsdienu sabiedrības pamatā. Lai cik humāni būtu uz papīra deklarētie likumi par cilvēktiesībām un brīvībām, tie neatrod savu praktisko realizāciju patēriņa pasaulē, kur dominē egoistiskais domāšanas formāts.

Mēs stāstām par tehnisko progresu, par zinātniskajiem atklājumiem, par militāro progresu (jaunākiem bruņojumiem un tamlīdzīgi), bet tikt galā ar nabadzību un badu nevaram. Sacensība patēriņa formātā notiek no pozīcijas, kurš krutāks, kam ieroči jaunāki un tehnika ātrāka, kam ir lielāka ietekme, proti, vara, bet ne ar to, kam mazāk izsalkušo un vairāk veselo. Bada statistika mūsdienās tiek uztverta kā skaitļi, bet aiz šiem skaitļiem stāv reālu cilvēku dzīvības, kuri neviļus nonākuši mākslīgi radītajos cīņas apstākļos par eksistences iespēju. Vēl ļaunāk – patērētāja formātā neviens nav apdrošināts no tā, ka nenonāks viņu skaitā.


Patērētāju formātā neviens nav pasargāts no tā, ka rīt būs starp izsalkušajiem

Iedzīvotāju skaita samazināšana 

Šādā kontekstā gribas atzīmēt vēl vienu ne mazāk svarīgu faktoru, kas tiek novērots ne vienu desmitgadi vien, un tiek aktīvi popularizēts. Saskaņā ar vispārizplatīto viedokli, galvenais bada un tīrā dzeramā ūdens trūkuma cēlonis it kā esot demogrāfija. Iedzīvotāju skaita palielināšanās faktors pasaulē rada bažas daudzās valstīs, valdībās, sabiedriskajās organizācijās. Pasaule tuvojas it kā pārāk lielam cilvēku skaitam uz planētas. Arvien biežāk skan apgalvojumi, ka tuvākajā laikā cilvēci sagaida vēl globālāka demogrāfiskā krīze. Tas tiek skaidrots ar to, ka nenoturamais iedzīvotāju pieaugums izraisa pārmērīgu dabas noslogojumu, tās resursu izsmelšanu.

Šādu hipotēžu popularizēšana sabiedrību noved pie secinājumiem, ka, ja šodien nesamazināt iedzīvotāju skaitu, tad drīzumā neierobežotais pieaugums izraisīs planētas resursu izsīkšanu, ekoloģijas pasliktināšanos un, kā rezultātā, pārtikas totālo trūkumu un vispasaules badu. Akcents tiek likts sabiedrībai uz izdzīvošanu, uz nāves bailēm, kas mudina daudzus, neiedziļinoties, nepētot šo problēmu, piekrist šāda veida teorijām. Bet īstenībā notiek spekulācija par šo tēmu, lai attaisnotu un piesegtu necilvēcīgo darbību, kas vērsta pret daudzu miljonu cilvēku dzīvībām, kas mūsdienās raksturīga patēriņa anticilvēciskajai pasaulei.

Mēdz būt gadījumi, kad bada precedentiem ir pilnīgi dabiski iemesli, kas nav atkarīgi no cilvēciskās darbības (piemēram, tie paši laikapstākļi, kas ietekmē ražas daudzumu, pēkšņas dabas kataklizmas: viesuļvētras, sausums, plūdi utt.) Bet pat šajā gadījumā, ja cilvēki dzīvotu Radošā sabiedrībā, tad šī problēma tiktu viegli atrisināma ar citu labvēlīgāku reģionu palīdzību, jo Radošā sabiedrībā pirmajā vietā atrodas katra cilvēka dzīvības vērtība un sabiedrības vienotība.

Patērētāju pasaulē dažādu bruņotu konfliktu norise mākslīgi ir radījusi vairumu precedentu pārtikas trūkumam un pastiprina pārtikas krīzi noteiktos reģionos tik ļoti, ka lielākā daļa šo reģionu joprojām atrodas līderu skaitā pēc izsalkušo skaita pasaulē. Kā mēs redzam, iedzīvotāju skaita pieaugums ir nelabvēlīgs ne jau ekoloģisko problēmu dēļ. Iemesls slēpjas globāli necilvēcīgā savstarpējo attiecību formātā. Jo, kad tiek propagandēta sabiedrības šķelšana un zemiskās dzīvniekās īpašības, un tajā pašā laikā par diktatoru kalpo patērētāju formāta ideoloģijas tirānija, tad tas viennozīmīgi noved pie naida, bruņotiem konfliktiem, kariem, kas ir daudzu citu sabiedrības problēmu cēlonis.

Iemesls visā pasaulē slēpjas attiecību necilvēcīgajā patērētāju formātā.

Korupcijas sakne 

Patērētāju formāts liek trūcīgajiem rīkoties pretlikumīgi kā pēdējo izdzīvošanas iespēju. Principā vairumā gadījumu tā arī veidojas noziedzība un konflikti. Pat valstīs ar vislabāko ekonomikas līmeni cilvēki, kas atrodas aiz nabadzības robežas, ir izslēgti no dotās valsts sociālās sistēmas un daudzos aspektos ir iekļauti tikai preču ražošanā. Tie ir cilvēki, kuriem nav rītdienas, kuriem nav garantijas nākotnei, kuriem nav garantijas pat uz maizes gabalu. Viņiem nekas neatliek kā iet pret likumu, ja likums par viņiem neparūpējas. Īstenībā patiesā prettiesiskā darbība  ir tas, ka tiek pieļauts bads cilvēciskājā civilizācijā, jo tas ir rupjš cilvēktiesību pārkāpums, viņa dzīvības nenovērtēšana.


Patiesais pārkāpums ir tas, ka cilvēces civilizācijā tiek pieļauts bads

Cilvēce ir vienota ģimene

Cilvēkiem pēc savas dabas ir dabiski pastāvēt mierīgi. Jebkuri dalījumi un konflikti mums nav raksturīgi. Bet, ja sabiedrība badojas, ja tai ir kaut kādas vajadzības, tā darīs visu iespējamo, lai tikai izdzīvotu. Tā arī rodas (labākas dzīves meklējumos) daudzi bruņoti konflikti, sacelšanās, kari. Proti, bads un nabadzība – tas ir sava veida rīks kontrolēt masas. Izsalkušu un trūcīju pūli vajadzīgajā brīdī ir vieglāk izprovocēt un novirzīt uz vajadzīgo pusi, uz kāda plāna nepatvaļīgu izpildi, iepriekš iezīmējot cilvēkiem nepieciešamo ārējā ienaidnieka tēlu.

Pēc fakta pats bads un tā pati nabadzība – tās ir mākslīgi radītas parādības, ņemot vērā, ka pasaulē ir resursu pārpilnība. Ar tiem resursiem, kas ir mūsu planētai, mums vienkārši nevar būt nabagi un izsalkušie, it īpaši ar mūsdienu zinātniski tehnisko izrāvienu. Mūsu cilvēcei ir visas iespējas nodrošināt ar visu nepieciešamo katru planētas iedzīvotāju jau tagad! Mēs jau varētu dzīvot pārticībā un stabilitātē. Bet mūsu sabiedrībā, kas audzināta patērētāju egoistiskajā savstarpējo attiecību formātā, nav paša galvenā – sabiedrības vienotības un cilvēciskās dzīvības pamatvērtības.

Mēs jau varētu dzīvot labklājībā un stabilitātē

Mums ir mākslīgi aizvākta izpratne par vispārējo apvienošanos svarīgumu, tika sašķelta vienotā cilvēciskā ģimene. Tā vietā, lai rūpētos, palīdzētu, cienītu viens par otru, tiek popularizēta pašbagātināšanās, naidīga noskaņa, šķelšana, naids, dominēšana. Tajā pašā laikā ikviens cilvēks vēro savu apkārtējo realitāti un saprot, ka pašreizējai sabiedrībai ir ļoti nepieciešamas pamatpārmaiņas. Visi grib dzīvot labākā pasaulē. Visiem jau ir skaidrs, ka ar tādu notikumu attīstību, saglabājot patēriņa formātu, cilvēcisko kopienu sagaida drīza bojā eja. Daudzi cilvēki ir gatavi rīkoties jau tagad, bet patērētāju formāta strupceļā pagaidām vēl neredz alternatīvu. Bet alternatīva ir! Izeja ir!

Radoša sabiedrība – vienīgā izeja!

Šodien visā pasaulē notiek unikāla, ne ar ko iepriekš nesalīdzināma cilvēku apvienošanās, ar mērķi izveidot Radošu sabiedrību. Ideja par Radošas sabiedrības veidošanu radās visu tautu iniciatīvas rezultātā, cilvēku vēlmes dzīvot citādi rezultātā! Tas ir vienīgais veids, kā atrisināt visas sakrājušās problēmas. Tas ir vienīgais veids, kā pasargāt mūsu bērnus.

Radoša sabiedrība ir vienīgā izeja

Radošas sabiedrības izveidošana ir visu pasaules cilvēku nepieciešamība pēc iespējas atbrīvoties no visām patērētāju savstarpējo attiecību formāta bēdām un grūtībām. Šo krietno kopējo sapni var īstenot tikai mierīgā veidā, apvienojot cilvēci vienotā kopīgā mērķī, Radošas sabiedrības izveidošanā.

8 Radošas sabiedrības pamati

8 Radošas sabiedrības pamati ietver sevī nepieciešamo bāzes kopumu, kas atklāj Radošas sabiedrības fundamentālos pamatus. Par stūrakmeni kalpo cilvēciskās dzīvības vērtība. 8 Radošas sabiedrības pamati nosaka, kāda būs sapņu sabiedrība katram, un, jo īpaši, kā būs iespējama daudzu sabiedrisko problēmu kopīga risināšana, tai skaitā arī bada, nabadzības, augstas saslimstības, krīzes.

8 Radošas sabiedrības pamati

Nabadzības jēdziens ir tāds ekonomisks stāvoklis, kad indivīds nespēj apmierināt savas minimālās vajadzības, kas nepieciešamas dzīvošanai, veselības uzturēšanai, darbspējai. Šāda parādība ir sveša veselīgai, attīstītai sabiedrībai. Viens no galvenajiem uzdevumiem Radošā sabiedrībā būs nabadzības un bada izskaušana, vispārējā pārtikas drošības nodrošināšana.

Galvenais orientieris ir Cilvēks. Galvenā īpašība ir cilvēce

Radošā sabiedrībā tiks izveidoti nosacījumi, kas būs vērsti tieši uz katra cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanu, nevis privātpersonu bagātināšanu. Katram cilvēkam pēc dzimšanas tiesībām tiks garantēta visu dzīvei nepieciešamo pamatvajadzību bezmaksas nodrošināšana. Galvenais orientieris visās sabiedrības jomās būs Cilvēks. Radoša sabiedrība ir praksē uz cilvēku orientēta sabiedrība ar rūpēm par katru.

Galvenais orientieris ir cilvēks

Augstas tikumiskās īpašības, tādas kā cilvēcīgums, sirdsapziņa, savstarpējā palīdzība, labestība, tiks aktīvi popularizētas, radot labvēlīgu augsni dzīvei. Šī vienkāršā patiesība īstenībā ir visuzticamākais orientieris laimīgas, drošas sabiedrības veidošanā. Pati Radošās sabiedrības ideoloģija nivelē nevienlīdzību, izslēdz nabadzību, likvidē vajadzības. Mierīga, droša dzīve, stabilitāte, pilnvērtīga katras Personības attīstība, katras Personības pilnvērtīga attīstība, pārliecība par rītdienu – Radošā sabiedrībā tā būs katra cilvēka nesatricināmā realitāte.

Pienācīga darba samaksa

Zinātnes, medicīnas, tehnoloģiju un citu nozaru attīstība tiks vērsta uz visas sabiedrības attīstību, uz katra cilvēka drošu un komfortablu eksistences uzlabošanu. Stabila plānveida ekonomika, līdzvērtīgs resursu sadalījums visā pasaulē izslēdz krīžu un inflāciju rašanos, ļaus sabiedrības ekonomiskai attīstīties stabili. Dzīves kvalitāte visā pasaulē būs vienlīdz augsta. Katrai precei noieta tirgū būs sava nemainīga fiksēta cena visā pasaulē, kas pieejama visiem. Cenu paaugstināšana nebūs pieļaujama, tikai samazināšana. Attiecībā uz algām, katram amatam, profesijai būs sava attiecīgi vienāda fiksēta darba samaksa visā pasaulē. Izmaksu gadījumā cilvēkiem situācija ir pretēja – ir pieļaujama tikai darba algas palielināšana un izslēgta tās samazināšana. Nevienam nekas netrūks.

Patērētāju savstarpējo attiecību formātā sabiedrībā pasaules resursi pieder minoritātei. Droši vien nav palikušas tādas lietas pasaulē, par kurām mēs nemaksājam patērētāju sabiedrībā. Mēs maksājam (dažkārt neiedomājamas summas) par ūdeni, siltumu, pat par gaisu, un par daudziem citiem resursiem, kas ir pārpilnībā uz mūsu planētas, kuriem principā jābūt pieejamiem cilvēkiem bez maksas. Radošā sabiedrībā visi resursi piederēs sabiedrībai, nevis kādam subjektam, personai, grupai, organizācijai un tamlīdzīgi.

Pienācīgs atalgojums

Sabiedrības drošība

Tādi jēdzieni kā karš, noziedzība, bruņoti konflikti, vardarbība nebūs pieļaujami Radošā sabiedrībā. Par jebkuru precedentu radīšanu, kas apdraud cilvēka drošību, veselību, cita cilvēka dzīvību, pārkāpējs būs atbildīgs visas sabiedrības priekšā. Bet patiesībā tā pati noziedzība vienkārši nebūs iespējama Radošā sabiedrībā. Un atbilde slēpjas cilvēka vajadzību neesamībā, ar tā paša bada problēmu atrisināšanu.

Daudzi cilvēki, kuri ir nelabvēlīgā situācijā, kurus virza bads un vajadzības, nedod sev atskaiti par prettiesisku rīcību. Pilnīga un galīga problēmu atrisināšana ar badu un nabadzību visā sabiedrībā attiecīgi izslēdz pilsoņu motivāciju, kas provocē pārkāpt likumu. Šodien mums vēl kā nekad ir iespēja izveidot tādu sabiedrību, kurā noziedzības jēdziens pazudīs aiz nevajadzības, neizdevīguma. Kāpēc iet zagt, laupīt, nogalināt, ja tava dzīve ir skaista un tev viss ir? Un vēl vairāk, kā tu varēsi rīkoties prettiesiski attiecībā pret saviem draugiem, pret savu ģimeni? Radoša sabiedrība – tā ir draugu sabiedrība. Radošas sabiedrības izveidošana mums visiem nozīmēs atgriešanos uz nesen pazaudētām mājām, vienotas saliedētas ģimenes atdzimšanu, ko sauc par cilvēci.

Radoša sabiedrība ir draugu sabiedrība

Pašpārvalde

Radošas sabiedrības iekārtas būtiska atšķirība no jebkuras citas sabiedriskās iekārtas ir sabiedrības pašpārvaldes esamībā, kad indivīdi pārvalda vairākumu un kad pastāv atbildība. Katrs pilsonis varēs aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē, nozīmīgos sabiedriskos jautājumos vienlīdz ar visiem. Hierarhijas struktūras tiks likvidētas. Atbildība par sabiedrību būs uz katra cilvēka. Tieši šāds vienlīdzības pamats ļaus radīt godīgu, caurskatāmu sabiedrību, nepieļaujot korupciju, amata pilnvaru pārsniegšanu. Visa sabiedrība kontrolēs katru šūnu, katru jomu, visas svarīgās sabiedriskās lietas. Attiecīgi, lai arī kas neieņemtu kaut kādu atbildīgu amatu, viņa darbība amatā būs caurredzama visas sabiedrības priekšā.

Pašpārvalde

Neiespējamība Radošā sabiedrībā noteiktiem indivīdiem uzkundzēties neļaus notikt apmāniem, manipulēt ar vairākumu, ar viņu izvēles tiesībām. Radoša sabiedrība ar pilsoniskās kontroles esamību ir katra cilvēka interesēs, kurš vēlas uz visiem laikiem izbeigt ar meliem, korupciju, krāpšanu, sabiedrisku līdzekļu zādzību, kas šodien ēnas slēptajos patēriņa formāta procesos pastāv.

Informēšana

Daudzi nevienaldzīgi cilvēki no visas pasaules jau apvienojas ar mērķi izveidot Radošu sabiedrību. Ar katru dienu šī nevienaldzīgu, labās gribas cilvēku kustība, kuri ir gatava rīkoties un aktīvi piedalīties cilvēces liktenī, vairākkārt palielinās. Radošas sabiedrības veidošana jau notiek, un tā ir katra cilvēka, kurš rīkojas, nenovērtējamais nopelns.

Modernās tehnoloģijas ļauj paātrināt un uzlabot cilvēku sadarbības procesu pasaulē, apvienošanās un konsolidācijas procesu, ātros termiņos īstenot Radošās sabiedrības pirmo posmu – informēšanas posmu. Tieši sabiedrības informēšana šobrīd ir ļoti svarīga. Visi alkst pēc izmaiņām, vairums ir gatavi rīkoties, bet ne visi zina par reālu iespēju izveidot citu sabiedrību. No mums katra ir atkarīgs, cik ātri par to uzzinās visa cilvēce!

Radošas sabiedrības ideja ir savā ziņā unikāla

Radošas sabiedrības ideja savā ziņā ir unikāla. Nekādus pagātnes mēģinājumus pēdējo 6 000 gadu laikā, kas skar sabiedrības iekārtas maiņu un iedzīvotāju dzīves uzlabošanu, nevar salīdzināt ar ideju par Radošas sabiedrības izveidošanu. Tie nespēj īstenot viselementārāko un svarīgāko, lai izveidotu laimīgu sabiedrību, proti: pilnīgi apmierināt katra cilvēka vajadzības, garantēt vienlīdzīgus apstākļus un nepieļaut varas deleģēšanu vienību rokās. Radoša sabiedrība – tā ir mūsu nepieciešamība, tas ir mūsu glābiņš! Tā patiešām ir vienīgā izeja cilvēcei.

Kamēr mēs, katrs no mums, nerīkojamies, simtiem miljonu cilvēku ik gadu riskē nonākt uz bada robežas. Kamēr mēs neizveidosim Radošu sabiedrību, cilvēki mirst no bada, nabadzības un no tā izrietošām slimībām, būs pamesti bērni un nevienam nevajadzīgi cilvēki, būs bads, kari, krīzes un drupas, un galu galā mūsu pasaulei pienāks gals. Ne par kādu stabilitāti, ne par kādu labklājību patēriņa formātā runas nevar būt. Mūsu nākotnes iestāšanās garantija ir Radoša sabiedrība!

Mūsu nākotne ir tagad

Vai mēs vēlamies, lai pasaulē tādi jēdzieni kā bads, karš, nabadzība, slimības tiktu pilnībā izskaustas un mūsu bērni nemirtu? Protams, ka gribam! Par šādu pasauli sapņo ikviens. Vai mēs vēlamies, lai mums būtu visu pamatvajadzību sociālais nodrošinājums jau pēc dzimšanas tiesībām? Gribam! Mums ir apnicis patērniecisks, verdzisks darbs, mums ir apnicis dzīvot bailēs, būt mūžīgam parādniekam un patēriņa purva kalpam. Mēs vēlamies būt brīvi! Vai mēs vēlamies izveidot Radošu sabiedrību, kur mēs un mūsu bērni būsim pilnīgā drošībā? Protams, ka gribam! To vēlas katrs gādīgs vecāks un vienkārši ikviens, kurš nav vienaldzīgs pret savu likteni un cilvēces likteni. Tad ko mēs gaidām? Tas, kas šodien skan kā pasaka, rīt var kļūt par mūsu realitāti, ja mēs paši to sagribēsim. Mums ir dota nepieciešamā informācija. Mūsu spēks ir vienotībā! Mūsu mērķis ir Radoša sabiedrība! Mūsu nākotne mūsu rokās! 

Mūsu nākotne ir mūsu rokās

Tieši tagad, kad cilvēki mostas, kad saprot, ka ir pienācis laiks paņemt situāciju savās rokās, ka nav laika uz bezdarbību, tieši tagad katrs ar savu rīcību var pievienoties Radošas sabiedrības veidošanai un atbalstīt kopējo vēlmi sekot līdzi jaunajai brīvības un cilvēkmīlestības pasaulei. Tieši tagad ir visi nosacījumi īstenot savu iekšējo vajadzību dzīvot, radīt un apvienoties. Citādi mēs neizdzīvosim. Tieši šobrīd viss ir atkarīgs no mums!

Alekss Frīdmans

Atstāt komentāru