Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
norėdami prisijungti

Žmogaus gyvenimo vertybė yra pagrindinis Kuriančios visuomenės orientyras

2020 m. rugpjūčio 27 d.
Komentarai

Žmogaus gyvenimo vertė

Šiandien dauguma planetos gyventojų gyvena toli gražu ne geriausiomis gyvenimo sąlygomis. Daugybė žmonių kenčia sunkumus, apribojimus, žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių dalis sparčiai didėja. Alkis, ligos, geriamojo vandens problemos, karai, niokojimai, pabėgėliai dėl klimato kaitos, mirtingumas dėl nepakankamo medicinos lygio, palikti vaikai, kurie niekam nereikalingi, nuolatinis darbas sunkiuose darbuose už menką atlyginimą arba atvirkščiai, darbo vietų trūkumas neleidžia išgyventi ir tuo pačiu metu mokami dideli mokesčiai už viską, kuo naudojiesi — visa tai vyksta visur mūsų „civilizuotame“ XXI amžiuje, aukštųjų technologijų ir mokslo atradimų amžiuje. To priežastis — vartotojiškas santykių formatas, kai nežmoniškose varžybose dėl pelno ir nuolatinio mažumos turtėjimo nuvertinami milijardų žmonių gyvenimai ir pažeidžiamos jų teisės.

Šiuo metu daugumoje pasaulio šalių yra įstatymai ginantis teises ir laisves. Tačiau tikrovėje žmogaus gyvenimo vertės samprata išliko teoriška. Bet kurios valstybės praktikoje viešoji tvarka, medicina, švietimas ir t. t. organizuoti taip, kad užtikrintų keletos individų egzistavimą ir ekonomika orientuota į šių individų turtėjimą ir kitus veiksnius, tačiau ne tam, kad patenkintų kiekvieno piliečio gerovę. Deja, gyventojų gyvenimo gerinimas, nėra svarbiausias tikslas.

Dauguma mūsų planetos gyventojų ir toliau svajoja apie kokybišką prieinamą mediciną, apie stabilias padorias pajamas, apie pagrindinių savo ir savo palikuonių egzistavimo poreikių patenkinimą. Tačiau realybė sugrąžina juos į balškymąsi ieškant, kaip išmaitinti savo šeimą, paliekant jiems tenkintis tik svajonėmis apie geresnes sąlygas. Šiuolaikiniame pasaulyje žmogus paliekamas pats sau. Jei pažvelgsime į daugumos gyventojų poreikius, jie nereikalauja nieko nereikalingo, nepasiekiamo, neįmanomo. Žmonės nori to, kas ir taip turėtų jiems teisėtai priklausyti. Žmonės nori taikos visame pasaulyje, lygių teisių ir galimybių,  pakankamos materialinės gerovės, kad patenkintų jų pagrindinius poreikius.

Dabartinė krizė galutinai apnuogino vartotojiškos visuomenės problemas. Dabar kiekvienas supranta, kad taip toliau tęstis negali ir kad reikia ką nors keisti. Daugelis ieško naujo mąstymo formato ir vertybinių gairių.

Susipažinęs su Kuriančios visuomenės idėjomis, aš pritariu  šio projekto iniciatyvomis, suprasdamas naujo žmonių santykių formato įgyvendinimo svarbą pasauliui. Tuo pačiu, aš negaliu nepaminėti, kad pamatiniai ramsčiai jos pastatyme yra aštuoni Kuriančios visuomenės pagrindai. Galų gale tai, kas yra visuomenės pagrindas, nustato visų jos krypčių veiklos vektorių ir toliau lemia pačios visuomenės ir kiekvieno joje esančio žmogaus gyvenimo kokybę. Šiame straipsnyje norėtume aptarti pirmojo pagrindo — Žmogaus Gyvenimo — svarbą.


Pirmasis Kuriančios visuomenės pagrindas:

Žmogaus Gyvenimas

Žmogaus gyvenimas yra aukščiausia vertybė. Bet kurio žmogaus gyvenimas turi būti saugomas, kaip savo paties. Visuomenės tikslas yra užtikrinti ir garantuoti kiekvieno Žmogaus gyvenimo vertę. Nėra ir negali būti nieko vertingesnio už Žmogaus gyvenimą. Jei vienas Žmogus yra vertingas, tada ir visi Žmonės yra vertingi! 

Pirmasis Kuriančios visuomenės pagrindas: žmogaus gyvenimas

Susipažinę su aštuoniais Kuriančiosios visuomenės pagrindais matome, kad jau pirmame pagrinde kiekvieno žmogaus gyvenimo vertės tema užima tinkamą vietą. Įsigilinus į šio klausimo esmę, supranti, kad esant tokiai padėčiai, bet kokia raida, bet kokia kryptis, bet kokia veikla, kad ir ką paimtume, viskas visuomenėje visų pirma bus nukreipta į kiekvieno žmogaus gyvenimo gerinimą. Tik tokioje visuomenėje, kurioje remiamasi žmogaus gyvenimo verte, visos kitos gairės bus nubrėžtos atitinkamai. Tai yra, vargšų, alkanų, apleistų ir sergančių egzistavimas taps neįmanomu. Kiekvieno gyvenimas bus aukščiau visko, užtikrinant jo poreikių aprūpinimą, gaunant didelį darbo atlyginimą ir vienodai aukštą bei visiems prieinamą medicinos lygį. Taip pat nebus precedentų jokiems konfliktams, smurtui ir juo labiau bet kokio pobūdžio karui.

Atsižvelgiant į mūsų šiuolaikinės žmonijos būseną, linkusios į vartotojišką santykių formatą, taip pat daugelį pasaulyje vykstančių įvykių, žinomų dėl savo antihumaniškumo, nukreiptų prieš žmogų, prieš jo gyvybę, milijonų žmonių gyvybes, anksčiau cituoti pirmojo pagrindo žodžiai išsiskiria savo žmogiškumu, yra gilūs savo esme. Jie yra itin aktualūs šiais sunkiais laikais. Skaitydami juos suprantame, kad Kuriančios visuomenės sukūrimas yra itin reikalingas žmonėms, kurie daug kentėjo. Kuriančioji visuomenė mums visiems yra tas gelbėjimosi ratas pavojingai siaučiančiame vartotojiškos visuomenės neramumų ir sunkumų vandenyne.

Šiais laikais žmonija išgyvena daugybę išbandymų, susijusių su įvairiais apribojimais ir krizėmis, bet iš tikrųjų yra tik vienas išbandymas — mūsų žmogiškumo, mūsų pasirengimo susitelkimui ir vienybei. Pati visuomenė turi nuspręsti, ar ji pajėgi vienytis ir konsoliduotis judėjimui teisinga kryptimi. Atėjo žmonijos brendimo etapas, kai daugelis jau pabunda ir mato šio pasaulio vaizdą, ieško būdų kaip jį pakeisti. Jau yra precedentai įgyvendinant Kuriančios visuomenės kūrimą. Mes esame ant didelių mūsų civilizacijos pokyčių slenksčio.

Šiame taške mes visi turime suvokti, kad pagrindinė visuomenės sudedamoji dalis visada yra Žmogus, kiekvienas žmogus, visi mes. Mes ir kuriame šią visuomenę, nustatome jos raidos vektorių. Mes neturime vengti atsakomybės už savo bendruosius namus, už savo vieningą šeimą — žmoniją. Geresnių sąlygų nereikia laukti, jas galime pradėti kurti jau šiandien.

Allatraunites | Kuriančioji visuomenė

Ar norime sukurti visuomenę, kuri vengia konfliktų, karų ir precedentų, grasinančių bet kurio mūsų planetos gyventojo saugumui, atsiradimą? Ar norime sukurti visuomenę, kurioje būtų aukščiausio lygio medicina, prieinama visiems vienodai? Ar norime sukurti Kuriančią visuomenę, kurios pagrindinis tikslas būtų suteikti vertę kiekvieno žmogaus gyvenimui? Žinoma, mes norime. Kiekvienas sveiko proto žmogus trokšta tokios visuomenės.. Kiekvienas nusipelno tokios visuomenės pagal gimimo teisę. Kurianti visuomenė yra garantija, kad visi žmonės gimę lygūs ir kad gyvenimas esant tokiomis lygybės ir laisvės sąlygomis yra absoliučiai įmanomas.

Mes turime pasirinkimą. Mes galime ir toliau ribotai egzistuoti vartotojiškoje visuomenėje, kuriai būdingas visiškas regresas, kur realiai nėra galimybės mūsų teisių ir laisvių realizavimui, o jos neišvengiama pabaiga — savęs susinaikinimas. Arba galime pasirinkti kitą kelią — kurti naują Kuriančią visuomenę, daugiausiai dėmesio skiriant kiekvieno Žmogaus gyvybės išsaugojimui, jo sveikatos, komforto ir būtinų gėrybių užtikrinimui. Pasaulis turi du pasirinkimus. Vienas jų vyravo daugelį šimtmečių ir tūkstantmečių ir vis dar vyrauja iki šiol. Vartotojiškas formatas jau pakankamai parodė, į kokią aklavietę mes, kaip žmonija, atėjome. Žmonės negali taip gyventi toliau.

Kitas būdas yra kurti Kuriančią visuomenę, kuri galiausiai taps idealia visuomene. Pati Kurianti visuomenė mums atskleidžia naujus laisvių horizontus, lygias teises, be klasių ir kitokių nelygybių, suteikia visiems galimybes saugiai ir aprūpintai gyventi, suteikia pasitikėjimo ateitimi kiekvienam su garantija į visiškai saugų gyvenimą.

Žmogaus gyvenimas yra didžiausia vertybė

Kai kurie dar nėra iki galo suvokę žmonijos krypties, vadinamo „Kuriančioji visuomenė“, didybės. Tai nauja visos žmonijos era, kuri mus visus apšvies pokyčio į gerą ženklu. Tik tokiu keliu eidama, žmonija išgyvens. Tik einant šia linkme kiekvieno gyvenimas iš tikrųjų bus vertinamas, suteikiant visiems įvairių gerų ir laimingų egzistavimo sąlygų. Tik tokia kryptis tikrai gali sustabdyti visus karus, iš anksto pašalinant bet kokio neigiamo precedento atsiradimą. Tai vienintelis būdas išsaugoti šiandien gyvenančių žmonių gyvenimus ir ateityje suteikti laimingą gyvenimą milijardams mūsų palikuonių. Didžioji misija tenka šiuolaikiniai kartai — sukurti visuomenę Žmogui. Būkime verti Žmogaus ir Žmonijos vardo. Mes padovanosime nuostabią ateitį savo palikuonims. Suteikime pagrindą mūsų civilizacijos tąsai.

Tai yra kreipimasis į Tave, į tą, kuris skaito šias eilutes, į mūsų visuomenę ir visą žmoniją. Ar Tu nenori pamiršti savo ir savo artimųjų rūpesčių ateinančią dieną, būsto ir maisto problemų sprendimo? Šiaip ar taip tai tik mažytė dalis to, ką jūs ir kiekvienas Kuriančios visuomenės žmogus garantuotai turės. Dabar jūs turite realų šansą prie to prisidėti. Visi, kurie aktyviai dalyvauja kuriant Kuriančią visuomenę, veikiantys visuomenės labui, taigi ir kiekvieno žmogaus labui, jau turi viso pasaulio žmonių, didžiulės pasaulio bendruomenės, palaikymą. Neabejingų žmonių yra labai daug. Tie, kurie dar nėra su mumis, jie tiesiog dar nežino apie šią alternatyvą, bet jau ieško reikiamos informacijos, reikalingų atsakymų veikiant teisinga linkme. Jiems tiesiog reikia pranešti, kad yra išeitis, kad visame pasaulyje vyksta suinteresuotų žmonių judėjimas link mūsų bendros laimingos ateities. Jau rytoj kiekvienas iš jų bus su mumis ir stebės naujos kūrybingos, didžios, garbingos, teisingos ir laisvos visuomenės atsiradimo pradžią. Kiekvienas iš mūsų su pasididžiavimu galės pažvelgti savo palikuonims į akis, būdamas vienu iš Kuriančios visuomenės kūrimo dalyvių, palikimu palikdamas jiems naują nuostabų pasaulį.

Pažanga įmanoma, kai žmonės susivienija bendram tikslui. O mūsų galutinis tikslas yra ateiti į Idealią visuomenę per Kuriančią visuomenę. Tik mumyse, mūsų vienybėje judant tikslo link, turint bendrą teisingą pasirinkimą, glūdi žmonijos ateitis. Tebūna mūsų širdys vieningos, siekiant pakeisti mūsų pasaulį į gerąją pusę! Tebūnie esminis naujos visuomenės tikslas — kiekvienos gyvybės šiame pasaulyje išsaugojimas ir kiekvieno gerbūvis! Kuriančioji visuomenė, kurioje kiekvienas šios puikios šeimos pilietis ras laimę ir pasitikėjimą ateitimi!

Alexas Friedman

Palikite komentarą