Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
norėdami prisijungti

Kuriančioji visuomenė. Geresnė ateitis kiekvienam

2021 m. lapkričio 5 d.
Komentarai


СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО. ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ КАЖДОГО


Daugeliui pasaulyje jau akivaizdu, kad mes kaip vartotojiško formato civilizacija patekome į aklavietę. Pastaruoju metu vykstantys įvykiai yra dar didesnis to patvirtinimas. Tendencijos yra tokios, kad jei nieko nebus padaryta, pereisime į negrįžtamų padarinių fazę, kuri galutinai užbaigs visą mūsų civilizacijos ekzistsvimą.

Jei atidžiai pažvelgsime į mūsų šiuolaikinį pasaulį — tai yra daugumos planetos gyventojų pažeidžiamumo ir apsaugos trūkumo pasaulis, nuolatinės rizikos ir pavojų žmonių gyvybei pasaulis. Specializuotos agentūros ir vietinės valdžios institucijos neatsižvelgia į ypač opias visuomenės problemas, susijusias su saugiu kiekvieno žmogaus egzistavimu, arba nekreikia į tai dėmesio, arba atideda ateičiai. Civilių gyventojų poreikiai nėra matomi už politinių siekių ir konfliktų tarp politinių jėgų, žaidžiančių begalinius melo ir klastos žaidimus. Plačiai paplitusi korupcija, savęs praturtinimo, vartojimo populiarinimas atmeta bet kokią galimybę pagerinti visos visuomenės ir kiekvieno joje gyvenančio žmogaus gerovę. Ieškodami tų, kurie kalti dėl jų nelaimių, paprasti žmonės kaltina tuos, kuriuos mato ekrane ir kuriems yra delelegavę valdžią.

Kiekvienas žmogus norėtų gyventi visuomenėje, kuri garantuotų jo asmeninį saugumą, gerovę ir stabilumą. Visi norėtų užtikrinti saugią ir patogią ateitį ateinančioms kartoms. Įvairiais laikais šis poreikis paskatino daugelį žmonių rizikuoti, tikintis įgyvendinti puoselėjamą geresnio gyvenimo svajonę. Iš istorijos žinome, kiek daug kartų bandyta pakeisti situaciją viename ar kitame regione „nuverčiant“ valdžią ir sukeliant revoliucijas, riaušes ir maištus, pakeičiant vieną ideologiją kita. Tokie istoriniai pavyzdžiai ne tik nepatenkino gyventojų lūkesčių dėl pokyčių į geresnį gyvenimą, bet paliko žmonių atmintyje neigiamas kitos ideologijos žlugimo pasekmes: Žmonių aukos, drastiškas piliečių gyvenimo lygio smukimas, ekonominis nuosmukis, masinis gyventojų skurdas ir badas, sąlygos, esančios ties išgyvenimo riba. Praeities patirtis paliko pėdsaką mūsų sąmonėje, kad esą nerealu įgyvendinti tokias geresnio gyvenimo visuomenei idėjas ir kad bet kokie vėlesni pareiškimai dėl galimybės kurti lygybės ir laisvės visuomenę yra panašūs į pavojingą utopiją, kuri dar kartą gali sukelti panašių skaudžių pasekmių.

Dabar pati visuomenė, būdama dabartinės krizinės situacijos liudininke pasaulyje, dažniausiai yra pasyvi šio regreso stebėtoja; ji nemato nei sprendimų, nei išeities, tačiau ir toliau tikisi pokyčių į geresnį gyvenimą. Likusi visuomenės dalis taip pat nemato išeities, tačiau ji vadovaujasi kitu kraštutinumu, kuris pasireiškia ekstremizmu ir radikalumu per revoliucijas ir riaušes, sukeldama taikios civilinės egzistencijos sutrikimą. Taigi, kokia yra išeitis? Ar iš tikrųjų mūsų žmonijai įmanoma išeiti iš dabartinės apgailėtinos padėties, išeiti iš jos taikiu būdu, ne per praradimus, o tik įgyjant ir tobulinant, nekartojant karčios praeities praradimų patirties — sukurti visiems taip trokštamą ir nuostabų pasaulį?

 

DUOTI ATSAKYMAI

Vaizdo įrašas „Kuriančioji visuomenė vienija visus“ ALLATRA TV „YouTube“ kanale, dalyvaujant Igoriui Michailovičiui Danilovui man atskleidė informaciją, kurioje pateikiami išsamūs atsakymai į šiuos ir kitus klausimus. Vaizdo įraše pateiktą informaciją laikau racionalią ir pagrįstą. Tai apima tiek pasaulinį, tiek asmeninį lygmenį. Šis vaizdo įrašas paaiškina mūsų praeities klaidas ir apgailėtinos dabartinės padėties priežastis. Atsižvelgiant į naujausius įvykius pasaulyje, pateikiama informacija yra savalaikė ir aktuali kaip niekad anksčiau.

Tačiau svarbiausia yra tai, kad parodoma išeitis iš aklavietės, kurioje šiandien atsidūrė mūsų žmonija. Be to, parodomos priemonės, reikalingos tikrai greitam mūsų visuomenės vystymuisi, kurios yra aiškios visiems ir lemia tolesnį evoliucinį šuolį. Vaizdo įraše pateikta informacija žingsnis po žingsnio paaiškina, kaip mes visi galime pasiekti geresnį gyvenimą ir sukurti savo svajonių visuomenę taikiai, be sunkumų ir nuostolių, be smurto ir revoliucijų, tik gerindami kiekvieno planetos gyventojo gerovę, o ne mažumos, kaip yra dabar.

Vienintelė alternatyva mūsų žmonijai yra kurti Kuriančiąją visuomenę. Remiantis vaizdo įraše „Kuriančioji visuomenė vienija visus“ pateikta informacija, suprantama, kad Kuriančios visuomenės idėja radikaliai ir kokybiškai skiriasi nuo kitų idėjų, egzistavusių per paskutinius 6000 metų mūsų žmonijos istorijoje. Norint išsamiau suprasti pačią Kuriančios visuomenės idėją ir visiškai suprasti aprašytus Kuriančiosios visuomenės kūrimo etapus, turime pripažinti tą skirtumą ir tas esmines klaidas, kurios buvo kiekvienos santvarkos ir kiekvienos ideologijos žlugimo priežastis ir pažvelgti į dabartines katastrofiškos mūsų visuomenės būklės priežastis.


Альтернатива - это построение Созидательного общества


PRAEITIES KLAIDOS. KOKIOS YRA PRIEŽASTYS VISŲ BĖDŲ, KURIOS VYKSTA PASAULYJE ŠIANDIEN?

Kieno rankose valdžia?

Kai visuomenės valdymas sutelktas vieno žmogaus rankose arba mažumos rankose, kai mes, žmonės, suteikiame kažkam neribotą galią, galų gale, tai turi neigiamų pasekmių visai mūsų visuomenei, ir ne mažiau destruktyvių tiems asmenims, kuriems mes delegavome valdžią. Galų gale tie, kurie yra valdžioje, yra paprasti žmonės, turintys poreikių, norų ir žmogiškųjų silpnybių, panašių į bet kurio kito asmens. Skirtumas tik tas, kokios sąlygos juos supa ir ką jos aktyvuoja pačiuose delegatuose.

Ryškus istorinis pavyzdys yra ta pati komunizmo ideologija. Ši ideologija iš pradžių vykdė socialinės nelygybės ir klasių panaikinimo idėją ir valdžios grąžinimą paprastiems žmonėms. Tačiau to meto politinių lyderių nenoras išsiskirti su valdžia, laikytis pirminių idėjų ir pažadų — paruošė dirvą komunizmo nuosmukiui ir vėlesnio jo galutinio žlugimo pradžiai. Panaši situacija yra ir bet kuriame kitame pavyzdyje, kur yra mažumos valdžia daugumai.

Vaizdo įraše „Kuriančioji visuomenė vienija visus“ pateikta informacija apie veidrodinius neuronus yra labai suprantamas paaiškinimas, kaip butent valdžios sąlygos sunaikina žmogų iš vidaus. Įvyksta pokyčiai smegenyse, kurie turi įtakos empatijai. Kaip vaizdo įraše paaiškino Igoris Michailovičius Danilovas, pažeidžiamos visos veidrodinių neuronų grupės. Taigi faktas, kad žmonės save išaukštinantys prieš kitus, patiria moralės ir vertybių nuosmukį. Todėl pastebime, kad trūksta meilės ir užuojautos kitiems žmonėms, nesugebėjimo tinkamai bendrauti ir mokytis iš kitų. Kaip tokiam žmogui gali rūpėti kitų žmonių poreikiai? Kaip tokioje valstybėje įmanoma tinkamai įvertinti situaciją šalyje ir prireikus imtis atitinkamų veiksmų? Paprasti žmonės nenorom tampa liudininkais, kaip tai pasireiškia praktikoje, daug kartų stebėdami skirtumą tarp tokių asmenų pradinių pažadų ir tolesnės jų veiklos, gavus postą. Tiems, kurie turi galią, mąstymo procesai ir išvados, taip pat aplinkos suvokimas vyksta visiškai kitoje realybėje, rementis savęs aukštinimu ir ypatingo išskirtinumo jausmu. Taigi, tokia padietis sudaro didžiulį atotrūkį tarp deleguotojo ir rinkėjų.

Negaliu nepaminėti pavyzdžio iš laidos apie Antrojo pasaulinio karo laikus, Leningrado apgulties laikotarpiu, kuris mane giliai sukrėtė. To regiono gyventojams buvo tikrai sunkūs laikai, ne tiek nežmoniškas karas, kiek absoliutus badas ir net kanibalizmas. Tai patvirtina gyvi liudininkai ir karinė šių baisių įvykių kronika. Kol gyventojai mirė iš bado, tiesiogine prasme krisdami gatvėse, o žmonės valgydavo vienas kitą, tuo laikotarpiu apgulto Leningrado valdantysis elitas buvo aprūpintas visokiausiu maistu, įskaitant įvairias dešras ir pyragėlius, ir kuriems specialiai buvo vykdomas stabilus maisto tiekimas ir visa kita. Tai įspūdingas, stulbinantis, nežmoniškas pavyzdys.

Bet blogiausia yra tai, kad tai toli gražu nėra pavienis atvejis tiek praeities istorijoje, tiek šiomis dienomis. Tai puikiai parodo tikrąją priežastį, kodėl tam tikri asmenys patenka į valdžią vartotojiškoje visuomenėje ir kodėl jos trokšta. Galų gale, tai nėra jų noras padėti žmonėms ir gerinti visuomenės gyvenimą. Ne. Tai tik išorinė priedanga, slepianti nežmonišką, egoistišką norą užtikrinti savo egzistavimą tiek, kad net sunkmečiu gyventų pertekliuje, nepatiriant įvairiausio maisto ar kitokių malonumų trūkumo, net kai paprasti žmonės valgo vienas kitą iš beviltiškumo. Tai yra tikrasis bet kurios valdžios veidas vartotojiško santykių formato sąlygomis. Tuo tarpu tikroji tokios situacijos priežastis slepiasi ne konkrečiame asmenyje, organizacijoje ar vyriausybėje, o pačios visuomenės sudarytose sąlygose, kurios palankios tokios aplinkos kūrimui.

Turime suvokti, kad vienintelis žmonijos priešas, vienintelė kliūtis kelyje į geresnį gyvenimą, kelyje į nuostabią visuomenę, nėra išorinis priešas, tam tikri žmonės ar kuri nors šalis, o būtent vartotojiškas santykių formatas. Visos bėdos, kurios šiandien yra pasaulyje, yra tokio santykių formato visuomenėje pasekmė. Joks valdžios atstovų pakeitimas nepagerins situacijos šalyje ir apskritai visuomenėje, kol nebus pakeistos sąlygos, į kurias patenka sekantis delegatas. Čia aš visiškai sutinku su Igoriu Michailovičiumi, nes iš tikrųjų tokioje visuomenėje vienas tironas ateis užimti kito vietą. Net jei jis nėra tironas, nuo tokių sąlygų, kuriose jis atsidūrė jis greitai pradės keistis į blogąją pusę. Vartotojiškas santykių formatas visuomenėje yra būtent tai, kas skatina valdžios buvimą — mažumos dominavimą daugumai.


Какой настоящий враг человечества


Valdžia vartotojiškoje visuomenėje reiškia žmonių nesutarimą ir kelių asmenų kontrolę masėms, tai yra daugumai gyventojų atimama galimybė valdyti visuomenę. Vartotojiškas santykių formatas visuomenėje visada yra politinė (baudžiavos) santvarka, kuri tik tobulina masių valdymo metodus. Tai formatas, kai yra šeimininkas ir yra vergai, kur mažuma diktuoja visai visuomenei ir kur dauguma gyventojų dirba „išrinktųjų“ gerbūviui. Todėl žmonių gyvenimo sąlygų nepaisymas vartotojiškoje visuomenėje yra natūralus dalykas ir tai galima atsekti visose tokios visuomenės sferose. Be to, tokios sąlygos skatina ideologinį ir ekonominį visuomenės susiskaldymą, kuris sukelia galutinį regresą.

Būtent dėl vartotojiško formato dominavimo žmonija dabar yra ant žlugimo ribos. Mūsų visuomenei vartotojiškas formatas yra ne tik nepriimtinas, bet ir mirtinas visos žmonių civilizacijos išlikimo požiūriu. Kol nevėlu, mums visiems laikas apmąstyti socialinių globalių pokyčių poreikį.


VIENINGO TIKSLO SVARBUMAS. KURIANČIOSIOS VISUOMENĖS NAUDA VISIEMS

Visiškai akivaizdu, kad žmonija neišgyvens be susivienijimo. Per daug susiskaldymo, brolžudystės ir priešiškumo. Galima sakyti, kad yra daugybė įvairių sąjungų, kurios nebuvo vainikuotos sėkmes pavyzdžių. Taip, tai tiesa. Tačiau priežastis slypi tame, kad tokie bandymai buvo padaryti vartotojiško santykių formato sąlygomis, o bet koks bandymas susivienyti vartotojiškoje visuomenėje yra panašus į vilkų ir avių suvienijimą, kuris iš tiesų yra utopinis. Juk valdžia lieka tiems, kurie pradeda karus ir provokuoja konfliktus nepaisydami civilių gyventojų interesų ir nepaisydami milijonų gyvybių, rankose. Taip pat prie teigiamo rezultato negali prisidėti atskirų žmonių grupių, turinčių skirtingus tikslus ir gaires, suvienijimas. Bendro tikslo nebuvimas atmeta patį suvienijimo faktą. Norint sukurti tikrą visos žmonijos vienybę, mums reikia vienijančios idėjos, kuri atitiktų kiekvieno interesus ir tuo pačiu pašalintų gyvuliškas savybes ir skaldančias vartotojiško santykių formato sąlygas.

Kas iš tikrųjų gali suvienyti visą žmoniją? Atsakymas į šį klausimą slepiasi visų žmonių bendruose tiksluose ir poreikiuose. Visiškai kiekvienas žmogus nori gyventi geresniame pasaulyje, saugiomis ir patogesnėmis sąlygomis; visi nori būti užtikrinti dėl rytojaus, apsaugoti savo vaikus ir pasirūpinti jų ateitimi. Vienintelė alternatyva, kuri gali patenkinti kiekvieno žmogaus vidinius poreikius šiais sunkiais laikais ir kartu suteikti realų sprendimą mūsų išlikimui, yra idėja sukurti Kuriančiąją visuomenę. Mūsų žmonijos vienijimasis Kuriančios visuomenės idejos pagrindu yra naudingiausias kiekvienam pasaulio žmogui.


СО - в интересах каждого человека


Žmonėms taip pat kyla klausimų, kaip praktiškai įgyvendinti lygybę ir vienodas sąlygas visiems Kuriančiojoje visuomenėje. Dėl įvairių nesusipratimų kai kurie žmonės tai suvokia kaip visų ir bet kokių nuosavybės formų panaikinimą. Tačiau Kuriančioji visuomenė, visų pirma, yra sąžininga visuomenė! Pavyzdžiui, atlyginimai negali būti vienodi visiems, atsižvelgiant į skirtingą darbo laiką, skirtingą fizinį krūvį ar intelektualią veiklą ir skirtingą naudingumo lygį visai visuomenei. Pagrindiniai būtini žmonių poreikiai Kuriančioje visuomenėje turi būti garantuoti nemokamai. Pirminiai poreikiai Kuriančioje visuomenėje žmogui užtikrinami nuo pat jo gimimo momento ir yra garantuojami jam visą gyvenimą, tačiau kiekvienas pats nustato, kokia bus jo veikla tolesniam savęs realizavimui.

Taigi, mes vėl grįžtame į teisingumą Kuriančioje visuomenėje. Kuriančioje visuomenėje nebus duodama visiems po lygiai, nes visuomenė vertins pasiekimus tų, kurie savo veikloje ne tik pagerina visų pirma savo egzistavimą, bet ir prisideda prie visos visuomenės vystymosi, taip sukurdami dar nuostabesnę savo vaikų ateitį. Kuriančioje visuomenėje bus visiškai įmanoma ir palaikoma privati nuosavybė ir nuosavo verslo plėtra, jei tai neprieštarauja kitų piliečių teisėms ir laisvėms. Be to, tokios sąlygos, užtikrinančios pasiturintį gyvenimą visiems, taip pat yra privalumas siekiant pašalinti nusikaltimus ir korupciją. Galų gale, turėdami viską, ko jiems reikia, žmonės paprasčiausiai nenorės pažeisti įstatymų, nes pašalinama pati priežastis, tai yra šių dienų neviltis ir išgyvenimo poreikis. Be to, jei pagalvosime, ar kam nors apskritai prireiks korupcijos; ar kas nors norės pažeisti įstatymus, apvogti visuomenę ar eiti prieš kitus žmones, jei bus naudingiau gyventi sąžiningai ir žmoniškai, jei sąlygos užtikrins, kad kiekvienam žmogui nuo gimimo bus teikiamos visos lengvatos ir patogumai? Visa tai jis gali prarasti tik pažeisdamas įstatymą.

Susivienijimas dėl Kuriančiosios visuomenės sukūrimo idėjos yra intelektualus suvienijimas. Mes tikrai turime talentingų žmonių visuomenę. Kai tik susivienysime ir nukreipsime savo talentus į vieną pusę, labai greitai įgyvendinsime Kuriančią visuomenę. Tai yra visa susivienijimo esmė: kai mes kartu nukreipiame pagrindinius išteklius, savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius į bendro tikslo įgyvendinimą, procesas daug kartų pagreitėja.

Kuriančios visuomenės idėjos neįmanoma įgyvendinti be visuotinio žmonių susivienijimo, kaip ir neįmanoma sukurti Kuriančios visuomenės prototipo mažame regione ar atskiroje šalyje, jei likęs pasaulis lieka ankstesnėse vartotojiškose, nežmoniškose konkurencijos ir valdžios užgrobimo sąlygose, esant tai pačiai žiauriai, nežmoniškai vertybių sistemai kaip ir šiais laikais. Dėl šios priežasties, visa visuomenė turi atsisakyti destruktyvaus vartotojiško santykių formato, nukreipto į nuolatinį susiskaldymą ir priešiškumą. 

 

KURIANČIOJI VISUOMENĖ. KITOKIOS SĄLYGOS IR ATSAKOMYBĖ

Kurdami Kuriančią visuomenę, žmonės sukurs sąlygas, kuriose bus atsižvelgiama tiek į teigiamas, tiek į neigiamas žmogaus savybes. Tai yra, bus sukurtos sąlygos, kurios pašalins bet kokį niekšiškų savybių pasireiškimą, o geriausios žmonių savybės bus populiarinamos ir skatinamos. Kuriančioji visuomenė pirmiausia vadovausis kiekvieno žmogaus gyvenimo visuomenėje verte, užtikrindama jo saugumą ir laisvę. Išsamesnį ir esminį supratimą apie tai teikia 8 Kuriančiosios visuomenės pagrindai.


Главные ориентиры Созидательного общества


Žemasių gyvuliškų apraiškų žmonėse apribojimas, suteikiant jiems atsakomybę yra kiekvieno sveiko proto žmogaus interesas, nes, visų pirma, tai yra visuomenės saugumo, taikos ir tvarkos garantas. Kuriančioje visuomenėje bet kuris žmogus, nepriklausomai nuo lyties ir amžiaus, galės būti bet kur ir bet kada, o jo artimiesiems nereikės bijoti dėl jo gyvybės.

Natūralu, kad to negalima pasakyti apie mūsų laikus, kai tiesiog nėra jokių apribojimų dėl gyvuliškų apraiškų žmoguje. Be to, stebime jų aktyvų populiarinimą visuomenėje per tą patį informacinį turinį. Todėl mes skiname nuviliančius tokių sąlygų vaisius. Tačiau kam tai naudinga? Ar tai naudinga motinoms ir tėčiams, kurių vaikų gyvybei kiekvieną dieną gresia pavojai? Ar tai naudinga žmogui, kuriam reikalinga specializuota medicininė pagalba, kuriai jis išleidžia daug pinigų ir laiko, o vietoje pagalbos susiduria su kažkieno noru pasipelnyti iš žmonių bėdų? Ar mums tai naudinga? Mums kaip tik naudinga kažkas kita. Mums naudinga visuomenė, kuri skatina ir puoselėja viską, kas žmogiška ir palanku mūsų evoliucinei raidai, ir pašalina viską, kas neigiama, gyvuliška ir nežmoniška. Mums naudinga pašalinti bet kokią riziką, susijusią su mūsų saugumu. Kuriančioji visuomenė mums naudinga.

Be to, šie apribojimai kartu su visuomenės kontrole panaikina bet kokią valdžios uzurpavimo galimybę. Valdžia Kuriančiojoje visuomenėje priklausys tik visai pasaulio bendruomenei. Tačiau bus atsakomybė. Visuomenės skiriami atsakingi asmenys į įvairias pareigas bus tik žmonių valios vykdytojai ir ne kas kita, kaip visos visuomenės priimtų sprendimų įgyvendinimo koordinatoriai. Esant neigiamam vykdytojų precedentui, rinkėjai nedelsdami atšauks šiuos asmenis ir jie atsakys prieš visuomenę.

Kalbant apie valdžios išaukštinimo ir piktnaudžiavimo valdžia galimybę, kaip tai yra dabartinėje vartotojų visuomenėje, Kuriančioje visuomenėje to nebus. Niekas nebus nei aukštesnis, nei žemesnis, ir visiems bus užtikrintos lygios teisės ir galimybės. Taigi oficialios pareigybės naujomis sąlygomis bus ne kas kita, kaip reikalingas darbas, kuris bus skirtas priimtų įstatymų įgyvendinimui ir kiekvieno visuomenės nario aprūpinimui viskuo, kas jam reikalinga. Tų veiksmų ir sprendimų, kurie vienaip ar kitaip gali pabloginti žmonių gyvenimą, rinkėjai paprasčiausiai nepriims. Aukščiausias ir pagrindinis įstatymas Kuriančioje visuomenėje bus žmonių valia, o pagrindinė gairė ir aukščiausia Kuriančiosios visuomenės vertė bus žmogaus gyvenimo vertė. Paskutinis žodis visada priklausys bendram rinkėjų sprendimui.

Jau dabar, dėka pasaulinio interneto tinklo, yra lengva įgyvendinti tokį visuomenės valdymą, sukūrus rinkimų platformą. Tačiau norint laiku sukurti praktinę būtinybę tokiai platformai, pirmiausia turime įgyvendinti informavimo etapą, kad užtikrintume, jog rinkėjai bus supažindinti su šia informacija. Pats naujos visuomenės su visiškai kitomis palankiomis sąlygomis sukūrimas yra laipsniškas sklandus perėjimas, kad pokyčiai nebūtų skaudūs. Kaip tai bus įgyvendinama praktiškai?


NUO KO PRADĖTI? KODĖL INFORMAVIMAS SVARBUS?

Jau dabar didžiulis skaičius žmonių pasaulyje žino, kad labai svarbu sukurti Kuriančiają visuomenę ir turėdami nuoširdžius, altruistinius ketinimus, maksimaliai įgyvendinti šią idėją. Vis dėlto to, to tikrai nepakanka pasauliniam įgyvendinimui. Norint užtikrinti pokyčius visoje visuomenėje ir įgyvendinti Kuriančiosios visuomenės idėją pasauliniu lygmeniu, būtinas kiekvieno pasirinkimas ir planetos gyventojų didžiosios daugumos sutikimas. Aktyviai informuoti kuo daugiau žmonių yra tai, kas iš tikrųjų prisideda prie šio proceso pagreitinimo.

Norint veikti, svarbu suvokti, kad reikalingi nuoseklūs žingsniai. Gyventojų informavimo etapas yra ypač reikšmingas ir jo nereikia nuvertinti. Jo neįmanoma praleisti ir nėra prasmės pereiti prie tolesnių etapų, kol jis nebus įgyvendintas. Viskas turi būti daroma tinkamai, etapais ir teisiškai, tai yra visuomenei turi būti neskausminga. Viskas turėtų vykti natūraliai ir taikiai, informuojant daugumą ir vėliau sąmoningai balsuojant. Tik šiuo atveju tie, kurie yra valdžioje, negalės nesilaikyti žmonių valios, turės klausyti tų, kurie jiems deleguoja valdžią. Kiekvieno Balsas čia svarbus. Kaip jūsų draugai gali balsuoti už Kuriančiąją visuomenę, jei jie apie tai nežino ir nežino apie tas galimybes ir naudą, kurios jų laukia Kuriančioje visuomenėje? Bet kai bus informuota didžioji žmonijos dalis, kai žmonėms bus pranešta apie tikrai vienintelį būdą mums visiems išgyventi, kai bus surinkta reikiama vyraujanti balsų dauguma, kad būtų galima paremti Kuriančios visuomenės kūrimą, tolesni etapai bus įgyvendinti labai greitai.

Tai tikrai lengva! Mes dažnai matome, kaip greitai pasklinda gandai. Vartotojų visuomenėje aktyviai propaguojama įvairi informacija, kuri neduoda jokios pasaulinės naudos žmonijai ir dažnai daro destruktyvią įtaką žmonių santykiams, ištisų tautų santykiams, masių psichologinei ir moralinei būklei. Informacijos srautas išoriškai yra įvairus, tačiau iš tikrųjų jis pagrįstas vartojimu ir klastojimu, populiarinant susiskaldymą ir smurtą, o tai yra naudinga tam tikriems asmenims ir prisideda prie psichinės gyventojų degradacijos ir jų valios stokos. Todėl šiandien žmonės pamiršo, ką reiškia prisiimti atsakomybę ir priimti savarankiškus sprendimus. Ar tam, kad pabusti nuo neveikimo, tikrai reikia sulaukti išorinio streso: to paties pasaulinio karo, ekonomikos žlugimo ar bet kurios kitos vyraujančio vartotojiško santykių formato pasekmės? O gal vis dėlto mes pabusime patys ir pažadinsime likusią žmoniją informuodami?


Весь мир может узнать о СО


Tiesą sakant, tai visai nesunku! Mes galime kurti skirtingą, žmonijai naudingą turinį ir sukurti naują, kuriančią informacinę bangą. Mes galime užtikrinti, kad visas pasaulis sužinotų apie alternatyvą dabartiniam nežmoniškam išgyvenimui, apie geresnio gyvenimo galimybes, apie Kuriančiąją visuomenę! Dabartiniame pasaulyje yra daugybė būdų perduoti informaciją kitiems. Tai gali padaryti visi. Kažkas gali pranešti, kalbėti ir paaiškinti; kitas gali sukurti atitinkamus informacijos išteklius ir panašiai. Mes galime greitai pakeisti situaciją, jei tiesiog nustosime perkelti atsakomybę kitiems.


Мы можем изменить мир


Vaizdo įraše pateiktas LGBT bendruomenės pavyzdys apie sėkmingą šios socialinės mažumos integraciją į visuomenę rodo, kaip maža žmonių grupė per trumpą laiką įvykdė labai sumanią informacinę veiksmų politiką. Todėl ši grupė įteisino savo teises daugelyje pasaulio šalių, įskaitant bausmės už bet kokį žodį, veiksmą ar įvykį, kuris vienaip ar kitaip gali diskriminuoti šios mažumos atstovus, panaudojimą. Nors jų veiklos pradžioje pasaulio visuomenei neatrodė, kad jiems pavyks sėkmingai įgyvendinti savo teises. Be to, nuo šios dienos beveik neišleidžiamas nė vienas filmas be šios tendencijos populiarinimo. Tokių pavyzdžių yra daug.

Tokio pobūdžio pavyzdžiai yra susiję tik su nedaugelio žmonių interesais. Ši propaganda nėra nei bloga, nei gera; tai kiekvieno teisė ir pasirinkimas. Bet jei pažvelgsime į tai globaliai, tai visai žmonijai neduos jokios naudos. Vienintelė šiandien visuotinai reikalinga ir su visais susijusi idėja yra dominuojančio santykių formato pakeitimas iš vartotojiško į kuriantį. Kuriančios visuomenės kūrimas yra vienintelis būdas mums visiems išgyventi! Tai liečia kiekvieno žmogaus ir visos žmonijos interesus. Nepaisant šio fakto, nepaisant visos civilizacijos išlikimo veiksnio ir nepaisant abejotino tolesnio mūsų ir mūsų vaikų egzistavimo, vis dar yra žmonių, kurie yra pernelyg drovūs kalbėti apie Kuriančią visuomenę. Tiesą sakant, renkantis šios ar kitos informacijos sklaidą, išskirtinė pirmenybė turėtų tekti Kuriančiosios visuomenės idėjos sklaidai. Kiekvienam žmogui ir visai žmonijai yra gyvybiškai svarbu apie tai sužinoti.


Важность информирования о Созидательном обществе


Nuo šiandien mūsų tikslas yra išsaugoti ir atkurti bendrus namus, ir taip suteikti galimybę mūsų vaikams saugiai klestėti. Nepaprastai svarbu tai suvokti, kad kiekvieno dalyvavimas turi įtakos bendram rezultatui. Vadinasi, be mano dalyvavimo, be jūsų dalyvavimo ir be kito asmens dalyvavimo, bendras rezultatas ir pažanga bus daug silpnesnė.


Необходимо участие каждого


ANTRASIS KURIANČIOSIOS VISUOMENĖS KŪRIMO ETAPAS

Kontrolės mechanizmas: rinkimų platforma

Kai vienoje ar kitoje šalyje susirenka daugiau nei 50% aktyvių rinkėjų, palaikančių Kuriančios visuomenės kūrimą, vyksta perėjimas į kitą etapą. Antrajame etape, siekiant įgyvendinti žmonių valią per rinkimus, sukuriama rinkimų kontrolės platforma. Koks yra rinkimų platformos pranašumas? Tai galimybė kiekvienam asmeniui dalyvauti visuomenės valdyme ir kartu su visais priimti įstatymus, taip prisidėti prie nuolatinio savo ir artimųjų gyvenimo gerinimo. Tai vėlgi yra mūsų interesas! Ši platforma yra tikrai epochinė, beprecedentė ir unikali, nes pirmą kartą per pastaruosius 6000 metų ji suteikia žmonėms dar nematytą, tikrą išskirtinę sprendimų priėmimo prerogatyvą. Taigi, žmonių valia praktiškai bus aukščiausias įstatymas!

Vėliau visa visuomenė kartu paskiria vykdytojus, atsakingus už žmonių valios vykdymą. Visi įstatymai ir potvarkiai, visos peticijos ir pasiūlymai bus išsiųsti gyventojams. Tokiu būdu rinkėjai matys kiekvieną atsakingų asmenų už viešųjų reikalų koordinavimą žingsnį. Jei reikia, bet kurią akimirką visuomenė galės atšaukti savo balsus, atšaukti bet kokį įstatymą ir netgi pakeisti kandidatus, kurie nepateisina žmonių pasitikėjimą.

Viskas, kas neigiama, kas vienaip ar kitaip sudaro bet kokią grėsmę žmogaus gyvybei, pablogina jo egzistavimą, viskas, kas nežmogiška, kas yra leistina vartotojiškoje visuomenėje, nebus leidžiama Kuriančioje visuomenėje. Atsakomybė už žmonių ir visos visuomenės gyvenimą tenka kiekvienam asmeniui. Atitinkamai, mes nebegalėsime kažko kaltinti dėl savo bėdų ir perkelti atsakomybę, bet ir problemų jau nebeturėsime, tik laimingą gyvenimą, saugų ir stabilų su savirealizacijos galimybe!

Absoliutaus informacijos skaidrumo poreikis siekiant panaikinti korupciją

Yra žmonių, kurie šiandien neturi galimybės naudotis internetu. Iš tikrųjų nėra taip brangu aprūpinti visuomenę internetu ir reikalingomis programėlėmis, kiek leisti kitiems perimti kontrolę ir tokiu būdu uzurpuoti valdžią. Be to, garantuotas absoliutus informacijos skaidrumas Kuriančioje visuomenėje bus pašalinta bet kokių šešėlinių machinacijų, apgaulės ir korupcijos galimybę ir pašalins iš vyriausybės postų tuos kurie sėdi ir nieko nedirba, bet sukuria vaizdą, kad jie sunkiai dirba, nerūpestingai egzistuodami visuomenės sąskaita, nors ir neatneša žmonėms jokios naudos, tik žalos ir nuostolių.

Biurokratinė administravimo sistema yra neigiamas šiandienos pavyzdys. Pati biurokratijos sistema buvo pastatyta virš visuomenės. Natūralu, kad savęs išaukštinimo aplinkoje joks aparatas negali patenkinti paprastų žmonių poreikių. O kaip pateikiama atlikto darbo reikšmė bendruomenei? Šioje administravimo sistemoje yra daugybė gerai apmokamų vyriausybės pareigybių įvairiose sistemos srityse. Bet kur žadėta nauda visuomenei iš daugelio biurokratinių valdžios institucijų darbo? Didžioji dalis kapitalo teka būtent į šį aparatą su jam būdinga hierarchine struktūra. Ar kada susimąstėme, kur ir kokiu tikslu paskirstomi mūsų mokami mokesčiai? Ir tai vyksta tuo metu, kai daugumai planetos gyventojų sunku sudurti galą su galu, egzistuojant už minimalaus pragyvenimo lygio ribų. Minėtos problemos nėra kartus konkrečios šalies paveldas, bet rodo apgailėtiną visos pasaulio bendruomenės būklę. Tiesiog šios problemos, atsižvelgiant į sąlygas vienoje ar kitoje šalyje, regione ar žemyne, pasireiškia skirtingomis formomis. Yra daugybė pavyzdžių, kurie tai patvirtina.

Šiais laikais visame pasaulyje yra didelė kategorija žmonių, gyvenančių žemiau skurdo ribos, kenčiančių nuo vandens ir maisto trūkumo. Pasaulyje yra organizacijų, kurios oficialiai skirtos tokioms problemoms spręsti. Šioje srityje vykdoma tam tikra viešoji veikla; rengiami labdaringi renginiai ir pasirodymai arba tiesiog aukojamos aukos, vėliau tai aktyviai paviešinama spaudoje. Taip pat išleidžiamos ataskaitos apie problemas ir veiksmus, kaip jas spręsti, su išsamiu paaiškinimu, kodėl ši problema vis dar neišsprendžiama ir kokios „didelės kliūtys“ trukdo šioms organizacijoms. Tačiau tokia būtina užduotis, kaip skurdo ir bado panaikinimas, nepriartėja prie logiško sėkmingo jos užbaigimo, ir ši veikla nepalengvina alkanų žmonių gyvenimo. Juk neįmanoma tiekti pakankamai maisto alkstantiems ir palaikyti tuos, kuriems reikia pagalbos tol, kol egzistuoja sąlygos, leidžiančios korupciją ir neteisėtą valstybės lėšų pasisavinimą. Plačiai paplitusi korupcija ir vagystės yra pagrindinė kliūtis naikinant skurdą ir gerinant kiekvieno pasaulio žmogaus gerovę.

Čia reikia suprasti, kad problema kyla ne tik dėl aukščiausių administracinės sistemos pareigūnų. Žmogiškieji veiksniai, kartu su gyvuliškais instinktais ir noru praturtėti yra būdingi visiems, kiekvienai struktūrai ir kiekvienam žmogui. Kol nebus pašalinta korupcija ir viešųjų lėšų vagystės, nebus įmanoma padėti jokiam regionui, šaliai ar institucijai. Tik panaikindama hierarchines kopėčias, pašalindama korupciją ir veltėdžius, visuomenė gali išlaisvinti milžiniškas lėšas, kurios gali būti nukreiptos tikriesiems žmonių poreikiams, užtikrinant visiems patogų gyvenimą.

Panaši situacija pastebima ir sveikatos priežiūros srityje. Kiek lėšų kasmet skiriama sveikatos priežiūrai įvairiose pasaulio šalyse? Ar tikrai šios lėšos naudojamos pagal paskirtį? Kur, tokiu atveju, yra šios investicijos rezultatas? Kodėl mes stebime apgailėtiną sveikatos priežiūros būklę? Kaip paprasti žmonės negali sau leisti sunkių ligų gydymo ir kodėl jie turi rinkti pinigus iš visų savo šeimos narių, parduoti paskutinį turtą, kad galėtų gauti būtinas medicinos paslaugas? Kodėl tie asmenys, kurie turi galią pakeisti situaciją ir iš tikrųjų suteikti pagalbą, paprasčiausiai žaidžia žmonių gyvenimais, nes politikos reikalai jiems yra svarbesni nei milijonų žmonių gyvybės? Deja, žmogaus gyvenimas neturi vertės vartotojiškame santykių formate. Tokiomis sąlygomis dažniausiai vertinamas tik praturtėjimas žmonių bėdų sąskaita. Mums tikrai gyvybiškai reikalinga Kuriančioji visuomenė, kurioje kiekvieno žmogaus gyvenimas bus vertinamas labiau nei bet kas kitas, kur absoliučiai visi galės naudotis vienodomis teisėmis, garantuotu gerbūviu ir didžiulėmis galimybėmis save realizuoti!


KURIANČIOJI VISUOMENĖ — TAI TIK PRADŽIA!

Vaizdo įraše „Kuriančioji visuomenė vienija visus“ Igoris Michailovičius trumpai paminėjo šešis pasaulinės civilizacijos raidos lygius. Kuriančioji visuomenė yra tik pirmasis etapas. Tai yra, Kuriančiosios visuomenės kūrimas yra tik globalios žmogaus civilizacijos raidos pradžia. Ši informacija džiugina ir prablaivo.Tik pagalvokite — mes, kaip žmonija, gyvenanti vartotojišku formatu laikome save techniškai ir moksliškai pažengusia civilizacija. Tuo tarpu nesutarimas, susiskaldymas, konfliktai ir karai, aukštos kokybės sveikatos priežiūros visiems trūkumas, skurdas ir badas mums tebėra norma. Iš tikro, kaip visuomenė, iki šiol net neprisiartinome prie tikros civilizacijos pradinio etapo. Bet tuo pačiu metu mes esame pajėgūs viską pakeisti.

Žmonija jau gavo išsamią informaciją, kaip įgyvendinti tikrus teigiamus pokyčius, kuria kryptimi judėti ir ką daryti. Turėtume imtis veiksmų: visi, kurie tai suprato, turėtų informuoti likusią visuomenę, turėtų pranešti, pasakyti ir susivienyti. Pats suvienijimas dėl bendro Kuriančiosios visuomenės kūrimo tikslo sukurs tą būtiną evoliucinį impulsą, kuris mums atvers galimybę laisvai, taikiai ir nuostabiai gyventi be karų ir kančių. Pasaulyje jau yra daugybė savo sričių profesionalų, įvairių ekspertų ir tiesiog sumanių, išsilavinusių žmonių, kurie žino, kaip patobulinti vieną ar kitą žmogaus egzistavimo sferą. Šie žmonės esame mes visi! Vienintelis dalykas, kurį turime padaryti, yra susivienyti. Igorio Michailovičiaus Danilovo suteiktos žinios ir įrankiai palengvins mūsų vystymąsi ir sklandų perėjimą prie geresnės visuomenės; jie padės mums išvengti praeities klaidų ir atgaivinti vieningą tikrų Žmonių bendruomenę. Pasiekus visos žmonijos vienybės ir solidarumo, tai galėsime lengvai padaryti!

Vienybėje sukurus Kuriančiąją visuomenę, ateis naujo evoliucinio šuolio era ir mums atsivers naujas neištirtas žinių ir tikro mokslo pasaulis — laisvosios energijos pasaulis. Tam reikalingas tik mūsų žmogiškas susivienijimas, aktyvus dalyvavimas ir bendras mūsų civilizacijos siekis sukurti naują visuomenę. Taigi būkime verti tokios visuomenės ir savo nuoširdžiais veiksmais, būdingais tikram Žmogui, visi kartu įgyvendinkime savo bendrą svajonę — gyventi taikoje, meilėje ir džiaugsme! Kurkime geresnę ateitį sau ir ateinančioms kartoms!

Jonas Ašeras (John Asher)


Laida, kurioje dalyvauja Igoris Michailovičius Danilovas „Kuriančioji visuomenė vienija visus“

Palikite komentarą