Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ

Tarptautinė konferencija „Už Kuriančiąją visuomenę!“ Platformoje ALLATRA

Čandero Gambiro (Chander Gambhir) kalba


Ačiū labai ir labas rytas visiems Jums.

Šiandien kalbėsiu apie tai, koks nuostabus gyvenimas, toks jis ir turi būti kiekvienam.

Jei aš paklausčiau visų Jūsų, kas yra brangu išoriniame gyvenime? Deimantai, rūmų dvaras Holivude, Manhetene ar fermerio namas ant žalių Šveicarijos kalvų? Aš taip nemanau. Aš manau, kad Jūs visi sutiksite su manimi, jog svarbiausia žmogaus gyvenime yra laisvė. Laisvė, ir tikroji Laisvė. Net papūga nenori būti narve, nežiūrint į tai, kad jis pagamintas iš aukso. Ji taip pat nori nusipurtyti ir nuskristi į atvirą dangų. Žmonės taipogi nori laisvės. Taigi, aš esu giliai įsitikinęs, kad laisvė skirta visiems.Visi tie daiktai apie kuriuos aš kalbėjau aukščiau, gali būti savaip svarbūs. Aš turiu omeny, kad nesvarbu turėti dvarą, pinigus ar kažką panašaus. Visų svarbiausia — tai laisvė. Ir mes ruošiamės dirbti su “ALLATRA”, kad pasiekti šios laisvės ir visų pasaulio žmonių vienybės.

Daugelis tautų, daugelio šalių perėjo per savo asmenines kovas dėl laisvės. Bet niekas išskyrus Indija, ne žino kokia yra laisvės kaina, kiek yra brangus žmogaus gyvėnimas, nes mes gavome laisvę bei nepriklausomybę visiškai nenaudodami smurto ir taikiomis priemonėmis, kurias gynė mūsų tautos tėvas — Mahatma Gandis. Visą tai gavome einant taikos keliu. Mes tikime visų žmonių ir visų šalių sambūviu. Taip pat mes tvirtai įsitikinę, kad jei mes leistume kiekvienai šaliai gyvuoti su pagarba laisvėje ir tiesoje, aš manau, kad tuomet nebūtų problemų, kurių mes ne galėtume išspręsti taikiu būdu. Mes viską galime išspręsti taikiu būdu, tik mes turime gerbti kitus. Tai labai svarbu, ypatingai šiuo gyvenimo laikotarpiu.

Tai, ką pasakė Robis Velsas, taip pat tai pavaizdavo ir smulkiai išaiškino Marina, kad jei mes visi susivienysime, tai sugebėsime įnešti didelius pakeitimus visuomenėje. Tai yra tai, kad net Mahatma Gandis pasakė, jog mes galime įnešti pakeitimus, kurių mes norime, kai mes kartu, kai mes vieningi. Ir tai mūsų tikslas. Ir jis kaip pas mus, taip ir Allatroje vienas. Susivienykime ir dirbkime dėl vienybės bei harmonijos visame pasaulyje.Dalyvavau konferencijoje “VISUOMENĖ. PASKUTINIS ŠANSAS” gegužės 11, Atlantoje vykusio tarptautinio visuomeninio judėjimo “ALLATRA” platformoje . Aš buvau labai sužavėtas, taip pat kaip ir visi iš Jūsų kurie ten dalyvavo.

Mane labai sužavėjo tikslai ir užduotys “ALLATRA”, kai aš sužinojau apie jų nuoširdžias pastangas, svajones ir veiksmus vienijančius visus pasaulio žmones, kad būtų pasiekta nauja laisvė ir pagarba visiems. Tai labai geras tikslas ir labai gera idėja. Mes turime gerbti visus ir būti su jais.

Pagal mano paties patirtį praeitoje konferencijoje, pačios aukščiausios vertybės, kurias “ALLATRA” suteikia bendrai laisvei ir orumui, iš tikrųjų labai panašios į tas, kurių Indija laikėsi amžiais. Mes už tai, Indija už tai, kartu su “ALLATRA”. Mes tikime, kad Dievas sukūrė mus visus vienodus. Labai džiaugiuosi, kad ALLATRA turi tą patį tikslą — siekti, kad visų pasaulio žmonių gyvenimas būtų laimingas, laisvas ir gražus.

“ALLATRA” — tai iš tikrųjų kilnūs darbai ir kilnūs tikslai. Mes turime dirbti su jais ir jiems. Iš esmės mes visi žmonės ir visiems mums reikalinga meilė, taika, žmogiškumas ir harmonija, kad gallėtume gyventi kaip broliai ir seserys.

 Indija — nuostabus vienybės ir įvairovės pavyzdys. Kaip Jūs visi žinote, Indijoje tiek daug kalbų, skirtingų kultūrų skirtinguose šalies dalyse. Bet mes ir aš labai didžiuojuosi tuo, kad mes visi susivienyje ir vieningi. Mano nuomone, valdžia priklauso žmonėms ir turėtų priklausyti žmonėms, kurie verti gyventi oriai, be skolų, be neapykantos, bei meilėje. Tai tos vertybės, kurių mes laikomės ir vėl didžiuojuosi, kad “ALLATRA” laikosi tų pačių principų. Žmonės turi turėti lygias teises renkantis darbą, prieinamą medicininį draudimą, būstą ir savarankišką orų gyvenimą.

Žinoma, nė viena šalis veikdama atskirai negali pabėgti ar nutraukti skurdo ir nepritekliaus rato. Bet jei mes visi susivienysime — mes sugebėsime! Kažkurią dieną.

Aš giliai tikiu, kad mes, žmonės, kartu pasiruošę įveikti bet kokias kliūtis ar bet kokius sunkumus, kurie gali iškilti šiame kelyje, mes tai įveiksime. Reikės tik susivienyti ir dirbti kartu. Aš neabejoju, kad su mūsų potencialia energija, su mūsų dvasine ugnimi, mūsų sąmonėje ir mūsų širdyse mes galime rasti kelią, kuriame mes sugebėsime rasti būdų nugalėti visus šiuos sunkumus (jei jie iš viso iškils). Mes lengvai sugebėsime sukurti vieningą ir dvasišką visuomenė, juk nėra jokių sunkumų, žmonės to nori ir jie tai sugeba.

Aš tikiu, kad jei tu nugalėsi pats save, tu sugebėsi užkariauti pasaulį. Viskas yra mūsų valioje, nugalėti save yra labai svarbu. Mes turime siekti dirbti kartu, kad visiems laikams sulaužytume skurdo ir problemų spąstus. Ir taip pat mums reikia nušalinti tuos žmones, kurie vadovaujasi šiais dalykais: nereikalinga ir begaline agresija, ir destruktyviais užkariavimais, ir pavergimu mums primestu iš šalies.Taigi, problema ir klausimas kiekvieno galvoje, kaipgi mums tai padaryti? Didžiausia pergalė — tai pergalė prieš save. Kaip aš jau sakiau, jei jūs sugebėsite nugalėti save, jūs sugebėsite nugalėti visą pasaulį. Tam jau yra visos priemonės ir tai tiesa. Tai tiesa ir priemonė tikrajai žmogaus laisvei pasiekti. Tai “ALLATRA” dvasia ir su tokią neužgesinamą dvasios ugnimi tarp mūsų, mes nuoširdžiai ir rimtai dirbsime kartu, žmoniškumo, vienybės ir pagarbos visiems požiūriu. Vadovaudamasis žmogiškumo dvasia, vieningumu ir lygiateisiškumu, aš norėčiau pakviesti visus jūs, pasiūlyti jums sekti universaliu, aktualiu šio laikmečio poreikiu ir prisijungti prie “ALLATRA”, kad padėti skelbti šias idėjas, tikslus, idealus ir principus, kurie taip pat yra ir Indijos idealai, o taip pat tai Mahatmos Gandžio palikimas ir mes sekame tuo.

Bet kokiu atveju, aš taip pat labai laimingas ir didžiuojuosi, aš noriu išnaudoti šitą galimybę, kad paskelbti, jog aš būsiu labai laimingas dirbdamas su ir dėl “ALLATROS” ateityje. Todėl, kad aš myliu ir gerbiu jos idėjas, dorybes ir vertybes.

Prašau vienytis, kad išplatintume meilę ir draugystę visame pasaulyje, ir sutvirtinti “ALLATRA” kelyje į laisvę ir visų vienybę. Mes turime padaryti viską kas įmanoma, kad surinkti visą mūsų didžiulę pasaulio šeimą 2020 metams.

Atminkite ir atkreipkite dėmesį į tai, kad “ALLATRA” preambulės tikroji prasmė — tai Gandžio sielos svajonė, tai reiškia siekti taikos, laisvės, vienybės ir meilės tarp žmonių visame pasaulyje.

Labai ačiū, broliai ir seserys. Labai ačiū visiems jums.