Logo Creative Society KURIANČIOJI
VISUOMENĖ
norėdami prisijungti

Tarptautinė internetinė konferencija Kuriančioji visuomenė. "Kartu mes galime"

2020 m. gruodžio 20 - lūžis žmonijos istorijoje.
Šią dieną, vieninga banga apėmusia visą pasaulį, praskriejo žinia, kad mes, žmonės, esame pasirengę veikti, kad sukurtume saugią, humanišką, laimingą visuomenę!
Visuomenė, kokią negėda palikti mūsų vaikams.
Mes visi norime taikos ir gerumo visiems žmonėms ir esame pasirengę prisiimti atsakomybę už tokio pasaulio sukūrimą.

Internetinė tarptautinė konferencija „Kuriančioji  visuomenė. Kartu mes galime“, kurią inicijavo Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo „ALLATRA“ dalyviai iš JAV, ir savanoriai iš viso pasaulio sinchroniškai išvertė į daugiau nei 30 kalbų. Šį didingą įvykį matė ir dar pamatys milijonai žmonių, nes transliacija vyko tūkstančiuose viso pasaulio socialinių tinklų ir internetinių platformų.

Žmonės savo pavyzdžiu parodė, kokia didžiulė yra vienijimosi jėga dėl vieno tikslo - kurti Kuriančiąją visuomenę. Juk tik darnių veiksmų dėka tapo įmanoma organizuoti ir vesti renginį, kokio pasaulis dar nebuvo matęs.

Alina Fiodorova
Sveikatos priežiūros srities verslininkė (Šveicarija)

Čia visam pasauliui nuskambėjo tiesa: ne virtuvėje šnabždamės, o atvirai kalbamės. Mūsų yra per daug, kad tylėtume, todėl neturime prašyti leidimo susiburti ir pradėti kalbėti.

Leslė Magnum
Projekto „Kuriančioji visuomenė“ dalyvis (JAV)

Mes matome vartotojiškos visuomenės realijas ir suprantame, kad tai neveikia, tai tiesiog aklavietė. Turime kažką keisti ir visi tai gerai suprantame, o dabar esame ties riba sukūrimo to, ko laukėme labai ilgai - 6 tūkstančius metų. „Kuriančios visuomenės“ projektas yra viena unikaliausių idėjų, kokią tik kada nors yra matęs pasaulis.

Styvas Donofrio
Tarptautinis pranešėjas, treneris, koučeris (JAV)

Kai kas nors sako: "Ar girdi, Styvai, kas yra Kuriančioji visuomenė, kas už viso to stovi?" Niekas nestovi. Aš stoviu šalia žmonių iš viso pasaulio. Aš stoviu šalia šių žmonių, nieko nevedu paskui save, niekuo neseku, stoviu šalia savo brolių ir seserų. Jie visi yra mano šeima - Kuriančioji visuomenė!

Konferencijoje buvo atskleistas vartotojiškos visuomenės vergiškas formatas, kuris buvo kuriamas per pastaruosius 6 tūkstančius metų. Karai, smurtas, korupcija, vienetų  valdžia milijonams, badas ir skurdas - prie to šiandien mes priėjome. Žiniasklaidoje apie tai nekalbama, visuomenėje nėra įprasta apie tai kalbėti. Bet kiek ilgai galite tyliai stebėti, kas vyksta aplinkui? Juk jei blogis nuslepiamas - jis dauginasi.

Ar galime tai pakeisti? Jei mums pavyko sukurti vartotojišką visuomenę, tai galime sukurti ir Kuriančiąją visuomenę. Atsakomybė už visos visuomenės gyvenimą tenka kiekvienam žmogui!

Žmonijos raidos Kuriančiojoje Visuomenėje perspektyvos tapo viena pagrindinių konferencijos temų.

Įvairių veiklos sričių ekspertai iliustratyviais pavyzdžiais pademonstravo, kaip kiekvieno iš mūsų gyvenimas gali pasikeisti Kuriančiojoje visuomenėje. Ir papasakojo apie Kuriančiosios visuomenės kūrimo etapus.

Buvo pabrėžta visos žmonijos jungimosi aplink šią idėją svarba ir realūs žingsniai, kuriuos kiekvienas žmogus gali žengti dėl mūsų bendros ateities.

Collage
Marina Ovcynova
Projekto „Kuriančioji visuomenė“ dalyvė (JAV)

Kuriančioji visuomenė suteiks kiekvienam asmeniui lygias teises ir neribotas savirealizacijos galimybes, grąžins mums visą gerovę,  suteiks mums ir mūsų vaikams saugumą ir pilną socialinį paketą. Politika iš tiesų taps tarptautinio bendravimo ir vienijimosi instrumentu ir skatins tautų draugystę. Kuriančiosios visuomenės įstatymai garantuos kiekvieno žmogaus interesų laikimąsi, nes jie bus pagrįsti 8 Kuriančiosios visuomenės pagrindais.

Parimalas Merčantas
Tarptautinės vadybos mokyklos ŠVV pasaulinės programos direktorius. Š. P. Džaina (Indija)

Ar jums patiktų pasaulis, kuriame visiems žmonėms prieinamas nemokamas maistas, sveikatos priežiūra, švietimas ir tinkama gyvenimo kokybė? Ar jums patiktų pasaulis, kuriame žmogus yra pagrindinė vertybė ir nėra nieko aukščiau už žmogų? Nė vienas žmogus negali būti žemesnis už kitą, tai yra valdžia, valstybė, policija, armija, religija - viskas tarnauja žmogui, o ne stovi virš jo. Tuo pačiu metu visi žmonės gerbia lygybę.

Diana Oleinik
Psichoterapeutė (Ukraina)

Vartotojiška visuomenė yra visuomenė, kurioje vyrauja baimė, tai yra sąlyga bejėgiškumui formuotis, o Kuriančiojoje visuomenėje yra meilės ir palaikymo sąlygos, sąlygos, kai viskas ir visiems gaunasi. Ką pasirinksime: meilę ar baimę? Pasirinkęs baimę, žmogus yra neaktyvus. Pasirinkdamas meilę - meilę sau, savo vaikams, artimiesiems, aplinkiniams - žmogus veikia.

Ši konferencija tapo pokyčių pradžia. Aktyvių kuriančiųjų veiksmų banga kyla iš viso pasaulio žmonių ir tai, kaip greitai mes realizuosime savo bendrą tikslą, priklauso tik nuo mūsų.

Mieli draugai! Dabar turime unikalią galimybę kurti Kuriančiąją visuomenę.Tam, kad tai padarytume, kiekvienas planetos žmogus turi sužinoti apie šią iniciatyvą ir pats pasirinkti. Informuokime visus savo draugus ir pažįstamus apie Kuriančiąją visuomenę, naudodamiesi asmeniniu bendravimu susitikimuose, kontaktais telefonų knygoje, socialiniuose tinkluose, svetainėse, „YouTube“ kanaluose ir kitais informavimo būdais. Dabar nuo kiekvieno žmogaus priklauso, kaip greitai bus informuota visa žmonija!

Olga Simpson
Projekto „Kuriančioji visuomenė“ dalyvė (JAV)

Aktyvių projekto dalyvių dėka žmonės pagaliau turi galimybę pasirinkti: kokioje visuomenėje jie nori gyventi - vartotojiškoje ar kuriančiojoje? Nes kai nežinai, kas yra Kuriančioji visuomenė, tada neturi pasirinkimo. Įdomiausia tai, kad daugelis žmonių teigė seniai svajoję apie tokią visuomenę ir yra pasirengę veikti.

Džeisonas Belas
Projekto „Kuriančioji visuomenė“ dalyvis (JAV)

Jei sujungsime savo pastangas, per trumpą laiką galėsime sukurti Kuriančiąją  visuomenę. Tam neprireiks daug laiko. Šiandien susirinko tiek daug žmonių!

Jekaterina Čerkasova
Projekto „Kuriančioji visuomenė“ dalyvė (JAV)

Tarkime, vienas asmuo gali papasakoti apie šią idėją penkiems žmonėms, o tie penki - dar penkiems žmonėms. Taigi gauname dvidešimt penkis. Tada gauname šimtą dvidešimt penkis. Naudojant geometrinės progresijos taisyklę  suskaičiavome dienų skaičių ir paaiškėjo, kad tai šiek tiek daugiau nei 14 dienų! Tai reiškia, kad 14 dienų pakanka, kad visa žmonija pasakotų apie Kuriančiosios visuomenės ideją!

Parimalas Merčantas
Tarptautinės vadybos mokyklos ŠVV pasaulinės programos direktorius. Š. P. Džaina (Indija)

Atidariau savo telefonų knygą ir nustebau, kad joje yra daugiau nei 800 kontaktų. Pradėjau jiems siųsti žinutes, vienos eilutės žinutes: „Žmogaus gyvenimas yra didžiausia vertybė. Jei sutinkate, daugiau sužinosite čia“. Ir viskas. Kitą savaitę išsiunčiau dar vieną žinutę: „Saugumas visiems. Jei jums tai patinka, jei sutinkate, galime apie tai kalbėti toliau“. Taigi aštuonias savaites vieną po kitos išsiunčiau žinią apie visus Kuriančios visuomenės pagrindus, kuriančius  humaniškesnį pasaulį. Daugelis jų atsakė, daugelis jų atsakys ateityje. Man didžiulė laimė tikrai prisidedu kuriant geresnį pasaulį. Prisijunkite prie mūsų pastangų sukurti humanišką Žemę ir Kuriančiąją visuomenę! Ačiū!

Konferencijoje žmonės iš viso pasaulio išreiškė tvirtą apsisprendimą visiems kartu kurti Kuriančiąją visuomenę, kurioje nebūtų vartotojiškos sistemos šablonų. Visi gali prisijungti prie projekto ir išreikšti savo aktyvią poziciją užpildydami formą „Prisijunkti“, taip pat dalindamiesi informacija apie Kuriančiąją visuomenę.