Logo Creative Society חברה יוצרת
להצטרף

שש לחיצות יד: LIVE

על פי התיאוריה הסוציולוגית של "שש לחיצות יד", כל האנשים על פני כדור הארץ מכירים זה את זה באמצעות שרשרת של חמישה מכרים. הודות לתאוריה זו, תושבים ממדינות ויבשות שונות חולקים את הרעיון של פרויקט חברה יוצרת  ומעבירים את היוזמה הלאה לאורך הרשת.

להצטרף #CREATIVESOCIETY
Collage
icon

מטרה

שמנו לעצמנו למשימה לברר מכל האנושות באיזה עולם כל אדם היה רוצה לחיות וכיצד אנו מדמיינים חברה של אנשים מאושרים. כיום, הודות לטכנולוגיות המידע המודרניות, מספר רב של אנשים, גם מבלי לצאת מבתיהם, יכולים להצטרף לדיון בנושא זה.

icon
מדי יום נערכים שידורים מקוונים, ראיונות, סקרים חברתיים בכל רחבי העולם בשפות שונות. הגיאוגרפיה מתרחבת, וכל יום מתחברים ערים ומדינות נוספות.
icon
משתתפי השידורים מתקשרים על נושאי התרבות, ההיסטוריה, הערכים, החוויה החיובית של שינוי החברה. זו הזדמנות נהדרת להרחיב את האופק, להתיידד עם כל האנושות ולהחליט באיזה עולם אנו באמת רוצים לחיות.