Logo Creative Society חברה יוצרת
להצטרף

השותפים שלנו

אנשים וארגונים מכל רחבי העולם משתתפים באופן פעיל בפרויקט "חברה יוצרת", הם הופכים לשותפים בפרויקט ותומכים ברעיונו באופן פעיל : הם משתתפים בשידורים חיים ובהכנתם, מפיצים מידע על הפרויקט, מפרסמים מאמרים כדי שכמה שיותר אנשים ידעו על רעיון זה.

כל מי שתומך ברעיון של חברה יוצרת ושואף להשתתף בבנייתה יכול בקלות להצטרף ליוזמה עולמית זו.

אחת הדרכים הפשוטות היא להכריז בגלוי על עמדתך לתמיכה בחברה יוצרת באינטרנט. לשם כך תוכלו להציב כרזה "אני תומך/ת בחברה יוצרת" עם קישור לאתר הפרויקט creativesociety.com בכל פורטל אינטרנט: באתר האישי שלכם, באתר החברה או בארגון שלכם, בדף האישי שלכם, ברשתות חברתיות וכו '.

לפיכך, בזכות הפעילות של כל אחד, אנשים בכל קצוות תבל יכולים להכיר מידע על חברה יוצרת ולהחליט לבחור ע"י הצטרפות לפעילות אקטיבית משותפת. ע"י פעולה פשוטה כזו אפשר לתרום באופן עצום לבניית העתיד המאושר המשותף.

שלח מידע על עצמך ועל האתר שלך לדואר האלקטרוני של הפרויקט כדי שנוכל להציב את הלוגו שלך בעמוד זה.

play

קהילה בינלאומית על חברה יוצרת