Logo Creative Society MALIKHAING
LIPUNAN
Sumali sa amin
Pandaigdigang Krisis.Tayo ay mga Tao. Gusto Nating Mabuhay | Opisyal na trailer. International Forum Nagsimula na ang huling digmaan ng sangkatauhan. Pandaigdigang Krisis.Tayo ay mga Tao. Gusto Nating Mabuhay | Opisyal na trailer. International Forum Pandaigdigang Krisis.Tayo ay mga Tao. Gusto Nating Mabuhay | Opisyal na trailer. International Forum Pandaigdigang Krisis.Tayo ay mga Tao. Gusto Nating Mabuhay | Opisyal na trailer. International Forum

Pandaigdigang Krisis.Tayo ay mga Tao. Gusto Nating Mabuhay | Opisyal na trailer. International Forum

Nagsimula na ang huling digmaan ng sangkatauhan.

Ito ay isang hindi deklaradong digmaan.

Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang lahat ng sangkatauhan ay nahaharap sa isang karaniwang panlabas na kaaway. Ang kalaban na ito ay ang klima. Ang kalaban ay wala sa aming pintuan. Ang karaniwang kaaway na ito ay nasa ating tahanan. Ito ay sumusulong, umaatake, habang pinahihirapan tayo at pinapatay! At kami ay kampante at hindi man lang lumalaban.

Tayo, ang mismong mga tao sa planetang ito, ay dapat na kumilos nang madalian ngayon, pag-isahin ang lahat ng lakas ng sangkatauhan upang tumayo laban sa kaaway ng sangkatauhan — bilang isang harapan at protektahan ang ating mga tahanan at ang buhay ng ating pinakamalapit at pinakamamahal.

Sa Mayo 7, 2022, tayo, ang buong sangkatauhan, ay gagawa ng isang madiskarteng mahalagang hakbang tungo sa tagumpay laban sa karaniwang kaaway. Dapat nating ilabas ang buong puwersa ng ating potensyal sa kalaban. Ang International Forum na “GLOBAL CRISIS. TAYO AY MGA TAO. GUSTO NATING MABUHAY”.

Personal na namin kayong tinutugunan. Kung ikaw ay isang tao, kung ikaw ay isang bayani at handang kumilos para sa buhay ng lahat ng sangkatauhan, ipaalam sa lahat ang iyong makakaya tungkol sa katotohanan na ang kaligtasan ng ating lahat at ng ating planeta ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Kung nagmamalasakit ka, kung ikaw ay isang mandirigma, isang mandirigma, isang tunay na tao, mangyaring ipaalam, ipadala ang video na ito sa lahat, at magsalita tungkol sa Creative Society. Maging sa hanay ng mga bayani — ang mga nasa harap na linya ngayon! Ito ang ating karaniwang dahilan!

Nahaharap tayo sa pinakamalaking labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dapat nating iligtas ang ating mundo mula sa napipintong pagkawasak. Ang iyong walang kamatayang mga gawa ngayon ay mananatili sa puso ng iyong mga inapo magpakailanman. Sama-sama nating ipagtanggol ang ating planeta, sama-sama nating talunin ang walang kaluluwang kalaban. Nagkakaisa ating malalagpasan! Ang tagumpay ay magiging atin!

Upang lumahok sa internasyonal na forum at makibahagi sa paghahanda nito, mangyaring sumulat sa: [email protected]

Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa mga yugto ng pagbuo ng Malikhaing Lipunan sa artikulong "Mga Pundasyon at Mga Yugto para sa Pagbuo ng Malikhaing Lipunan"

Basahin
Ngayon ang bawat tao ay talagang maraming magagawa!
Ang hinaharap ay nakasalalay sa personal na pagpili ng bawat indibidwal!
Sumali sa amin