Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE
Promluvme si Promluvme si Promluvme si Promluvme si

Promluvme si

Jak děsivé je usínat na rodné hroudě hlíny
Pro mě i pro tebe:
Naše klima prodělává změny
Planeta sténá, vře a drolí se,
Jádro se chvěje, země třese se
..

Teď jsme tu ty a já,
Dávno chci s tebou promluvit,
děsí mě bitva, která plane,
Kde zítra udeří nepřítel?
Kdo poražený příště… již nevstane?

Kdo další oběť války bez oznamu
bude smeten tajfunem?
Jsme k zániku odsouzeni?
Vždyť jsme si rovni - před živlem

Tak proč zavíráš oči
a my..
Hádáme se o to, kdo vinen vším
kdo pravdu má,

Zatímco plytké soudy vynášíme
nepřítel životy zabírá
Vidíš, kam v naší vlasti se každodenní život ubírá?
je zde mor i lesy mizí
Horko i sníh
Tajfuny i láva - žár pekla ryzí.

Klima stírá vesnice i města
z povrchu Země … beze stopy
A lidé umírají, umírali
své milované ztrácí navždy
Jen proto, že nevěděli.
že válka dolehla už k nám.

Nikdo jim to neřekl,
Nikdo nezavolal,
Nikdo je předem nevaroval
Že se k nim blíží neštěstí

Víš, příteli, někdy je pro mě vážně těžké
chápat, že můžeme se ještě stále lidmi nazývat
Mlčet o klimatické změně?
A kdo má na svědomí všechny ty, kteří ztratili šanci na návrat?
K sobě domů?
Zaskočení
Zastiženi živly.
Tahle bitva..
Nemyslitelné
Takhle prohrajeme
Protože tak pravdu před lidmi skrýváme,
A jedinou šanci na život jim bereme,
Když mlčíme o pravdě a nemluvíme o ní,
že klima je vrah a nepřítel,
Že nutné je čekat na úder.

Vím, už chceš jít
nadechnout se a napít vody,
Říct si - i tak je všechno jasné
Říct, že o tom nechceš mluvit
vždyť jakoby není možné to změnit
I tak máš spousta problémů
i bez klimatické změny
Ale Klima, to společný je nepřítel

A náš čas odtéká jako voda,
Teď jsme tu ty a já
Promluvme si, prosím tebe.
Vím, že je to velmi děsivé
Čelit hrůzám války
A uznat ji
Ale pokud to nedokážeme,
Pak my, lidská rodina,
šanci ztrácíme.

Vím
i když odejdeš, i sto mil daleko utečeš
abys na vše zapomněl.
A sám sebe obelžeš, Když za humny”
hle, tu mír a krása, klid
můj oblíbený seriál
Pohladím svou kočku
svět je zase normální
Kdo by umíral…"

Otočíš se
krev tuhne v žilách
Až ujdeš sto tisíc mil.
Uvidíš, ten velký svět je malý hned
Zde znovu já, což si to nevěděl?
Země je kulatá?
Všichni jsme si rovni, ty i já.
Podívej se do očí!
V nich válka se zrcadlí,
Planeta.. je malinká
a na ní ty … a já


Nemá smysl před pravdou utíkat:
Kamkoli jen půjdeš,
Válka je všude, přišla,
Je na cestě k tobě domů.

Válka se nezeptá, zda-li jsi připraven
Buď pacifistou, neutralitu zachovej.
v naději, že sama zmizí
Tento nepřítel je však bezcitný.
Je krutý.
A nebere si rukojmí.

Poslední válka lidstva již právě teď probíhá
A porážka - pro všechny smrt znamená.
Spojením vědy a ducha můžeme zvítězit.
Ale pro vítěztví jsi třeba ty
Vstaň a přijď

Ty a já máme za co bojovat
a za co hledat
Na oči svých blízkých
vzpomeň a vzchop se, vstaň!

Hrdinou není ten, kdo nepocítil strach a bolest,
Ale ten, kdo jim pohlédl do tváře,
A
svému svědomí
do konce byl věrný

Tak se rodí hrdinové
mezi lidmi.

Zachránit planetu, nebo ne?
Sami řešíme si
Než bude pozdě,
Promluvme si.

E-mail:
[email protected]
[email protected]

#TvorivaSpolecnost #GlobalniKrize #jsmelidechcemezit

O etapách vybudování Tvořivé společnosti se můžete více dozvědět v článku „OSNOVY A ETAPY VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI“

Číst
Nyní může každý udělat skutečně mnoho!
Budoucnost závisí na osobní volbě každého!
PŘIPOJIT SE