Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Volný čas v tvořivé společnosti | Živá diskuze

V pondělí 11.5.2020 proběhla v rámci projektu „Tvořivá společnost“ živá diskuze na téma „Volný čas v tvořivé společnosti“. Účastnicemi diskuze byly Jája, Markéta, Nika a Baša. Společně hledaly odpovědi na otázky:


1)      Jak se liší chápání volného času v dnešní a v tvořivé společnosti?

2)      Umíme svůj čas smysluplně využít?

3)      Jaké změny musí ve společnosti nastat, abychom měli více svobodného času?

 
Není tajemstvím, že v současné společnosti se většina lidí na planetě potýká s nedostatkem času. Ale jak je možné to změnit? 

Z rozhovoru vyplynulo, že první z možností je nastavení samotného člověka. Jak se Markéta podělila, člověk zde není věčně, a proto by si měl velmi pečlivě vybírat, kam bude svůj čas investovat. Podle účastnic diskuze není lepší způsob, než vykonávat takovou činnost, která je prospěšná pro společnost a dělá radost dalším lidem. Nehledě na to, že taková činnost probouzí v člověku stav skutečného štěstí a tím ho obohacuje.

Nika se podělila, že v tvořivé společnosti by podle ní nemělo existovat rozdělení času na pracovní a volný, neboť v tvořivé společnosti je i každá práce smysluplná a radost přinášející.
Už jen proto, že každý člověk má možnost si vybrat takové zaměstnání, které ho skutečně naplňuje a zároveň je dobře finančně ohodnoceno, může se těšit na nový den. V takovém případě by i heslo „nejdřív práce, potom zábava“, o kterém se zmiňuje Baša, ztratilo význam.

Navíc díky tomu, že v tvořivé společnosti lidé pracují jen 16 hodin týdně, získávají tak více prostoru pro své záliby a vnitřní potřeby, díky čemuž jsou opravdově šťastní. A člověk, který je šťastný, se o své štěstí chce podělit i s okolím. Tehdy u lidí, jak podotkla Baša, přirozeně vyvstává otázka: „Co mohu dnes udělat pro společnost, abychom se měli lépe?“ A tak každý pečuje o štěstí druhého, a o štěstí každého starají mnozí.

Z toho vyplývá, že tvořivá společnost je zároveň šťastná společnost. Život a štěstí každého člověka je zde na prvním místě.


Děkujeme účastnicím za sdílení svých pochopení o využívání času, která přinesla mnoho zajímavých podnětů k zamyšlení.