Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Víc než jen učení: Pedagog dokáže ovlivnit studenta na celý život

“Přál bych si, aby společnost, ve které žijeme, směřovala k takové společnosti, kde lidé budou na prvním místě a měli by mít určité morální hodnoty. A tou největší morální hodnotou je podle mě láska. Ze své zkušenosti totiž vím, že láska překrývá vše. Pokud milujete, chováte se morálně a správně,” říká hned na úvod pedagog Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD., který je důkazem toho, že když je na prvním místě člověk, všechno jde snadno.

V rámci iniciativy “6 podání rukou” si s námi pan Vavrečka promluvil o tom, jak se dá vytvářet se studenty pozitivní vztah. Říká: ”Během své dlouholeté praxe jsem si uvědomil, že by bylo dobré vytvořit ve třídě, případně při zkoušení, takovou atmosféru, abychom stres a strach z učitele maximálně eliminovali. Mohu říci, že mně se to podařilo. Velmi důležitý je totiž první dojem, takže jsem chtěl udělat na studenty takový první dojem, aby mě nebrali jako nějakého nadřízeného, ze kterého mají mít strach, ale aby mě viděli jako člověka, který je stejný, jako jsou oni a který má nějaké vědomosti, znalosti a hodnoty stejně, jako je mají i oni.”

Pan Vavrečka má snahu pozvedávat svým studentům sebevědomí, aby si byli vědomi toho, že každý z nás má velkou hodnotu. Není proto nutné se ponižovat, ale ani povyšovat. Podělil se: “Mým cílem vždy bylo navodit dobrou a přátelskou atmosféru tak, aby se studenti mohli svobodně vyjadřovat. A vím, že je to hodně důležité i pro tvořivou společnost, protože těm studentům přicházejí myšlenky – přichází jim právě tvořivé myšlenky. A o tom to je. Jestli chceme posouvat společnost někde dopředu, je to hodně o tvořivosti s lidským přístupem. A když je lidský přístup, podporujeme i tvořivost u studentů, což byl a je jeden z mých cílů.”

Jeden z prvků Tvořivé společnosti je, dle slov pana Vavrečky, snaha dělat věci tak, jak nejlépe dovedeme a zároveň tak, aby to nebylo prospěšné jen pro nás, ale i pro všechny ostatní. “Pokud takto budeme uvažovat, tak budeme žít v krásné společnosti, budeme se mít rádi, budeme v lásce i ve štěstí a bude se nám dařit. Budeme mít jednoduše radost ze života. A tak by to mělo být. To je i mým cílem. Aby i studenti měli z mých přednášek radost a těšili se na ně,” dodává pan Vavrečka. 

Další inspirativní názory a zkušenosti, o které se pan Vavrečka podělil během vysílání v rámci projektu “Tvořivá společnost”, si můžete poslechnout ve videu.