Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Tvořivá společnost podle Josefa Šedlbauera

“Hlavním úkolem ve vzdělávání je, aby se lidé mohli rozvíjet – nebo rozvíjet talent, který v nich je. V každém z nás nějaký je,” říká český vědec, vysokoškolský pedagog, krajský zastupitel prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Pan Šedlbauer se v současnosti zaměřuje na řešení a prevenci katastrofálního sucha v důsledku klimatických změn. Také se, ve světle posledních událostí, zaměřuje na pomoc rodinám a samoživitelkám, které se ocitly ve finanční tísni v důsledku nouzového stavu. Pan profesor je zároveň i vedoucím katedry chemie fakulty přírodovední, humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci.

Ve vysílání na ALLATRAUNITES se pan Šedlbauer  podělil, jak vidí současný stav ve vzdělávání i v politice. Co se týká vzdělávání, nesmírně důležitá je podle pana Šedlbauera role předškolního, základního, ale i středoškolského vzdělávání. Tato období života mají totiž klíčový vliv na budoucí uplatnění člověka a tedy i na to, jak bude schopen využívat své talenty. Řekl: “Ve školství je potřeba, aby se mohlo s dětmi pracovat mnohem více individuálně. Představoval bych si, že například na středních, nebo na základní školách by bylo skvělé, kdyby nemuseli studenti procházet všechny předměty společně ve stejných studijních oborech, ale třeba měli možnost jít do dvou úrovní různých předmětů – v některých si vybrat  základní úroveň a v některých vyšší. Podle toho, kde jim to jde lépe.”

Pan Šedlbauer se také podělil o názor, že na školách by měli vést výuku skuteční specialisté v daných oborech, protože jen takoví lidé mohou zkvalitnit vzdělávání na vysokou úroveň právě tím, že významně podpoří rozvoj u podobně talentovaných dětí. Následkem toho se z těchto dětí v budoucnu mohou stát další odborníci, což je samozřejmě přínosné pro společnost. Pan Šedlbauer zde ukazuje příklad školského systému ve Finsku a dodává: “Tyto špičky jsou v pozicích pedagogů patřičně ohodnoceni, protože si společnost uvědomuje, že je to skvělá investice, i když dlouhodobá. Trvá to 10–15 let, než se začnou zúročovat výsledky.”

A co si pan Šedlbauer myslí o sociálním zabezpečení? “Jednou garancí ze strany společnosti vůči jednotlivci by měla být co největší míra svobody a na druhé straně jistota, že může ve společnosti nějak normálně, rozumně a důstojně fungovat. A to by měly zajišťovat primárně dva pilíře – jeden z nich je něco jako základní nepodmíněný příjem a druhý pilíř je dostupné sociální bydlení. To je něco, co nesmírně rozvine potenciál společnosti,” řekl.

Druhou osnovou Tvořivé společnosti je Svoboda Člověka. I zde se měl pan Šedlbauer o co podělit: “Tohle je to nejdůležitější, co umožňuje, aby se potenciál člověka mohl rozvíjet. Bez jeho základní svobody a možnosti se rozhodnout, jakým směrem by se chtěl vydat, to není možné. Ta svoboda je na druhé straně vyvážená odpovědností. Nelze chtít jen práva vyplývající ze svobody, ale je také třeba chápat, že je tam i určitá povinnost vůči společnosti.”

A jak Tvořivou společnost a svobodný život vnímáte Vy?