Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

MUDr. Evgenij Beregovoj | Tvořivá společnost očima traumatologa

“Když upřímně pomáháš druhému člověku, tak se uvnitř cítíš neuvěřitelně naplněný obrovskou láskou a silou. A čím víc se dělíš o to své vnitřní s ostatními, tím větší je tvá vlastní vnitřní odezva. Konáš nezištně, nečekáš pochvalu či obdiv, ale vše děláš proto, že cítíš, že tak je to správně”, říká MUDr. Evgenij Beregovoj v pořadu “Tvořivá společnost očima traumatologa”, pro kterého je poslání lékaře svázáno s rodinnou tradicí. Velice ho inspirovali výborní lékaři a přání pomáhat nemocným vychází z jeho vnitřní potřeby.

Evgenij se dělí o svá pochopení zdravotní péče v Tvořivé společnosti. Domnívá se, že je nutné, aby lékařská péče byla dostupná absolutně pro všechny, bez ohledu na finanční zázemí či status jednotlivých pacientů. Zdravotní péče by měla být stejné kvality ve všech končinách na planetě Zemi.


Je nutností, aby z medicíny byla odstraněna veškerá komerce. Toho lze docílit jen tehdy, když se medicína stane úplně bezplatnou. Neměla by existovat možnost uhradit si kvalitnější služby, lepší pokoj či zacházení – kvalitnější a příjemnější péče má být samozřejmostí pro každého.


Prevence je nezbytnost. Člověk by podle Evgenija měl věnovat pozornost svému zdraví, preventivním opatřením, a také by měl mít komplexní pochopení toho, že existuje vzájemný vztah mezi nemocí a chováním – to nazýváme psychosomatika. Pacienti potřebují vědět, že podle toho, jakým myšlenkám věnují pozornost, jak se chovají k druhým lidem a jak bohatý je jejich vnitřní život, se rozvíjejí určité nemoci a procesy.


Lékaři by také měli mít k pacientům komplexní přístup, správně využívat současně dostupné technologie, zabývat se celistvostí člověka a stávat se tzv. rodinnými lékaři, kteří pacienty informují o životosprávě, prevenci, léčebných postupech, jak správně žít a chovat se k druhým lidem.  Evgenij nazývá takové lékaře “neviditelnými bojovníky”, kteří poctivě a oddaně konají svoji práci pro dobro pacientů.