Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Společnost šťastných lidí

Co znamená společnost šťastných lidí? Jak má vypadat a jaké jsou v ní podmínky pro život? Všichni po takové společnosti toužíme, vychází to ze základní potřeby člověka, z potřeby komunikovat s ostatními lidmi, být užitečný společnosti a žít v harmonii se všemi.

Diskuze v rámci projektu Tvořivá společnost – 6 stupňů propojení.