Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Sjednocení pro tvořivou společnost

Tvořivá společnost je formát společnosti, kde hlavní a nejvyšší hodnotou jsou lidský život a jeho kvalita. Společnost, ve které bude každý člověk žít v míru, v bezpečí, v přátelství, ve vzájemné pomoci a tvořivé spolupráci. Vybudovat ji můžeme jen my. Společně.


Ve sjednocení je veliká síla. Společně zvládneme víc, než je schopen zvládnout každý člověk sám. Pokud my, lidé, pochopíme, že jsme si rovni a začneme spolupracovat a konat ve prospěch lidstva, pak můžeme vybudovat společnost, ve které všichni chceme žít.


Jak by tvořivá společnost měla vypadat? 

Co je zapotřebí k vytvoření takového formátu? 

Přejeme si žít důstojně, v míru, v bezpečí a vzájemné úctě? 

Kde začíná sjednocení všech lidí a jak ho docílit?


Živá diskuze zve k zamyšlení se nad tím, jaký náš život může být...