Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

S Denisou Kudláčkovou o tvořivé společnosti

„Každý umí něco a když se to spojí dohromady, tak to funguje. Já povedu někoho sportovně a mě povede někdo například v matematice, kde jsem velmi špatná,“ říká Denisa Kudláčková – trenérka, sportovkyně a úspěšná závodnice v oblasti Pole Dance a Fitness.

Denisa se během rozhovoru na ALLATRAUNITES podělila o své postřehy a zkušenosti práce na sobě a práce s lidmi. Sama považuje za klíčové přestat soupeřit – ať už ve sportovních soutěžích, nebo v životě. Důležité je vyrovnat se sám se sebou, mít zdravé sebevědomí a vyzařovat to dobré.

Došlo i na otázky jak se nevzdávat a proč se věnovat sportu.

Podle Denisy neexistuje slabý jedinec. Každý má své přednosti i slabosti. Denisa věří, že čemu se děti přirozeně věnují od malička nejvíce, to je i jejich talent a ten by měly rozvíjet. Školství by proto mělo více dbát na přirozený rozvoj talentů každého dítěte, aby školní lavice opouštěli lidé šťastní, motivovaní a více připravení na budoucí život.  

Denisa se snaží tento přístup aplikovat i ve své trenérské oblasti. Dbá na poznání psychologie druhého člověka. U každého klienta volí trochu jiný způsob péče, neboť někdo potřebuje vlídnější přístup, jiný naopak tvrdší.

O motivaci Denisa říká, že ji každý musí hledat sám v sobě. V minulosti se Denisa dlouho zamýšlela nad tím, jak své klienty motivovat, aby je sport bavil, aby vydrželi a nevzdávali to. Později ovšem došla k závěru, že za ně práci udělat nemůže. Trenér je jako vodítko, které pomáhá dovést člověka k vytyčenému cíli, jít musí ale každý sám.

Denisa by si přála, aby vůči sobě byli lidé v tvořivé společnosti trpělivější, chápavější a více se podporovali. Protože ve skupině je větší síla, než v jednotlivci. 

Závěrem Denisa říká, že by si moc přála, aby nebyl vyvíjen ve společnosti tak vysoký tlak na lidi – aby měli více prostoru na tvořivost, upevňování vztahů se svými rodinami i přáteli. Rozhodně by člověku neměla devadesát procent času brát práce. Denisa je přesvědčená, že pokud se podaří toho dosáhnout, budeme všichni mnohem šťastnější.