Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Rozhovor s ergoterapeutkou Mgr. Janou Krásovou | Medicína v Tvořivé společnosti

V tomto přímém přenosu se dozvídáme, co znamená a obnáší pro mnohé z nás neznámý pojem "ergoterapie". Mgr. Jana Krásová srozumitelně vysvětluje, co tato terapie zahrnuje, komu je určena a jak by v tvořivé společnosti mohla být ještě větším přínosem.

Ergoterapie je podpůrnou terapií, která pomáhá lidem po úrazech naučit se základním činnostem, které v běžném životě provádíme zcela automaticky. Avšak pro ty, kteří utrpěli úraz či nehodu, se tyto samozřejmé denní činnosti stávají těžko zvladatelnou překážkou. 

Zde jsou klíčové znalosti a praktická dovednost zkušeného ergoterapeuta na místě. Ten pacientům předává tipy, jak se opět stát soběstačným, například být schopen provést úkony osobní hygieny, sám se obléci, připravit si jídlo, dostat se do auta, postarat se o svou domácnost atd. Ergoterapie využívá smysluplných, kompenzačních pomůcek, které pacientům usnadňují péči o sebe sama. Zároveň řeší bezbariérovost domácího prostředí.

Významnou částí ergoterapie je také rehabilitace, při které se terapeut a pacient zaměřují na obnovu poškozených funkcí a zároveň zachování funkcí dosavadních. Pomocí různých rehabilitačních technik a metod se zaměřují na jemnou motoriku, obratnost prstů, úchopy atd.

Jana si na své práci cení především toho, že může pomoci člověku s handicapem opět se začlenit do normálního a plnohodnotného životního procesu.

Zároveň vyzdvihuje důležitost vzájemné spolupráce multidisciplinárního týmu. Společně s kolegy různých zaměření a odbornosti, ať už se jedná o fyzioterapety, psychology, logopedy, ergoterapeuty, sociálními pracovníky, lékaře a zdravotníky, se starají o pacientovo dobro a zlepšení zdravotního stavu.

Jana také zdůrazňuje, že volba a zodpovědnost samotného pacienta jsou klíčové v tomto ozdravném procesu. Také pozitivní vnitřní nastavení je nezbytností na cestě úspěšné rehabilitace. 

V tvořivé společnosti by zdravotní a terapeutický personál byl dostatečně motivován a podporován, aby nelehké poslání mohl zvládat bez vnitřního vyhoření či odchodu za lukrativnějšími podmínkami. Pacienti by bez čekací lhůty měli přístup k nezbytné rehabilitaci a nákladné kompenzační pomůcky by byly k dispozici zdarma. Zároveň by se v tvořivé společnosti kladl důraz na prevenci a zodpovědnost za zdraví každého jednotlivce.