Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Rozhovor s diabetoložkou MUDr. Zuzanou Fedákovou. Tvořivá společnost očima odborníků

“Vždycky mě bavilo poznávat nové věci, chtěla jsem vědět, jak funguje lidské tělo. Celkově ráda pracuji s lidmi a mám velmi blízko zvláště ke starším lidem.”

Prvomájový den se diabetoložka MUDr. Zuzana Fedáková s diváky podělila o poznatky ze své praxe. Objasnila divákům, že diabetologie se převážně zabývá civilizační chorobou diabetu, resp. cukrovky.

A co mají podle MUDr. Fedákové cukrovkáři společného? Je to pocit nešťastnosti, ale zároveň i zjištění, že podstata nemoci leží ještě úplně někde jinde. Pacienti s touto diagnózou si v nemoci jakoby lebedí, často věří, že nemoc k nim zkrátka patří a nemohou s tím nic dělat.

Avšak praxe ukazuje, že u některých cukrovkářů stačí úprava stravy. Zároveň jsou i pozitivní případy cukrovkářů druhého typu, diabet typ II, který je spojován s obezitou a při kterém pacienti užívají inzulín. I inzulínu je možné se postupně za odborné pomoci diabetologa zbavit. 

Z rozhovoru vyplývá, že pokud by zdravotní systém věnoval dostatečnou pozornost a poznatky této nemoci, a zároveň podporoval pacienty v tom, že je možné mylnou nálepku této diagnózy odstranit, cukrovka by velmi brzy vymizela.

Zuzana se domnívá, že v Tvořivé společnosti by civilizační choroby jako je diabetes a s ní spojený vysoký tlak a cholesterol, neexistovaly, protože lidé by žili v souladu s přírodou, v harmonii sami se sebou. Lidé by věděli jak naslouchat signálům svého těla, dělali to, co je baví. Nestali by se “uspěchanými křečky v kolečku”, dokázali by se na svůj život podívat z nadhledu, udržovali pěkné vztahy kolem sebe, pomáhali by si navzájem a zároveň měli dostatek času na spánek a odpočinek.