Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Maxim (Rusko). Sociální průzkum o tvořivé společnosti.

Reportér: Existuje něco, co nás spojuje?

Maxim, Rusko: Ano, myslím, že nás spojují společné hodnoty. Něco humánního pravděpodobně. Možná ne v každém koutu světa, ale je to docela běžné. Respekt k osobnosti člověka, respekt k lidské bytosti jako takové.

Reportér: Ve které společnosti byste chtěl žít? Ve společnosti, kde převládá konflikt nebo ve společnosti, kde převládá láska?

Maxim: Určitě ta druhá varianta. Abychom se mohli vyhnout absolutnímu konzumerismu, myslím, že potřebujeme určitý obraz budoucnosti, inspirující a konkrétní. Jsem křesťan a myslím, že potřebujeme určitý kontakt s takzvanou vyšší esencí, ale zároveň musíme být aktivní. Potřebujeme vytvořit určitou vizi naší budoucnosti a udělat krok směrem k ní. Bez toho tady jde jen o přežití. Na základě své zkušenosti můžeš být upřímný, jednat opravdově. Můžeš vyjádřit to, co si myslíš, bez toho, abys někomu ublížil. Myslím, že pokud jsi upřímný, lidé uvidí tvůj příklad. Můžou se tím nechat inspirovat.

Reportér: Jak si představujete, že by mohla vypadat tvořivá společnost? Co může udělat sám člověk?

Maxim: Začít v každodenním životě. Mám na mysli, od pomoci nejbližšímu člověku k větším projektům, spolupráci. Potom můžete objevit váš smysl, to, co můžete udělat ve vašem blízkém okolí, kde chcete být opravdu aktivní. Přijít s nápady a soustředit se na ně.