Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Libor (Česká republika). Sociální průzkum o tvořivé společnosti

Moderátor: Nyní žijeme ve spotřebitelské společnosti, konzumní. A jaký je podle vás model tvořivé společnosti? Jak by taková společnost měla podle vás vypadat a co myslíte, že by jeden člověk mohl udělat pro to, aby taková společnost vznikla?

Libor: Co by pro to mohl udělat člověk? Tak si myslím, že samozřejmě, člověk je na prvním místě, má zodpovědnost za svoje chování a za svůj život. Každý by se měl chovat tak, aby v podstatě nezabíral prostor druhým a aby neubližoval, to je jasné, že.

Moderátor: Podporujete iniciativu našeho společenského hnutí, tím, že se snažíme ve společnosti otevírat takovéto otázky, dávat lidem možnost se vyjádřit?

Libor: Určitě, určitě, určitě je to dobrá věc, pokud se lidé budou vyjadřovat, tak z toho také může něco vzniknout. Když budou všichni mlčet a budou zalezlí, tak se těžko něco změní. To je jasné.