Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Jaroslav, Česká republika, Praha. Sociální průzkum o tvořivé společnosti

Jaroslav: My si vybíráme tu společnost, ve které žijeme. Vybíráme si nějakým způsobem to okolí, ve kterém se pohybujeme a máme možnost s ním interagovat. Já si myslím, že důležité je nesoudit, snažit se vcítit do toho, jak druzí lidé přemýšlejí a chápat, že jejich názor vychází z nějaké konkrétní životní zkušenosti a tato zkušenost je nějakým způsobem obohacuje a zároveň limituje v tom, jakým způsobem svět vnímají. Právě to pochopení toho, co si zažili, nám může dát hodně k tomu, abychom se místo odsouzení snažili do jejich pocitu a životní situace vcítit.

Moderátor: Asi je potřebná větší komunikace mezi lidmi. Je to tak?

Jaroslav: Větší komunikace a také si myslím, že větší míra nadhledu. Současná doba je velmi definována mírou individualismu, což nevím, jestli je dobře nebo špatně, nedokážu to určit. Nicméně tento individualismus způsobuje to, že máme často tendenci reagovat přehnaně až hystericky. Myslím si, že by se mohlo vždycky napočítat do pěti nebo do desíti a až potom svůj názor říct. Třeba bychom ho pak neřekli s takovou razancí a s takovou dominancí.

Pro mě je ideální společnost taková, ve které mohou lidé rozvíjet svoje přirozené talenty, stejně tak svoje znalosti a schopnosti – přirozeným způsobem a adekvátně ke svým možnostem. 

Jsou oblasti, kde služby nebo talenty, které lidé mají, nejsou doceněné. A právě z toho pocitu nedocenění vzniká pocit frustrace a z pocitu frustrace vzniká pocit nenávisti. A ve chvíli, kdybychom šli touto řadou nazpátek a dali jsme lidem větší možnost se opravdu ve věcech angažovat – v těch, ve kterých jsou dobří, oni by cítili pocit respektu a to, že dokážou svou prací někomu pomoct. Potom bychom odbourali propadávání pocitu nenávisti k někomu, nebo k nějakým jiným názorům, či kulturám a etnikům. Myslím, že z velké většiny vyplývá, že pokud odstraníme nerovnosti mezi lidmi, ať už nerovnosti sociální nebo jiné, povede to k tomu, že společnost bude lépe kooperovat. A právě lépe kooperující společnost je pro většinu lidí větším přínosem.