Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
PŘIPOJIT SE

Člověk na prvním místě | sociální průzkum MSH ALLATRA

Moderátorka Karolína: Na pražské Letné natáčíme rozhovory s lidmi na procházce. Rádi bychom se vás zeptali, jak by měla vypadat společnost, ve které byste se vy cítili šťastně?

Josef Švenda: No, já si myslím, že by ta společnost měla být především svobodná, kde by si člověk mohl říkat, co chce, pokud by to bylo v mezích zákona a kde by nebyla žádná diktatura a člověku by se nic nepřikazovalo.

Otec: Spravedlivá, měřit vše stejným metrem.

Moderátorka: Jak by v takové společnosti vypadalo zdravotnictví, vzdělání, pracovní den?

Josef Švenda: Zdravotnictví by mělo být takové, že by všichni měli být ošetření, bez rozdílů jestli jsou toho nározů nebo toho názorů. A pracovní den? Člověk by měl jít do práce a starat se o to, aby měl co nejlepší život.

Otec: Každý by si mohl svobodně zvolit, co rád dělá a pak by to mělo samozřejmě přinášet užitek a obživu.

Moderátorka Karolína: Co si myslíte, že může každý z nás udělat pro to, aby vznikla taková společnost, o které jste mluvili?

Josef Švenda: Rozhodně bychom se měli snažit o to, aby zde byla svobodná společnost, jak jsem říkal…

Otec: To znamená asi pravděpodobně hledat svobodu sám v sobě a vlastně tam začít. A žít svobodně a třeba se to povede rozšířit.

Moderátorka Karolína: Ta myšlenka tvořivé společnosti, její princip je, že na prvním místě je lidskost a ne zisk, takové kontra spotřebitelské společnosti.

Otec: Já si myslím, že to nemusí jít nutně proti sobě. Důležité je pořadí, zkrátka lidskost aby byla důležitá, aby byla na prvním místě. Já myslím, že spousta těch principů lidskosti je zabudováno v takové té osvícenské kultuře. To je důležitý princip. Člověk, ne peníze, aby byly na prvním místě.

Moderátorka Karolína: Děkujeme za rozhovor.