Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

Spolupráce ALLATRA TV a pákistánského zpravodajského kanálu NewsHunt TV

6. září 2020
Komentáře

Televize ALLATRA TV začala spolupracovat s pákistánským zpravodajským kanálem News Hunt TV, kde se nyní publikují informace o událostech na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“.

Během živých vysílání účastníci hnutí realizují rozhovory o Tvořivé společnosti s hosty z Pákistánu. Nyní se ještě více občanů z této země může dozvědět o ideji Tvořivé společnosti a podělit se, jak takovou společnost vidí.

V přímém přenosu jsme pohovořili s Takdisem Ahmadem – generálním ředitelem News Hunt TV. Takdis pověděl, co ho nadchlo ke spolupráci s kanálem ALLATRA TV, a také popsal divákům své chápání projektu „Tvořivá společnost“.

Takdis Ahmad v živém vysílání s ALLATRA TVTakdis Ahmad v živém vysílání s ALLATRA TV

O spolupráci s ALLATRA TV

Takdis sdělil, že byl ohromen prací Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, která je zaměřena na spojení lidí, aby společně dokázali vytvořit lepší svět a vybudovat šťastnou společnost pro všechny lidi na planetě, včetně budoucích generací. Projekty hnutí vyzdvihují základní společenské hodnoty, které jsou blízké každému člověku. Právě toto Ahmada nadchlo a na základě toho se připojil ke vzájemné spolupráci. „Jsem ohromen inovativními nápady a tvrdou prací Mezinárodního týmu ALLATRA TV, proto jsem se s nimi na dosažení těchto cílů rozhodl spolupracovat jako jeden tým.“

News Hunt TV zveřejňují na svých stránkách novinky o Tvořivé společnosti a zároveň připravují a vedou rozhovory. Již se konal rozhovor s Ali Tachirem Muhisem na téma „Budoucnost žurnalistiky“.

Společné vysílání s NewsHunt TV


O projektu „Tvořivá společnost“

Podle Takdise je projekt „Tvořivá společnost“ velice důležitým pro všechny lidi na planetě. Poznamenal, že činnost MSH „ALLATRA“ spojuje lidi z různých států, které soustřeďuje na společnou platformu, kde mohou diskutovat o mnoha důležitých věcech. 

„Lidé musí získat pozitivní ideologii a umět rozlišit dobré od špatného.“

Takdis popsal Tvořivou společnost následovně: „Je to důležitý prvek, který přispívá k rozkvětu. Když se lidé sjednocují, nerozvíjejí se pouze oni, ale celá společnost směřuje k pokroku.“

Zdůraznil důležitost a nezbytnost spojování lidí, neboť jedině společně můžeme dokázat velmi mnoho: „Veškerou práci, kterou nedokáže jeden člověk, můžeme zvládnout společně, když se spojíme. Když lidé pracují v harmonii, přinášejí společnosti mír a rozmanitost.“


O úloze médií ve společnosti

Takdis zdůraznil důležitost obsahu, který televizní kanály vysílají. Televizi totiž sledují diváci všech věkových kategorií po celém světě. Je to výtečná příležitost poskytnout lidem pravdivou, čestnou a užitečnou informaci: „Když televize propaguje dobrý obsah, dokáže v lidech formovat pozitivní postoj.“

Prostřednictvím televize mohou být lidé také informováni o konstruktivních a sjednocujících projektech:

„Sdělovací prostředky jsou aktivním a důležitým prvkem naší společnosti, jsou zdrojem, pomocí kterého můžeme lehce šířit naše myšlenky do celého světa. Proto média musí hrát svou roli efektivně, aby bylo možné ukázat jejich užitek celé společnosti. Televize je běžná věc v každé domácnosti a my si musíme uvědomovat její hodnotu a význam. V dnešní době je to nejlevnější zdroj komunikace.“

Takdis Ahmad o Tvořivé společnosti

O zodpovědnosti

A na závěr Takdis dodal: „Sdělovací prostředky musejí hrát důležitou a účinnou roli v ochraně lidí před negativními vlivy. Média jsou jedním z důležitých nástrojů, který může spojit lidi z celého světa. A závazek každého občana spočívá v tom, aby bral svou odpovědnost vážně. Ještě jednou děkuji ALLATRA TV, že mi poskytla možnost vyjádřit svůj názor. Děkuji.“


Díky konání každého člověka se idea o realizaci Tvořivé společnosti šíří do celého světa. Dobré skutky spojují lidi s velkou duší a dobrým srdcem!

Přidat komentář