Logo Creative Society TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

PREZENTACE KNIH ANASTASIE NOVYCH V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE

Praha, Česko
24. října 2019
Komentáře

24. října uspořádali účastníci MSH „ALLATRA“ prezentaci knih Anastasie Novych ve městské knihovně v Praze, v Dejvicích. Prezentace se týkala především knihy „AllatRa“ a nejzajímavějších momentů v ní: původu znaku AllatRa a jeho nálezů na různých artefaktech z mnoha koutů světa; energetické konstrukce člověka; původu a síly myšlenky; lidské duality, volby a pozornosti; vytvoření tvořivé společnosti, založené na morálních a duchovních hodnotách.

Přidat komentář